نام علمی دارو (ژنریک): Albumin
گروه دارویی: Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics
محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
BAXTER GREEN CROSS LFB BIOMEDICAMENTS TALECRIS
BIOTEST GRIFOLS OCTAPHARMA ZLB BIOPLASMA
CSL BEHRING KEDRION SANQUIN  
   

 

   موارد مصرف
محلول‌های حاوی آلبومین در درمان فوری کمی حجم خون همراه یا بدون شوک، کمی پروتئین خون، در بمیارانی که دچار سوختگی‌های شدید شده‌اند، به منظور حفظ حجم پلاسما و غلظت پروتئین و جلوگیری از غلیظ شدن خون، به عنوان داروی کمکی برای رقیق نمودن خون در اعمال جراحی بای رقیق پس قلبی- عروقی و همچنین برای کنترل خیز در نفروز حاد یا سندرم حاد نفروتیک در بیمارانی که به درمان پاسخ نمی‌دهند، به عنوان داروی کمکی در درمان سندرم زجر تنفسی در بزرگسالان و نیز در درمان کمکی پانکراتیک یا عفونت‌های داخل حفره شکم مصرف می شود. محلول غلیظ آلبومین به صورت کمکی در درمان بیماران تحت همودیالیز و نارسایی حاد کبدی و زیادی بیلی‌روبین خون نوزادان مصرف می شود. 

 

   مکانیسم اثر
آلبومین یک تنظیم کننده مهم حجم خون در گردش است و 80-70 درصد فشار انکوتیک کلوئید پلاسما را ایجاد می‌کند.
انفوزیون محلول 5 در صد آلبومین از نظر ایجاد فشار انکوتیک معادل با حجم مساوی از پلاسما است و حجم خون را به میزان تقریباً برابر با حجم آلبومین انفوزیون شده افزایش موقت حجم خون می‌شود که منجر به کاهش غلظت و ویسکوزیته خون می‌شود. 

 

  فارماکوکينتيک
نیمه عمر دفع دارو 20-15 روز است. رقیق شدن خون ناشی از مصرف این فرآورده طی چند دقیقه بروز می‌کند. طول اثر دارو به حجم اولیه خون بستگی دارد. اگر حجم خون کاهش یافته باشد، افزایش حجم به مدت چند ساعت باقی می‌ماند. در بیمارانی که حجم خون آنها طبیعی است، اثر دارو به مدت کمتری باقی خواهد ماند. آلبومین در سرتاسر آب خارج سلولی توزیع می یابد. بیش از 60% آن در بخش مایع خارج سلولی قرار می‌گیرد. 

 

   موارد منع مصرف
این دارو در کم خونی شدید، نارسایی قلبی، زیادی حجم خون و خیز ریوی نباید مصرف شود. 

 

   هشدارها
1- سرعت انفوزیون محلول حاوی ـآلبومین باید ml / min 2-1 باشد. با وجود این، سرعت انفوزیون و حجم تام آلبومین مورد نیاز باید بر اساس پاسخ همودینامیک بیمار تعیین می‌شود.
2- آلبومین با وراپامیل هیدروکلراید، محلول‌های حاوی الکل، محلول‌های اسید آمینه و چربی امولسیونه ناسازگاری دارد.
3- انفوزیون حجم‌های بسیار زیاد رقیق شده ممکن است منجر به کاهش سدیم خون شود. 

 

   عوارض جانبي
نارسایی احتقانی قلب، کاهش قابلیت انقباضی عضله قلب، خیز ریوی و احتباس آب و املاح با مصرف این دارو گزارش شده است. 

 

   تداخل دارویی
هیچ گونه تداخل قابل توجهی با داروها ندارد 

 

   نکات قابل توصيه
1- محلول‌های حاوی آلبومین را می توان بدون در نظر گرفتن گروه خونی، به بیماران تزریق نمود.
2- محلول‌ حاوی آلبومین را می توان بدون رقیق نمودن یا پس از رقیق کردن با محلول تزریقی کلرور سدیم 9/0 درصد یا محلول تزریقی دکستروز 5 درصد مصرف نمود. نباید از آب استریل برای تزریق برای این منظور استفاده نمود، زیرا منجر به کاهش متعاقب در اسمولاریته و در نتیجه افزایش بروز خطر همولیز کشنده و نارسائی حاد کلیوی می‌شود، به ویژه اگر حجم‌های بسیار زیاد از محلول رقیق شده در پلاسما فرزیز استفاده شود. 

 

   مقدار مصرف
بزرگسالان : برای افزایش حجم خون 25 گرم آلبومین با سرعتی که بیمارمی‌تواند تحمل کند،انفوزیون وریدی می‌شود. در صورت عدم پاسخ طی 30-15 دقیقه، این مقدار مصرف را می‌توان تکرار نمود. در کاهش پروتئین خون، 75-50 گرم از محلول 20 درصد، با سرعت 100میلی لیترطی 40-30 دقیقه انفوزیون وریدی می‌شود. در سوختگی‌های شدید، پس از تجویز حجم‌های زیاد از محلول‌های تزریقی و حفظ حجم‌ پلاسما، پس از 24 ساعت، ابتدا 25 گرم انفوزیون وریدی می‌شود و سپس مقدار مصرف باید به گونه ای تنظیم شود که غلظت آلبومین پلاسما در حد g/l25 یا غلظت تام پروتئین پلاسما در حد g/l52 باقی بماند. در بای پس قلبی – عروقی، غلظت پلاسمایی آلبومین باید در حد g/l25 نگهداری شود. در سندرم نفروتیک حاد و نفروز حاد، 25 گرم از محلول غلیظ همراه با یک داروی مدر مناسب، یکبار در روز برای 10-7 روز انفوزیون وریدی می‌شود.
در همودیالیز مقدار g 25 از محلول 20% به صورت انفوزیون وریدی مصرف می‌شود. بیشینه مقدار مصرف در بزرگسالان تا g/kg2 طی 24 ساعت است.
کودکان : برای افزایش حجم خون، 5/12- 5/2 گرم ( یاg/kg 1-0/5 ) با سرعتی که برای بیمار قابل تحمل است، انفوزیون وریدی می‌شود. در صورت عدم پاسخکافی طی 30-15 دقیقه، مصرف یک دوز اضافی توصیه می‌شود در سوختگی‌های شدید، پس از تجویز حجم‌های زیاد از محلول‌های تزریقی و حفظ حجم پلاسما، پس از 24 ساعت، ابتدا 25 گرم انفوزیون وریدی می‌شودو سپس مقدار مصرف باید به گونه‌ای تنظیم شود که غلظت آلبومین پلاسما در حد g/l25-20 یا غلظت تام پروتئین در حد g/l52 باقی بماند. در درمان زیادی بیلی‌روبین نوزادان g/kg1 از محلول غلیظ در طول انتقال خون یا 2-1 ساعت قبل از انفوزیون وریدی می‌شود. 

 

   اشکال دارویی
Infusion : 5%
Infusion : 20% ( 50 ml) 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال هیومن البومین باکستر 20% 50 میلی لیتر
BAXTER [ اتریش ]
  کار و اندیشه
ویال هیومن آلبومین 20% بایوتست اف اچ 50 میلی لیتر
BIOTEST [ آلمان ]
  درمان آرا
ویال تزریقی آلبومین 20% بهرینگ 50 میلی لیتر
CSL BEHRING [ آلمان ]
  اوین دارو
محلول تزریقی آلبومین انسانی 5% 250 میلی لیتر
CSL BEHRING [ سوئیس ]
  اهران تجارت
ویال آلبومین هیومن جی سی سی 20% 100میلی لیتر
GREEN CROSS [ کره ]
  داروسازی کوشان فارمد
ویال آلبومین هیومن جی سی سی 20% 50میلی لیتر
GREEN CROSS [ کره ]
  داروسازی کوشان فارمد
ویال هیومن آلبومین گریفولس 20% 50 میلی لیتر
GRIFOLS [ اسپانیا ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
ویال آلبومین هیومن کدریون 20% 50میلی لیتر
KEDRION [ ایتالیا ]
  بهستان دارو
محلول ویالبکس 20% 50 میلی لیتر
LFB BIOMEDICAMENTS [ فرانسه ]
  کوبل دارو
محلول تزریقی اوکتالبین 20% 50 میلی لیتر
OCTAPHARMA [ سوئد ]
  شفایاب گستر
ویال سیالب 20% 50 میلی لیتر
SANQUIN [ نیوزیلند ]
  فارناک گستر
ویال پلاسبومین 20% 100 میلی لیتر
TALECRIS [ امریکا ]
  گسترش بازرگاني داروپخش
ویال پلاسبومین 20% 50 میلی لیتر
TALECRIS [ امریکا ]
  گسترش بازرگاني داروپخش
محلول تزریقی آلبومین انسانی 20% 50 میلی لیتر
ZLB BIOPLASMA [ سوئیس ]
  اهران تجارت
محلول تزریقی آلبومین انسانی 5% 100 میلی لیتر
ZLB BIOPLASMA [ سوئیس ]
  اهران تجارت
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
HUMAN ALBUMIN BAXTER Injection,Solution 20%,50ml
BAXTER [ AUSTRIA ]
  کار و اندیشه
HUMAN ALBUMIN 20% BIOTEST FH Injection,Solution 20%,50ml
BIOTEST [ GERMANY ]
  درمان آرا
HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING Injection,Solution 20%,50 ml
CSL BEHRING [ GERMANY ]
  اوین دارو
ALBUMIN (HUMAN) Injection,Solution 5%,250ml
CSL BEHRING [ SWITZERLAD ]
  اهران تجارت
ALBUMIN HUMAN GCC Injection,Solution 20%,100 ml
GREEN CROSS [ KOREA ]
  داروسازی کوشان فارمد
ALBUMIN HUMAN GCC Injection,Solution 20%,50 ml
GREEN CROSS [ KOREA ]
  داروسازی کوشان فارمد
HUMAN ALBUMIN GRIFOLS Injection,Solution 20%,50ml
GRIFOLS [ SPAIN ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
ALBUMIN (HUMAN) KEDRION 20% 50ML VIAL
KEDRION [ ITALY ]
  بهستان دارو
VIALEBEX Injection,Solution 20%,50 ml
LFB BIOMEDICAMENTS [ FRANCE ]
  کوبل دارو
OCTALBIN Injection,Solution 20%, 50 ml
OCTAPHARMA [ SWEDEN ]
  شفایاب گستر
CEALB Injection,Solution 20%,50ml
SANQUIN [ NEWZELAND ]
  فارناک گستر
PLASBUMIN 20% Injection,Solution 20%,100 ml
TALECRIS [ USA ]
  گسترش بازرگاني داروپخش
PLASBUMIN 20% Injection,Solution 20%,50ml
TALECRIS [ USA ]
  گسترش بازرگاني داروپخش
ALBUMIN (HUMAN) Injection,Solution 20%,50ml
ZLB BIOPLASMA [ SWITZERLAD ]
  اهران تجارت
ALBUMIN (HUMAN) Injection,Solution 5%,100ml
ZLB BIOPLASMA [ SWITZERLAD ]
  اهران تجارت