نام علمی دارو (ژنریک): Ketotifen
گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs
گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
BAUSCH & LOMB دارو پخش – کارخانه داروسازی تهران شیمی داروسازی سینا دارو
HEXAL داروسازی الحاوی داروسازی حکیم داروسازی عبیدی
JULPHAR داروسازی امین داروسازی خوارزمی داروسازی فاخر
MEDOCHEMIE داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی راموفارمین داروسازی لقمان
NOVARTIS داروسازی بهسا داروسازی رها داروسازی مداوا
SOPHARMA داروسازی پور سینا داروسازی سها  
   

 

   موارد مصرف

كتوتيفن براي پيشگيري از آسم بكار مي رود.

 

   مکانیسم اثر

يك داروي مشابه كرومولين با اثرات ضدهيستامين با خواص ضدآنافيلاكسي است .

 

  فارماکوکينتيک

از راه خوراكي به خوبي جذب مي شود و اثرش تا 12 ساعت باقي مي ماند. شروع اثر پيشگيري كننده دارو آهسته مي باشد. براي رسيدن به بيشينه اثر دارويي 6-4 هفته زمان لازم است.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

1. درمان با داروي قبلي ضدهيستامين حداقل بايد تا دو هفته پس از شروع مصرف كتوتيفن ادامه يابد.
2. خواب آلودگي ناشي از مصرف اين دارو ممكن است مهارتهاي فردي از قبيل توانايي رانندگي را تحت تاثير قرار دهد.

 

   عوارض جانبي

خواب آلودگي و تسكين شايع ترين عوارض مصرف دارو هستند كه چنانچه شدت آنها با ادامه مصرف كم نشود، ممكن است كاهش مقدار يا قطع مصرف دارو ضروري باشد.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان دارو با آنتي بيوتيك هاي خوراكي ممكن است باعث كاهش تعداد ترومبوسي ها شود.

 

   نکات قابل توصيه

1. براي كاهش تحريك گوارشي، دارو با غذا مصرف شود.
2. در صورت بروز خواب آلودگي، احتياط لازم معمول گردد.

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان : يك ميلي گرم از دارو دو بار در روز همراه با غذا تجويز مي شود. در صورت لزوم مقدار دارو تا دو ميلي گرم دو بار در روز افزايش مي يابد. در بيماران حساس به اثر تسكين دهنده، در ابتدا 1-5/0 ميلي گرم به هنگام شب تجويز مي گردد.

 

   اشکال دارویی

Tablet:1mg
Syrup:1mg/5ml

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قطره چشمی اطفال آلاوی 0.25میلی گرم/میلی لیتر
BAUSCH & LOMB [ امریکا ]
  بهستان دارو
شربت کتوف 1میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر
HEXAL [ آلمان ]
SALUTAS PHARMA [ آلمان ]
  بهستان دارو
قرص آسمافورت 1 میلی گرم
JULPHAR [ امارات ]
  فارمیکو
قرص دنرل 1میلی گرم
MEDOCHEMIE [ قبرس ]
  ساز دارو جوان
قطره چشمی زادیتن 0.25میلی گرم/میلی لیتر
NOVARTIS [ سوئیس ]
  شفایاب گستر
شربت زادیتن 1میلی گرم/5میلی لیتر
NOVARTIS [ سوئیس ]
  شفایاب گستر
قرص زادیتن 1میلی گرم
NOVARTIS [ مصر ]
  شفایاب گستر
قرص کتوتیفن 1 میلی گرم
SOPHARMA [ بلغارستان ]
  رود
قطره چشمی کتوتیفن دی.پی 0.25% 5میلی لیتر
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
قرص کتوتیفن-الحاوی 1 میلی گرم
داروسازی الحاوی [ ایران ]
   
شربت کتوتیفن-الحاوی 1میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر
داروسازی الحاوی [ ایران ]
   
قرص کتوتیفن امین 1 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
   
شربت آمتین 60 میلی لیتر
داروسازی امین [ ایران ]
   
قطره خوراکی کتوتیفن امین 1میلی گرم/میلی لیتر 30 میلی لیتر
داروسازی امین [ ایران ]
   
قطره کتوبایوفن 0.025% 5میلی لیتر
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
قطره خوراکی کتوتیفن-بهسا 1میلی گرم/میلی لیتر
داروسازی بهسا [ ایران ]
   
شربت کتوتیفن پورسینا 1میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
قرص کتوتیفن پورسینا 1 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
شربت زادیکس 1میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
شربت کتوتیفن-حکیم 1میلی گرم/5میلی لیتر 120 میلی لیتر
داروسازی حکیم [ ایران ]
   
شربت کتوتیفن فومارات خوارزمی 1 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
   
شربت کترام 1 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
   
قرص کترام 1 میلی گرم
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
   
قرص کتوتیفن رها 1 میلی گرم
داروسازی رها [ ایران ]
   
شربت کتوتیفن-سها
داروسازی سها [ ایران ]
   
قرص کتوتیفن-سها چهارباغ 1 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]
   
قطره کتوفتالمیک 0.25 میلی گرم/میلی لیتر 5 میلی لیتر
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
   
قرص کتوتیفن-عبیدی 1 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
شربت کتوتیفن-عبیدی 1میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص کتوتیفن فاخر 1 میلی گرم
داروسازی فاخر [ ایران ]
   
قرص کتوتیفن لقمان 1 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]
   
قرص کتوتیفن مداوا 1 میلی گرم
داروسازی مداوا [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ALAWAY-for Children Drop 0.25 mg/ml,Ophthalmic, 5 ml
BAUSCH & LOMB [ USA ]
  بهستان دارو
KETOF Syrup 1 mg/5 ml,100 ml
HEXAL [ GERMANY ]
SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
  بهستان دارو
ASMAFORT Tablet 1 mg
JULPHAR [ EMARAT ]
  فارمیکو
DENEREL Tablet 1 mg
MEDOCHEMIE [ CYPRUS ]
  ساز دارو جوان
ZADITEN Eye Drop 0.25 mg/ml
NOVARTIS [ SWITZERLAD ]
  شفایاب گستر
ZADITEN Syrup 1 mg/5 ml
NOVARTIS [ SWITZERLAD ]
  شفایاب گستر
ZADITEN Tablet 1 mg
NOVARTIS [ EGYPT ]
  شفایاب گستر
KETOTIFEN Tablet 1 mg
SOPHARMA [ BULGHARIA ]
  رود
KETOTIFEN D.P 0.25% 5ML OPHT DROP
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
KETOTIFEN-ALHAVI 1MG TAB
داروسازی الحاوی [ IRAN ]
   
KETOTIFEN-ALHAVI® 1MG/5ML 120 SYRUP
داروسازی الحاوی [ IRAN ]
   
KETOTIFEN AMIN 1MG TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
   
AMITEN 60ML SYRUP
داروسازی امین [ IRAN ]
   
KETOTIFEN AMIN 1MG/ML 30ML ORAL DROP
داروسازی امین [ IRAN ]
   
KETOBIOFEN 0.025% 5ML OPH DROP
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
KETOTIFEN-BEHSA 1MG/ML ORAL DROP
داروسازی بهسا [ IRAN ]
   
KETOTIFEN POURSINA 1MG/5ML 120ML SYRUP
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
KETOTIFEN PURSINA 1MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
ZADIX 1MG/5ML 100ML SYRUP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
KETOTIFEN-HAKIM 1MG/5ML 120ML SYRUP
داروسازی حکیم [ IRAN ]
   
KETOTIFEN FUMARATE KHARAZMI 1MG/5ML 60ML SYRUP
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
   
KETRAM 1MG/5ML 120ML SYRUP
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
   
KETRAM 1MG TAB
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
   
KETOTIFEN RAHA 1MG TAB
داروسازی رها [ IRAN ]
   
KETOTIFEN-SOHA SYRUP
داروسازی سها [ IRAN ]
   
KETOTIFEN-SOHA CHARBAGH 1MG TAB
داروسازی سها [ IRAN ]
   
KETOFTALMIC 0.25MG/ML 5ML DROP
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]
   
KETOTIFEN-ABIDI 1MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
KETOTIFEN-ABIDI 1MG/5ML 120ML SYRUP
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
KETOTIFEN FAKHER 1MG TAB
داروسازی فاخر [ IRAN ]
   
KETOTIFEN LOGHMAN 1MG TAB
داروسازی لقمان [ IRAN ]
   
KETOTIFEN MODAVA 1MG TAB
داروسازی مداوا [ IRAN ]