نام علمی دارو (ژنریک): Telaprevir
گروه دارویی: Antivirals
ضد ویروسها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

 موارد مصرف:
– درمان ژنوتیپ 1 هپاتیت C مزمن ( همراه با پگ اینترفرون آلفا و ریباویرین) در بیماران بزرگسال مبتلا به بیماری کبد پیشرفته شامل سیروز، این دارو می تواند برای اولین بار یا در افرادی که قبلا تحت درمان با اینترفرون بوده اند و هیچگونه بهبودی نداشته اند و یا بطور نسبی بهبود یافته اند و یا عود بیماری را تجربه کرده اند استفاده شود.

 

   مکانیسم اثر

– بطور برگشت ناپذیر به پروتئین 3 غیر ساختاری (NS3) سرین پروتئاز اتصال یافته و باعث مهار تکثیر ویروس هپاتیت C می شود. اثر مستقیم ضد ویروسی علیه HCV نشان داده و به عنوان درمان اختصاصی HCV (STAT-C) مطرح است.

 

  فارماکوکينتيک

– جذب: غذای پرچرب جذب را افزایش می دهد.
– توزیع: Vd=252L
– متابولیسم: عمدتا کبدی بوده و به متابولیت های با فعالیت کمتر (30×) و غیر فعال تبدیل می شود. چندین متابولیسم اکسیداتیو CYP3A4 گزارش شده است.
– اتصال به پروتئین: 76-59 %
– نیمه عمر: پلاسمایی: در بزرگسالان حدود 5-4 ساعت ( تک دوز )
– حالت پایدار: حدود 11-9 ساعت
– زمان رسیدن به پیک سرمی: 5-4 ساعت
– دفع: مدفوع ( 82 % )، ادرار ( 1 % )

 

   موارد منع مصرف

– حساسیت شدید به Telaprevir یا سایر ترکیبات فرمولاسیون
– بارداری
– همسران زنان باردار
– مصرف همزمان با سوبستراهای قوی CYP3A4 (alfuzocin,atorvastatin, cisapride, ergot derivatieve, lovastatin, midazolam(oral), pimozide, sildenafil/tadalafil, simvastatin,triazolam) و یا القا کننده های قوی CYP3A4 ( ریفامپین، گیاه علف چای )

 

   هشدارها

– از حامله شدن بیماران حین درمان و حداقل 6 ماه بعد از درمان باید جلوگیری کرد. بدین منظور باید از 2 نوع روش جلوگیری غیر هورمونی استفاده نمود.
– اثر بخشی و ایمنی در بیمارانی که سیروز درمان نشده دارند، دریافت کنندگان بافت پیوندی، عفونت همزمان به هپاتیت B یا HIV و بیمارانی که به سایر مهار کننده های NS3/4A پاسخ نداده اند، اثبات نشده است. تک درمانی برای عفونت مزمن هپاتیت C موثر نیست.
– کم خونی با پگ اینترفورن آلفا و ریباویرین گزارش شده است، اضافه شدن Telaprevir باعث کاهش بیشتر هموگلوبین می گردد.
– واکنش های پوستی متوسط تا شدید شامل DRESS ( راش دارویی با ائوزینوفیلی همراه با علائم سیستمیک ) و سندروم استیون جانسون گزارش شده است.
– روش های جلوگیری هورمونی در بیمارانی که Telaprevir دریافت می کنند یا طی 2 هفته بعد از قطع درمان، جوابدهی ندارد.
– در اختلال متوسط تا شدید کبدی (Child-pugh class B or C) یا بیماری درمان نشده کبدی توصیه نمی شود.

 

   عوارض جانبي

– سیستم عصبی مرکزی: خستگی
– پوستی: راش، خارش
– اندوکرین و متابولیک: افزایش اسید اوریک
– گوارشی: تهوع، استفراغ، اسهال، هموروئید، احساس ناراحتی در مقعد، تغییر حس چشایی
– خونی: آنمی، لنفوپنی، ترومبوسیتوپنی
– کبدی: افزایش بیلی روبین

 

   تداخل دارویی

– از مصرف همزمان تلاپرویر با داروهای زیر خودداری شود:
Alfuzosin, Atorvastatin, Axitinib, Carbamazepine, Cisapride, Conivaptan, Crizotinib, Darunavir, Dronedarone, Eplerenone, Ergot derivatives, Everolimus, Fluticasone (oral inhalation), Fosamprenavir, Fosphenytoin, Halofantrine, Lapatinib, Lopinavir, Lovastatin, Lurasidone, Midazolam, Nilotinib, Nisoldipine, Phenobarbital, Phenytoin, Pimozide, Ranolazine, Rifabutin, Rifampin, Rivaroxaban, Romidepsin, Salmeterol, Sildenafil, Silodosin, Simvastatin, St Johns wort, Tadalafil, Tamsulosin, Ticagrelor, Tolvaptan, Topotecan, Toremifene, Triazolam
– تلاپرویر می تواند غلظت و اثرات داروهای زیر را افزایش دهد:
Alfuzosin, Almotriptan, Alosetron, Alprazolam, Amiodarone, Aripiprazole, Atazanavir, Atorvastatin, Axitinib, Bepridil, Bortezomib, Bosentan, Brentuximab vedotin, Brinzolamide, Budesonide (nasal, systemic,oral inhalation), Carbamazepine, Ciclesonide, Cisapride, Clarithromycin, Colchicine, Conivaptan, Corticosteroids (orally inhaled, systemic), Crizotinib, Cyclosporine, CYP3A4 substrates, Dabigatran Etexilate, Desipramine, Dienogest, Digoxin, Dronedarone, Dutasteride, Eplerenone, Ergot derivatives, Erythromycin, Everolimus, Fentanyl, Fesoterodine, Flecainide, Fluticasone (nasal,oral inhalation), Fosphenytoin, Guanfacine, Halofantrine, IIoperidone, Itraconazole, Ivacaftor, Ixabepilone, Ketoconazole, Lapatinib, Lidocaine, Lovastatin, Lumefantrine, Lurasidone, Maraviroc, Methylprednisolone, Midazolam, Nilotinib, Nisoldipine, Paricalcitol, Pazopanib, P-glycoprotein/ABCB1 Substrates, Phenobarbital, Phenytoin, Pimecrolimus, Pimozide, Posaconazole, Propafenone, Quinidine, Ranolazine, Rifabutin, Rivaroxaban, Romidepsin, Ruxolitinib, Salmeterol, Saxagliptin, Sildenafil, Silodosin, Simvastatin, Sirolimus, Sorafenib, Tacrolimus, Tadalafil, Tamsulosin, Telithromycin, Tenofovir, Ticagrelor, Tolterodine, Tolvaptan, Topotecan, Toremifene, Trazodone, Triazolam, Vardenafil, Vemurafenib, Vilazodone, Voriconazole, Warfarin, Zuclopenthixol
– غلظت و اثرات تلاپرویر توسط داروهای زیر افزایش می یابد:
Clarithromycin, CYP3A4 Inhibitors, Dasatinib, Erythromycin, Itraconazole, Ketoconazole, P-glycoprotein/ABCB1 Inhibitors, Posaconazole, Ritonavir, Telithromycin, Voriconazole
– تلاپرویر می تواند غلظت و اثرات داروهای زیر را کاهش دهد:
Contraceptives(estrogens, progestins), Darunavir, Efavirenz, Escitalopram, Fosamprenavir, Fosphenytoin, Methadone, Phenobarbital, Phenytoin, Prasugrel, Ticagrelor, Voriconazole, Warfarin, Zolpidem
– غلظت و اثرات تلاپرویر توسط داروهای زیر کاهش می یابد:
Atazanavir, Bosentan, Carbamazepine, Corticosteroids, CYP3A4 Inducers, Darunavir, Deferasirox, Efavirenz, Fosamprenavir, Fosphenytoin, Lopinavir, P-glycoprotein/ABCB1 Inducers, Phenobarbital, Phenytoin, Rifabutin, Rifampin, Ritonavir, St Johns Wort, Tocilizumab

 

   نکات قابل توصيه

– با غذا مصرف شود ( کم چرب نباشد )
– دوزهای مصرفی باید هر 9-7 ساعت تنظیم شود. بصورت همزمان با پگ اینترفرون آلفا و ریباویرین مصرف شود.