نام علمی دارو (ژنریک): Atorvastatin
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
PFIZER داروسازی پور سینا داروسازی رها داروسازی شهر دارو
دارو پخش – کارخانه داروسازی تهران شیمی داروسازی روز دارو داروسازی عبیدی
داروسازی آریا داروسازی تولید دارو داروسازی زهراوی داروسازی لقمان
داروسازی امین داروسازی حکیم داروسازی سامی ساز داروسازی مداوا
داروسازی اکتوورکو داروسازی خوارزمی داروسازی سبحان دارو داروسازی مهبان دارو
داروسازی اکسیر داروسازی رازک داروسازی شفا داروسازی مهر دارو
داروسازی باختر بیوشیمی      
   

 

   موارد مصرف

آتورواستاتين به عنوان داروي كمكي همراه با رژيم غذايي در درمان زيادي چربي خون مصرف مي‌شود. اين دارو سبب كاهش غلظت تام كلسترول، كلسترول LDL ، آپوليپوپروتئين B و تري گليسريد در بيمارن مبتلا به افزايش خون مي‌شود.

 

   مکانیسم اثر

مهار کننده 3- هیدروکسی-3- متیل گلوتاریل کوآنزیم آ (HMG-CoA) ردوکتاز، آنزیم محدود کننده سرعت در مسیر سنتز کلسترول است (این دارو تولید موالونیک اسید را از HMG-CoA کاهش می دهد)؛ این مهار آنزیمی باعث می شود رسپتورهای LDL روی غشای هپاتوسیت ها به صورت جبرانی افزایش یافته و کاتابولیسم LDL تحریک شود. علاوه بر توانایی مهارکنندگان HMG-CoA ردوکتاز در کاهش سطح پروتئین C واکنشی، این داروها دارای خصوصیات پلئوتروپیک از جمله بهبود عملکرد اندوتلیال، کاهش التهاب در محل پلاک کرونری، مهار تجمع پلاکتی و اثرات آنتی کوآگلانی هستند.

 

  فارماکوکينتيک

آتورواستاتين به سرعت از مجراي گوارش جذب مي‌شود. فراهمي زيستي مطلق دارو حدود 12% است. پيوند دارو به پروتئين بسيار زياد است. اين دارو داراي متابوليسم كبدي و خارج كبدي است. متابوليت‌هاي فعال دارو مسئول ايجاد حدود 70% اثر مهاركنندگي HMG-COA ردوكتاز مي‌باشد. نيمه عمر دارو حدود 14 ساعت بوده و عمدتاً از طريق مدفوع دفع مي‌شود.

 

   موارد منع مصرف

مصرف این دارو در زنان باردار اکید ممنوع است. جزء گروه X طبقه بندی می شود و ممکن است باعث مرگ یا نقص عضو جنین شود.

اين دارو در موارد بيماري فعال كبد و حساسيت مفرط به آن و زنان باردار و شيرده نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فراوان مصرف شود: اختلالات اندوكرين، الكتروليت يا متابوليت شديد، كاهش فشار خون، عفونت حاد و شديد، حملات غير قابل كنترل تشنجي، جراحي عمده و ضربه.
2- انجام آزمون عملكرد كبد (قبل از شورع درمان، در هفته‌هاي ششم و دوازدهم درمان و سپس در فواصل منظم هر 6 ماه) و تعيين غلظت چربي سرم ضروري است.
3- در طول مدت مصرف، بيماران زن بايد از باردار شدن خودداري نمايند.

 

   عوارض جانبي

اختلالات عضلاني از قبيل كرامپ پا، درد عضلاني، ميوپاتي و يا رابدوميوليز، خستگي غير عادي، التهاب و ضعف عضله، درد شكم، يبوست، اسهال، سوء هاضمه، نفخ و بثورات جلدي با مصرف اين دارو گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان سيكلوسپورين، جم فيبروزيل ونياسين با آتورواستاتين، خطر بروز نارسايي حاد كليوي و رابدوميوليز را ممكن است افزايش دهد. مصرف همزمان آب گريپ فروت به ميزان زياد نيز سبب افزايش غلظت پلاسمايي آتورواستاتين مي‌شود. مصرف همزمان داروهاي خوراكي جلوگيري كننده از بارداري با اين دارو ممكن است سبب افزايش غلظت پلاسمايي نوراتيندرون و اتينيل استراديول شود. غلظت پلاسمايي ديگوكسين در صورت مصرف همزمان با اين دارو ممكن است افزايش يابد.

 

   نکات قابل توصيه

الف- در صورت فراموش كردن يك نوبت مصرف دارو، به محض به ياد آوردن، آن نوبت بايد مصرف شود مگر اين كه تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرا رسيده باشد. در اين صورت مقدار مصرف بعدي نبايد دو برابر گردد.

ب- در صورت مشكوك بودن به بارداري، حتماً بايد به پزشك اطلاع داده شود.

ج- در صورت بروز هر گونه درد عضلاني، بايد به پزشك مراجعه شود.

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان: به عنوان كاهنده چربي خون، ابتدا mg/day10 مصرف مي‌شود و سپس با ارزيابي پاسخ بيمار پس از 4-2 هفته، مقدار مصرف تنظيم مي‌گردد. به عنوان نگهدرانده، مقدار 80-10 ميلي‌گرم يك بار در روز مصرف مي‌شود.

 

   اشکال دارویی

Film Coated Tablet: 10mg, 20mg, 40mg (as Calcium Trihydrate)

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص لیپیتور 10 میلی گرم
PFIZER [ آلمان ]
PARKE – DAVIS [ آلمان ]
  داروسازی اکتوورکو
قرص لیپیتور 20 میلی گرم
PFIZER [ آلمان ]
PARKE – DAVIS [ آلمان ]
  داروسازی اکتوورکو
قرص آتورواستاتین دی پی 40 میلی گرم
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
قرص آتورواستاتین دی پی 20 میلی گرم
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
قرص آتورواستاتین-آریا 40 میلی گرم
داروسازی آریا [ ایران ]
   
قرص آتورواستاتین-آریا 20 میلی گرم
داروسازی آریا [ ایران ]
   
قرص آتورواستاتین-آریا 10 میلی گرم
داروسازی آریا [ ایران ]
   
قرص آتورواستاتین-امین 20 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
   
قرص آتورکسین 40 میلی گرم
داروسازی اکتوورکو [ ایران ]
   
قرص آتورکسین 20 میلی گرم
داروسازی اکتوورکو [ ایران ]
   
قرص آتورکسین 10 میلی گرم
داروسازی اکتوورکو [ ایران ]
   
قرص آتورواستاتین-اکسیر 10 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
قرص آتورواستاتین-اکسیر 20 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
قرص آتورواستاتین-اکسیر 40 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
قرص بایوتور 20 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
قرص بایوتور 10 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
قرص آتورواستاتین-پی اس 10 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
قرص آتورواستاتین-پی اس 20 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
قرص آتورواستاتین پورسینا 40 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
قرص آتوسترول 40 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
قرص آتوسترول 20 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
قرص آتوسترول 10 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
قرص تیداتور 20 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
   
قرص تیداتور 10 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
   
قرص تیداتور 40 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
   
قرص آتوکیم 20 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
   
قرص آتوکیم 20 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
   
قرص آتوکیم 10 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
   
قرص آتورواستاتین-خوارزمی 20 میلی گرم
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
   
قرص آتورواستاتین رازک 10 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
   
قرص آتورواستاتین رازک 20 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
   
قرص اتورواستاتین رها 20 میلی گرم
داروسازی رها [ ایران ]
   
قرص آتورواستاتین رها 10 میلی گرم
داروسازی رها [ ایران ]
   
قرص آتورواستاتین روز 20 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
   
قرص آتورواستاتین روزدارو 40 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
   
قرص آتورواستاتین روزدارو 10 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
   
قرص لیپاستین 20 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]
   
قرص لیپاستین 40 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]
   
قرص لیپاستین 10 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]
   
قرص آتورواستاتین سامی ساز 20 میلی گرم
داروسازی سامی ساز [ ایران ]
   
قرص آتورواستاتین سامی ساز 10 میلی گرم
داروسازی سامی ساز [ ایران ]
   
قرص آتورواستاتین سبحان 10 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
قرص آتورواستاتین سبحان 20 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
قرص لیپوفیکس 20 میلی گرم
داروسازی شفا [ ایران ]
   
قرص لیپوفیکس 10 میلی گرم
داروسازی شفا [ ایران ]
   
قرص لیپوفیکس 40 میلی گرم
داروسازی شفا [ ایران ]
   
قرص اتورواستاتین شهردارو 20 میلی گرم
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
   
قرص آتوواست 40 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص آتوواست 20 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص آتوواست 10 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص آتورواستاتین لقمان 20 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]
   
قرص لیپیمد 40 میلی گرم
داروسازی مداوا [ ایران ]
   
قرص لیپیمد 20 میلی گرم
داروسازی مداوا [ ایران ]
   
قرص لیپیمد 10 میلی گرم
داروسازی مداوا [ ایران ]
   
قرص آتورواستاتین مهبان دارو 10 میلی گرم
داروسازی مهبان دارو [ ایران ]
   
قرص آتورواستاتین مهبان دارو 20 میلی گرم
داروسازی مهبان دارو [ ایران ]
   
قرص آتورواستاتین مهبان دارو 40 میلی گرم
داروسازی مهبان دارو [ ایران ]
   
قرص ام دی-آتورواستاتین 10 میلی گرم
داروسازی مهر دارو [ ایران ]
   
قرص ام دی-آتورواستاتین 20 میلی گرم
داروسازی مهر دارو [ ایران ]
   
قرص ام دی-آتورواستاتین 40 میلی گرم
داروسازی مهر دارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
LIPITOR Tablet 10 mg
PFIZER [ GERMANY ]
PARKE – DAVIS [ GERMANY ]
  داروسازی اکتوورکو
LIPITOR Tablet 20 mg
PFIZER [ GERMANY ]
PARKE – DAVIS [ GERMANY ]
  داروسازی اکتوورکو
ATORVASTATIN DP 40MG TAB
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
ATORVASTATIN DP 20MG TAB
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
ATORVASTATIN-ARYA 40MG TAB
داروسازی آریا [ IRAN ]
   
ATORVASTATIN-ARYA 20MG TAB
داروسازی آریا [ IRAN ]
   
ATORVASTATIN-ARYA 10MG TAB
داروسازی آریا [ IRAN ]
   
ATORVASTATIN-AMIN 20MG TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
   
ATOREXIN 40MG TAB
داروسازی اکتوورکو [ IRAN ]
   
ATOREXIN 20MG TAB
داروسازی اکتوورکو [ IRAN ]
   
ATOREXIN 10MG TAB
داروسازی اکتوورکو [ IRAN ]
   
ATORVASTATIN-EXIR 10MG TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
ATORVASTATIN-EXIR 20MG TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
ATORVASTATIN-EXIR 40MG TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
BIOTOR 20MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
BIOTOR 10MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
ATORVASTATIN-PS 10MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
ATORVASTATIN-PS 20MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
ATORVASTATIN PORSINA 40MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
ATOSTROL 40MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
ATOSTROL 20MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
ATOSTROL 10MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
TIDATOR 20MG TAB
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
   
TIDATOR 10MG TAB
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
   
TIDATOR 40MG TAB
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
   
ATOKIM 20MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
   
ATOKIM 20MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
   
ATOKIM 10MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
   
ATORVASTATIN-KHARAZMI 20MG TAB
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
   
ATORVASTATIN RAZAK 10MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
   
ATORVASTATIN RAZAK 20MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
   
ATORVASTATIN RAHA 20MG TAB
داروسازی رها [ IRAN ]
   
ATORVASTATIN RAHA 10MG TAB
داروسازی رها [ IRAN ]
   
ATORVASTATIN RUZ 20MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
   
ATORVASTATIN RUZDAROU 40MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
   
ATORVASTATIN ROUZDAROU 10MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
   
LIPASTIN 20MG TAB
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
   
LIPASTIN 40MG TAB
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
   
LIPASTIN 10MG TAB
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
   
ATORVASTATIN SAMISAZ 20MG TAB
داروسازی سامی ساز [ IRAN ]
   
ATORVASTATIN SAMISAZ 10MG TAB
داروسازی سامی ساز [ IRAN ]
   
ATORVASTATIN SOBHAN 10MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
ATORVASTATIN SOBHAN 20MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
LIPOFIX 20MG TAB
داروسازی شفا [ IRAN ]
   
LIPOFIX 10MG TAB
داروسازی شفا [ IRAN ]
   
LIPOFIX 40MG TAB
داروسازی شفا [ IRAN ]
   
ATORVASTATIN SHAHRDAROU 20MG TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
   
ATOVAST 40MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
ATOVAST 20MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
ATOVAST 10MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
ATORVASTATIN LOGHMAN 20MG TAB
داروسازی لقمان [ IRAN ]
   
LIPIMOD 40MG TAB
داروسازی مداوا [ IRAN ]
   
LIPIMOD 20MG TAB
داروسازی مداوا [ IRAN ]
   
LIPIMOD 10MG TAB
داروسازی مداوا [ IRAN ]
   
ATORVASTATIN MAHBAN DAROU 10MG TAB
داروسازی مهبان دارو [ IRAN ]
   
ATORVASTATIN MAHBAN DAROU 20MG TAB
داروسازی مهبان دارو [ IRAN ]
   
ATORVASTATIN MAHBAN DAROU 40MG TAB
داروسازی مهبان دارو [ IRAN ]
   
MD-ATORVASTATIN 10MG TAB
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]
   
MD-ATORVASTATIN 20MG TAB
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]
   
MD-ATORVASTATIN 40MG TAB
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]