نام علمی دارو (ژنریک): Factor VIII
گروه دارویی: Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics
محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
BAXTER CSL BEHRING KEDRION OCTAPHARMA
BAYER GREEN CROSS LFB TALECRIS
BIOTEST GRIFOLS    
   

 

   موارد مصرف

مشتقات خون (ضد هموفیلی A).
هموفیلی A (کمبود فاکتور VIII).

فاکتور ضد هموفیلی ( فاکتور VIII) برای کنترل و پیشگیری خونریزی، از جمله خونریزی طی اعمال جراحی یا پس از آن یا در بیماران مبتلا به هموفیلی Aمصرف می شود.

 

   مکانیسم اثر

این دارو سبب مهار تبدیل پروترومبین به ترومبین می شود.
فاکتور ضد هموفیلی، یک گلیکوپروتئین درون زاد است که برای تشکیل لخته هموستاز ضروری است. این فاکتور، یک فاکتور ضروری برای فاکتور IXاست که سبب فعال شدن فاکتور X در مسیر داخلی می‌شود.

 

  فارماکوکينتيک

نیمه عمر توزیع دارو 8 -4/2 ساعت و نیمه عمر دفع آن 3/19-4/8 ساعت است. زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت پلاسمایی،10 دقیقه تا 2 ساعت پس از تزریق وریدی است. زمان لازم برای رسیدن به اوج اثر 2-1 ساعت پس از تزریق وریدی است.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

الف – در صورت مصرف مقادیر زیاد یا مکرر این فراورده در بیماران با گروههای خونیA،B یاAB ، احتمال همولیز داخل عروقی را باید در نظر داشت. لذا اندازه‌گیری هماتوکریت توصیه می‌شود.

ب- تشخیص کمبود فاکتور VIII قبل از مصرف این فرآورده بسیار مهم است.

ج- این فرآورده فقط باید از راه وریدی مصرف شود و قبل از مصرف نیز باید صاف شود.

د- تعیین نوع و غلظت آنتی‌بادی‌های فاکتور VIII و پیش بینی پاسخ بیمار به درمان با فاکتور ضد هموفیلی در فواصل منظم ضروری است.

ه- تعیین غلظت فاکتور VIIIبه منظور اطمینان از دستیابی به میزان کافی و حفظ غلظت آن در فواصل منظم ضروری است.

 

   عوارض جانبي

لرز، سردرد، کهیر، احتمال بروز همولیز اینتراواسکولار در بیماران با گروه خونی A, B, AB که دوزهای زیاد و یا مکرری از فاکتور VIIIرا دریافت می کنند، احتمال بروز هپاتیت C، B و HIV ناشی از دریافت فراورده های آلوده به ویروس.

 

   تداخل دارویی
 

 

   نکات قابل توصيه

الف- قبل از مصرف، فرآورده خشک و مایع رقیق کننده باید تا دمای اتاق گرم شوند. برای جلوگیری از ایجاد کف در داخل ویال، مایع باید به آرامی از دیوارهویال اضافه شود. از تکان دادن شدید ویال خودداری شود.

ب- محلول آماده شده باید طی 3-1 ساعت پس از ساخت مصرف شود.

ج- از سرنگ یکبار مصرف و سوزن فیلتردار برای تزریق فرآورده باید استفاده نمود.

د- در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو، بلافاصله باید با پزشک تماس گرفت و در صورت عدم دسترسی به پزشک، مقدار معمول را بلافاصله باید مصرف نمود.

ه- در صورت مشاهده کاهش اثر درمانی دارو، باید با پزشک مشورت نمود، زیرا ممکن است کاهش اثر دارو به علت تشکیل آنتی‌بادی ضد فاکتور VIIIباشد.

و- از مصرف فرآورده حاوی ذرات خارجی و تغییر رنگ داده شده، باید خودداری شود.

 

   مقدار مصرف

دوزاژ با توجه به شرایط بیمار متغیر است. در بزرگسالان دوز 1unit/kg اینترنشنال سبب افزایش غلظت های پلاسمایی فاکتور 8 به میزان 2% می شود. فرمول محاسبه دوز مورد نیاز به قرار زیر می باشد:
Units= wt (kg) *o.5*% desired increase (of normal)

 

   اشکال دارویی
 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
پودر لئوفلیزه ایمیونیت 500 واحد
BAXTER [ اتریش ]
  کار و اندیشه
پودر لئوفلیزه ایمیونات 250 واحد
BAXTER [ اتریش ]
  کار و اندیشه
پودر قابل تزریق کوگنات 500 واحد
BAYER [ امریکا ]
  شفایاب گستر
پودر قابل تزریق کوگنات 250 واحد
BAYER [ امریکا ]
  شفایاب گستر
پودر لئوفلیزه هاموکتین اس دی اچ 500واحد
BIOTEST [ آلمان ]
  درمان آرا
ویال حاوی پودر لیوفیلیزه فرآورده هیومیت پی 500 واحدی
CSL BEHRING [ آلمان ]
  اوین دارو
ویال حاوی پودر لیوفیلیزه فرآورده هیومیت پی 250 واحدی
CSL BEHRING [ آلمان ]
  اوین دارو
پودر لئوفلیزه بریات پی 500 واحد
CSL BEHRING [ آلمان ]
  اوین دارو
پودر لئوفلیزه بریات پی 250 واحد
CSL BEHRING [ آلمان ]
  اوین دارو
پودر لئوفیلیزه گرین 8 قایل تزریق 250 واحد
GREEN CROSS [ کره ]
  اهران تجارت
پودر لئوفیلیزه گرین 8 قایل تزریق 500 واحد
GREEN CROSS [ کره ]
  اهران تجارت
پودر لئوفلیزه فنهدی 500واحد
GRIFOLS [ اسپانیا ]
  داروسازی دارو درمان پارس
پودر قابل تزریق اموکلوت 500 واحد
KEDRION [ ایتالیا ]
  بهستان دارو
فاکتان 500 واحد
LFB [ فرانسه ]
  کوبل دارو
پودر قابل تزریق اکتانات 500 واحد
OCTAPHARMA [ اتریش ]
  شفایاب گستر
پودر لئوفلیزه کوات-دی وی آی 500 واحد
TALECRIS [ امریکا ]
  گسترش بازرگاني داروپخش
پودر لئوفلیزه کوات-دی وی آی 250 واحد
TALECRIS [ امریکا ]
  گسترش بازرگاني داروپخش
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
IMMUNATE Injection,Powder,Lyophilized 500 IU
BAXTER [ AUSTRIA ]
  کار و اندیشه
IMMUNATE Injection,Powder,Lyophilized 250 IU
BAXTER [ AUSTRIA ]
  کار و اندیشه
KOGENATE Injection,Powder,Lyophilized 500 IU
BAYER [ USA ]
  شفایاب گستر
KOGENATE Injection,Powder,Lyophilized 250 IU
BAYER [ USA ]
  شفایاب گستر
HAEMOCTIN SDH Injection,Powder,Lyophilized 500 IU
BIOTEST [ GERMANY ]
  درمان آرا
Haemate P injection, powder, Lyopholized 500IU
CSL BEHRING [ GERMANY ]
  اوین دارو
Haemate P injection, powder, Lyopholized 250IU
CSL BEHRING [ GERMANY ]
  اوین دارو
BERIATE P Injection,Powder,Lyophilized 500 IU
CSL BEHRING [ GERMANY ]
  اوین دارو
BERIATE P Injection,Powder,Lyophilized 250 IU
CSL BEHRING [ GERMANY ]
  اوین دارو
GREEN VIII Injection,Powder,Lyophilized 250 IU
GREEN CROSS [ KOREA ]
  اهران تجارت
GREEN VIII Injection,Powder,Lyophilized 500 IU
GREEN CROSS [ KOREA ]
  اهران تجارت
FANHDI Injection,Powder,Lyophilized 500 IU
GRIFOLS [ SPAIN ]
  داروسازی دارو درمان پارس
EMOCLOT Injection,Powder 500 IU
KEDRION [ ITALY ]
  بهستان دارو
FACTAN 500IU
LFB [ FRANCE ]
  کوبل دارو
OCTANATE Injection,Powder,Lyophilized 500 U
OCTAPHARMA [ AUSTRIA ]
  شفایاب گستر
KOATE-DVI Injection,Powder,Lyophilized 500 IU
TALECRIS [ USA ]
  گسترش بازرگاني داروپخش
KOATE-DVI Injection,Powder,Lyophilized 250 IU
TALECRIS [ USA ]
  گسترش بازرگاني داروپخش