نام علمی دارو (ژنریک): Ribavirin
گروه دارویی: Antivirals
ضد ویروسها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
F.HOFFMANN-LA ROCHE SCHERING PLOUGH داروسازی باختر بیوشیمی  
   

 

   موارد مصرف

ضد ویروس (نوکلئوزید صناعی).
a) درمان هپاتیت C مزمن
b) درمان عفونت RSV (Respiratory syncytial virus infection)

 

   مکانیسم اثر

دارو سبب مهار سنتز RNA و DNA و نیز مهار آنزیم RNA پلیمراز می شود.

 

  فارماکوکينتيک
 

 

   موارد منع مصرف

مصرف این دارو در زنان باردار اکیدا ممنوع است و جزء گروه X طبقه بندی می شود. ممکن است باعث مرگ یا نقص عضو جنین گردد.

 

   هشدارها
 

 

   عوارض جانبي

سردرد، ایست قلبی، برادیکاردی، هایپوتنشن، فارنژیت، رینیت، آنمی همولیتیک، آنمی شدید، آپنه، برونکواسپاسم، ادم ریوی، راش.

 

   تداخل دارویی

a) مصرف همزمان این دارو با دیدانوزین سبب افزایش احتمال سمیت می شود.
b) استاودین و زیدوودین ممکن است سبب کاهش فعالیت ضد رترو ویروسی ریباویرین شوند.

 

 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص کوپگوس 200 میلی گرم
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ سوئیس ]
  اکبریه
کپسول ربتول 200 میلی گرم
SCHERING PLOUGH [ بلژیک ]
  بهستان دارو
کپسول ریبابایوویر 200 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
COPEGUS Tablet 200 mg
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ SWITZERLAD ]
  اکبریه
REBETOL Capsule 200 mg
SCHERING PLOUGH [ BELGIUM ]
  بهستان دارو
RIBABIOVIR 200MG CAP
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]