سالبوتامول Salbutamol

0
299
سالبوتامول Salbutamol
 
 نام علمی دارو (ژنریک):Salbutamol
گروه دارویی:Bronchodilators and Anti- asthma Drugs
گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
  
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
CIPLAداروسازی البرز داروداروسازی خوارزمیداروسازی عماد درمان پارس
GSKداروسازی اکسیرداروسازی رهاداروسازی کاسپین تامین
دارو پخش – کارخانهداروسازی جابربن حیانداروسازی سینا دارو 
  

 

   موارد مصرف

سالبوتامول براي درمان آسم و سايرحالات همراه با انسداد برگشت پذير راه هاي تنفسي و همچنين براي جلوگيري از زايمان زودرس مصرف مي شود.

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک

متابوليسم دارو كبدي است و از طريق كليه ها و مدفوع دفع مي گردد. از راه خوراكي، اثر دارو پس از 30-15 دقيقه شروع مي شود و طي 3-2 ساعت به حداكثر مي رسد. مدت اثر آن 8 ساعت يا بيشتر است. از راه استنشاقي، بتدريج از برونش ها جذب و بخشي از داروي بلعيده شده نيز از دستگاه گوارش جذب مي گردد. غلظت سيستميك دارو پس از استنشاق آن كم مي باشد. اثر دارو پس از 15-5 دقيقه شروع مي شود و 5/1-1 ساعت پس از دو استنشاق به حداكثر مي رسد. مدت اثر دارو 6-3 ساعت است.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

1. در صورت وجود بيماري هاي قلبي-عروقي شامل آريتمي قلبي، عدم كفايت ميوكارد و عروق كرونر، افزايش فشار خون، بيماري ايسكمي قلبي، طولاني شدن فاصله QT، پركاري تيروئيد و ديابت بايد با احتياط فراوان تجويز شود.
2. درمان با محرك هاي گيرنده بتا دو آدرنرژيك ممكن است باعث كاهش شديد پتاسيم سرم شود. اين اثر در صورت مصرف همزمان تئوفيلين و مشتقات آن، كورتيكوستروئيدها، داروهاي مدر و بوسيله هيپوكسي ممكن است تشديد شود.
3. مصرف خوراكي يا تزريقي دارو مي تواند انقباضات رحم را مهار نمايد.
4. مصرف همزمان دارو با مسددهاي بتاآدرنرژيك، كدئين، گليكوزيدهاي ديژيتال، مهار كننده هاي منوآمين اكسيداز(MAO) و ضدافسردگي هاي سه حلقه اي بايد با احتياط صورت گيرد.

 

   عوارض جانبي

لرزش خفيف (معمولاً در دستها)، فشار عصبي، سردرد، گشادي عروق محيطي، تپش قلب، تاكيكاردي، بندرت دردهاي عضلاني، كاهش پتاسيم سرم متعاقب تجويز مقادير زياد ، واكنش هاي حساسيت مفرط شامل اسپاسم نايژه اي پارادوكسيمال، كهير و آنژيوادم گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی

تجويز مقادير زياد سالبوتامول قبل يا اندكي پس از بيهوشي با كلروفرم يا هالوتان ممكن است خطر آريتمي شديد بطني را بويژه نزد اشخاص با سابقه بيماري قلبي افزايش دهد. مصرف همزمان داروهاي ضدافسردگي سه حلقه اي و يا مهاركننده هاي مونوآمين اكسيداز (MAO) (شامل فورازوليدون و پروكاربازين) با سالبوتامول ممكن است باعث تشديد اثر دارو بر سيستم عروقي شود. مصرف همزمان اين دارو با گليكوزيدهاي ديژيتال ممكن است خطر آريتمي قلبي را افزايش دهد. مصرف همزمان سالبوتامول با كاكوئين علاوه بر اثر افزاينده تحريك CNS، ممكن است اثرات جانبي عروقي هر يك را نيز افزايش دهد. مصرف همزمان با مسددهاي بتا ممكن است با اثر گشادكنندگي برونش سالبوتامول مقابله نمايد.

 

   نکات قابل توصيه

1. از تماس آئروسل هاي استنشاقي با چشم ها بايد اجتناب كرد.
2. بيشتر از دو استنشاق در يك زمان با فواصل 2-1 دقيقه اي مصرف نشود.
3. قرص ها را بايد به طور كامل بلعيد و از له كردن، شكستن و يا جويدن آنها خودداري نمود.
4. در صورتي كه پس از مصرف دارو اشكال در تنفس باقي مانده يا بدتر شد، بلافاصله به پزشك اطلاع داده شود.
5. درصورت بروز خشكي لب و گلو، پس از هر بار مصرف دارو دهان با آب شسته شود.
6. درصورت ضرورت همزمان يك آئروسل استنشاقي كورتيكوستروئيد با اين دارو، بهتر است آئروسل سالبوتامول 5 دقيقه زودتر مصرف شود.

 

   مقدار مصرف

خوراكي:
بزرگسالان : مقدار 4 ميلي گرم از دارو (افراد مسن و بيماران حساس در ابتدا 2 ميلي گرم ) 4-3 بار در روز تجويز مي شود. حداكثر مقدار مصرف دارو در يك نوبت 8 ميلي گرم مي باشد.
كودكان : تا سن 2 سالگي mcg/kg 100 چهار بار در روز، 6-2 سالگي 2-1 ميلي گرم 4-3 بار در روز و 12-6 سالگي 2 ميلي گرم 4-3 بار در روز تجويز مي شود.
تزريقي:
زيرجلدي يا داخل عضلاني -500 ميكروگرم از دارو تجويز مي شود كه درصورت لزوم هر 4 ساعت يكبار قابل تكرار است.
تزريق آهسته وريدي-250 ميكروگرم از دارو تجويز مي شود كه در صورت لزوم هر 4 ساعت يك بار قابل تكرار است.
انفوزيون داخلي وريدي- در ابتدا mcg/min 5 تجويز مي گردد كه بر حسب پاسخ بيمار و ضربان قلب قابل تنظيم است و معمولاً درمحدوده mcg/min 20-3 و يا در صورت لزوم بيشتر مي باشد.
استنشاقي:
بزرگسالان : 200-100 ميكروگرم (2-1 پاف) تا حداكثر 4-3 بار در روز براي علايم پايدار تجويز مي گردد. براي پيشگيري اسپاسم نايژه اي ناشي از ورزش مقدار 200 ميكروگرم (دو پاف) مصرف مي شود.
كودكان : 100 ميكروگرم (يك پاف) كه در صورت لزوم تا 200 ميكروگرم (2 پاف) قابل افزايش است. براي اسپاسم نايژه اي ناشي از ورزش مقدار 100 ميكروگرم (يك پاف) تجويز مي شود.

 

   اشکال دارویی

Aerosol:100 mcg/dose
Injection: 0.5 mg/ml
Syrup: 2mg/5ml
Tablet: 2mg
Solution for inhalation: 5 mg1/ml

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری داروتولیدکننده [کشور]توضیحاتوارد کننده
نبول آستالین 2.5 میلی گرم/2.5 میلی لیتر
CIPLA [ هند ]
 داروسازی کیمیا آرا هرم
اسپری ونتولین ایووهالر 100 میکروگرم/دوز
GSK [ فرانسه ]
GlaxoWellcome [ فرانسه ]
 جهان بهبود
شربت سالبوتامول دی پی 2 میلی گرم بر 5 میلی لیتر 120 سی سی
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
  
قرص سالبوتامول داروپخش 2 میلی گرم
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
  
شربت سالبوتامول البرزدارو 2 میلی گرم بر 5 میلی لیتر 120 سی سی
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
  
قرص سالبوتامول-اکسیر 2 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
  
آمپول سالبوتامول-اکسیر 0.5 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
  
شربت سالبوتامول-اکسیر 2 میلی گرم بر 5 میلی لیتر 120 سی سی
داروسازی اکسیر [ ایران ]
  
اسپری سالبوترکس 200 دوز
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
  
شربت سالبوتامول خوارزمی 2 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
  
شربت سالبوتامول رها 2 میلی گرم بر 5 میلی لیتر 120 سی سی
داروسازی رها [ ایران ]
  
اسپری ونتالکس 200 دوز
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
  
شربت سالبوتامول-عماد 2 میلی گرم/5 میلی لیتر 120 میلی لیتر
داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]
  
شربت سالبودیک 2 میلی گرم بر 5 میلی لیتر 120 سی سی
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
  
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری داروتولیدکننده [کشور]توضیحاتوارد کننده
ASTHALIN Inhaler 2.5 mg/2.5 ml(For Nebulization)
CIPLA [ INDIA ]
 داروسازی کیمیا آرا هرم
VENTOLIN EVOHALER Inhaler 100 mcg/dose
GSK [ FRANCE ]
GlaxoWellcome [ FRANCE ]
 جهان بهبود
SALBUTAMOL DP 2MG/5ML 120ML SYRUP
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
  
SALBUTAMOL DAROUPAKHSH 2MG TAB
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
  
SALBUTAMOL ALBORZDAROU 2MG/5ML 120ML SYRUP
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
  
SALBUTAMOL-EXIR 2MG TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
  
SALBUTAMOL-EXIR 2MG/5ML 120ML SYRUP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
  
SALBUTAMOL-EXIR 0.5MG AMP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
  
SALBUTREX 100MCG/DOSE 200DOSE INHALER
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]
  
SALBUTAMOL KHARAZMI 2MG/5ML 120ML SYRUP
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
  
SALBUTAMOL RAHA 2MG/5ML 120ML SYRUP
داروسازی رها [ IRAN ]
  
VENTALEX 100MCG/DOSE 200DOSE SPRAY
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]
  
SALBUTAMOL-EMAD® 2MG/5ML 120ML SYRUP
داروسازی عماد درمان پارس [ IRAN ]
  
SALBODIC 2MG/5ML 120ML SYRUP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]
  

 

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید