نام علمی دارو (ژنریک):Amino acid
گروه دارویی:Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics
محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز
  
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
B.BRAUNFRESENIUS KABI  
  

 

   موارد مصرف

اين دارو در پيشگيري از دفع ازت يا درمان تعادل منفي آن (در مواردي كه تغذيه از نوع خوراكي مقدور نباشد ،در اختلال جذب معده اي- روده اي پروتئين و در موارد نياز شديد به پروتئين) و از راه وريد مركزي همراه با دكستروز هيپرتونيك در بيماران مبتلا به فقر غذايي شديد يا در موارد نياز دراز مدت به تغذيه تزريقي به كار مي رود.

 

   مکانیسم اثر

اسيدهاي آمينه توليد پروتئين مورد نياز براي تشكيل اجزاي ساختماني بدن را افزايش، ميزان تجزيه پروتئين را كاهش و التيام زخم را نيز تسريع مي كند.

 

  فارماکوکينتيک
 

 

   موارد منع مصرف

اين فراورده در بيماران مبتلا به نارسايي شديد كليوي ، امراض شديد كبدي، آنسفالوپاتي يا اغماي كبدي و زيادي آمونياك خون نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

1. كاربرد اين فراورده در صورت وجود عيب كار كبد ممكن است سبب برهم خوردن تعادل اسيدهاي آمينه، آلكالوز متابوليك ، ازتمي پيش كليوي، زيادي آمونياك خون، بي حسي و اغما گردد.
2. انفوزيون خيلي سريع مخلوط اسيد آمينه-كربوهيدرات ممكن است موجب بروز زيادي قندخون، وجود گلوكز در ادرار و سندرم هيپراسمولار گردد.
3. در صورتي كه مقدار BUN از حد طبيعي بعد از مصرف غذا بيشتر شد، بايد انفوزيون را قطع نمود.
4. در بيماران مبتلا به نارسايي قلب، از تحميل بار اضافي بر گردش خون بايد خودداري نمود.

 

   عوارض جانبي

فلبيت و ترومبوز ممكن در محل تزريق يا در طول رگ پيش آيد. تهوع، تب و برافروختگي پوست و بندرت سرگيجه، عرق مفرط ، بثورات پاپولار، اسيدوز و آلكالوز متابوليك، كمي فسفات و كلسيم خون، پوكي استخوان، وجود گلوكز در ادرار، ديورز اسموتيك، از دست رفتن آب بدن، زيادي حجم خون، كمي واجهشي قند خون، كمي يا زيادي ويتامين ها و زيادي آمونياك خون و عدم تعادل الكتروليت با مصرف اين فراورده گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان اين فراورده با تتراسيكلين، باعث كاهش اثر آمينواسيد مي شود. اين دارو را نبايد بطور همزمان و همراه با خون انفوزيون نمود.

 

   نکات قابل توصيه

به منظور تزريق در وريد محيطي، محلول آمينواسيد را بايد با محلول رقيق دكستروز(5 يا 10 درصد) مخلوط نمود و همراه امولسيون چربي به كار برد.

 

   مقدار مصرف

به منظور حفظ پروتئين g/kg/day1/7-1 همراه با الكتروليت ها از راه وريد محيطي تزريق مي گردد. در صورت نياز به تزرريق در وريد مركزي معمولاً نيم ليتر از محلول آمينواسيد و نيم ليتر محلول تزريقي دكستروز 50 درصد با لكتروليت ها و ويتامين ها در مدت 8 ساعت تجويز مي شود. سرعت انفوزين وريدي حدود ml/min 2 مي باشد.

 

   اشکال دارویی
 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری داروتولیدکننده [کشور]توضیحاتوارد کننده
سرم آمینوپلاسمال 5% 500میلی لیتر
B.BRAUN [ آلمان ]
 درمان آرا
سرم آمینوپلاسمال 10% 500میلی لیتر
B.BRAUN [ آلمان ]
 درمان آرا
سرم آمینوپلاسمال 10% 250 میلی لیتر
B.BRAUN [ آلمان ]
 درمان آرا
سرم آمینوپلاسمال 10% 1000 میلی لیتر
B.BRAUN [ آلمان ]
 درمان آرا
سرم آمینوپلاسمال 10% 500 میلی لیتر
B.BRAUN [ آلمان ]
 درمان آرا
سرم آمینوون اینفنت 10% 250 میلی لیتر
FRESENIUS KABI [ آلمان ]
 درمان یاب دارو
محلول انفوزیون آمینوون 10% 500 میلی لیتر
FRESENIUS KABI [ آلمان ]
 درمان یاب دارو
محلول انفوزیون آمینوون 5% 500 میلی لیتر
FRESENIUS KABI [ آلمان ]
 درمان یاب دارو
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروتولیدکننده [کشور]توضیحاتوارد کننده
AMINOPLASMAL Injection,Solution 5%,500ml
B.BRAUN [ GERMANY ]
 درمان آرا
AMINOPLASMAL Injection,Solution 10%,500ml
B.BRAUN [ GERMANY ]
 درمان آرا
AMINOPLASMAL Injection,Solution 10%,250 ml
B.BRAUN [ GERMANY ]
 درمان آرا
AMINOPLASMAL 10% Injection,1000 ml
B.BRAUN [ GERMANY ]
 درمان آرا
AMINOPLASMAL Injection,Solution 10%,500 ml
B.BRAUN [ GERMANY ]
 درمان آرا
AMINOVEN INFANT Injection 10%,250 ml
FRESENIUS KABI [ GERMANY ]
 درمان یاب دارو
AMINOVEN 10% Injection,Solution 10%,500ml
FRESENIUS KABI [ GERMANY ]
 درمان یاب دارو
AMINOVEN 5% Injection,Solution 5%,500ml
FRESENIUS KABI [ GERMANY ]
 درمان یاب دارو