نام علمی دارو (ژنریک): Terbutaline
گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs
گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی ایران هورمون      
   

 

   موارد مصرف

تربوتالين براي درمان آسم و ساير حالات توام با انسداد برگشت پذير راههاي تنفسي و همچنين براي پيشگيري از زايمان زودرس بكار مي رود.

 

   مکانیسم اثر

اين دارو يك آمين مقلد سمپاتيك با اثر مستقيم بر روي گيرنده هاي بتاآدرنرژيك بوده و موجب شل شدن عضلات صاف نايژه ها مي گردد.

 

  فارماکوکينتيک

متابوليسم دارو كبدي است و توسط كليه ها از بدن دفع مي شود.حدود 50-33 درصد از يك مقدار مصرف خوراكي جذب مي شود. ميزان جذب توسط غذا كاهش مي يابد. اثر تربوتالين پس از 2-1 ساعت شروع و طي 3-2 ساعت به حداكثر مي رسد و مدت اثر آن 8-4 ساعت است. از راه استنشاقي، اثر دارو پس از 30-5 دقيقه شروع و طي 2-1 ساعت به حداكثر مي رسد و مدت اثر آن 6-3 ساعت مي باشد. از راه تزريقي، اثر دارو پس از 15 دقيقه شروع و طي 60-30 دقيقه به حداكثر مي رسد و مدت اثر آن 4-5/1 ساعت است. تربوتالين از طريق زيرجلدي جذب مي شود.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

1. درصورت وجود بيماري هاي قلبي- عروقي شامل آريتمي قلبي، عدم كفايت ميوكارد و عروق كرونر، افزايش فشار خون، ديابت، پركاري تيروئيد، كتواسيدوز، فئوكروموسيتوم، حملات صرع (يا سابقه آن) و حساسيت به داروهاي مقلد سمپاتيك، اين دارو با احتياط مصرف شود.
2. درمان با محرك هاي گيرنده بتادو آدرنرژيك ممكن است باعث كاهش شديد پتاسيم سرم شود. اين اثر درنتيجه مصرف همزمان با تئوفيلين، كورتيكوستروئيدها، داروهاي مدر و بوسيله هيپوكسي ممكن است تشديد شود.

 

   عوارض جانبي

لرزش خفيف (معمولاً در دستها)، فشار عصبي ، سردرد، گشادي عروق محيطي، تپش قلب، تاكيكاردي، بندرت دردهاي عضلاني، كاهش پتاسيم سرم متعاقب تجويز مقادير زياد ، واكنش هاي حساسيت بيش از حد شامل اسپاسم برونشيال پارادوكسيمال، كهير و آنژيوادم گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی

تجويز مقادير زيادتربوتالين قبل يا اندكي پس از بيهوشي با كلروفرم، يا هالوتان ممكن است خطر آريتمي شديد بطني را بويژه نزد اشخاص با سابقه بيماري قلبي افزايش دهد. مصرف همزمان داروهاي ضدافسردگي سه حلقه اي يا مهاركننده هاي مونوآمين اكسيداز (MAO) با سالبوتامول ممكن است باعث تشديد اثر دارو بر سيستم عروقي شود. مصرف همزمان با گليكوزيدهاي ديژيتال ممكن است خطر آريتمي قلبي را افزايش دهد. مصرف همزمان با مسددهاي گيرنده بتا ممكن است با اثر گشادكنندگي برونش دارو مقابله نمايد.

 

   نکات قابل توصيه
 

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان :5/2 ميلي گرم از دارو3 بار در روز، به مدت 2-1 هفته تا حداكثر 5 ميلي گرم سه بار در روز تجويز مي گردد.
كودكان :تا سن هفت سالگي مقدار mcg/kg75 سه بار در روز و براي كودكان 15-7 سال 5/2 ميلي گرم 3-2 بار در روز تجويز مي گردد.
ترريقي:
بزرگسالان : مقدار 500-250 ميكروگرم تا حداكثر چهار بار در روز بصورت زيرجلدي، داخل عضلاني يا آهسته وريدي تزريق مي شود. بعلاوه، مقدار mcg/min5-1/5 از محلول mcg/ml5-3 دارو به مدت 10-8 ساعت بصورت مداوم انفوزيون مي گردد.
كودكان : مقدارmcg/kg 10 تا حداكثر 300 ميكروگرم براي كودكان 15-2 سال تجويز مي گردد. در صورت لزوم انفوزيون مداوم، مقدار دارو بايد كاهش يابد.

 

   اشکال دارویی

Injection: 500 mcg/ml
Tablet:5mg

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص تربوتالین-آی اچ 5 میلی گرم
داروسازی ایران هورمون [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
TERBUTALINE-IH 5MG TAB
داروسازی ایران هورمون [ IRAN ]