نام علمی دارو (ژنریک): Acebutolol
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

در فشار خون و تاکی آریتمی کاربرد دارد

 

   مکانیسم اثر

بتا-1 بلوکر است

 

  فارماکوکينتيک

شروع اثر 1 تا2 ساعت
جذب دهانی 40%
مدت اثر12 تا 24 ساعت

 

   موارد منع مصرف

بلوک درجه 2 و3 قلبی،شوک،نارسایی قلبی

 

   هشدارها

در سایکوز،راینود،پسوریازیس،میاستنی گراو و بیماریهای عروق محیطی با احتیاط مصرف شود

 

   عوارض جانبي

خستگی،افت فشار،برادی کاردی

 

   تداخل دارویی

عدم مصرف همزمان:
Ceritinib; Floctafenine; Methacholine; Rivastigmine

سایر تداخلات مهم:
Alpha/beta agonists (direct acting); Alpha2-agonists; Amifostine; Dronedarone; Ergot derivatives; Grass pollen Allergen extract; Obinutuzumab

 

   نکات قابل توصيه

قطع ناگهانی آن توصیه نمیشود و سبب تاکی کاردی ریباند میشود
در فردیکه به علت آسم یا COPD نتواند سایر بتابلوکرها را مصرف کند با احتیاط میتوان اسبوتولول را امتحان کرد