نام علمی دارو (ژنریک): Atenolol
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
دارو پخش – کارخانه داروسازی تولید دارو داروسازی روز دارو داروسازی سجاد داروی شرق
داروسازی اکسیر داروسازی جالینوس داروسازی ساپونین ایران داروسازی فاتک شیمی پارس
داروسازی پور سینا داروسازی حکیم داروسازی سامی ساز داروسازی فارماشیمی
داروسازی تهران دارو داروسازی رها داروسازی سبحان دارو داروسازی ندا
   

 

   موارد مصرف

آتنولول در درمان آنژين صدري مزمن، كنترل زيادي فشار خون( به تنهايي يا همراه ساير داروهاي كاهنده فشار خون) و پيشگيري از انفاركتوس مجدد ميوكارد مصرف مي‌شود.

 

   مکانیسم اثر

مهارکننده رقابتی پاسخ به تحریک بتا آدرنرژیک است، به طور انتخابی رسپتورهای بتا 1 را مهار می کند و به جز در دوزهای بالا، اثری روی رسپتورهای بتا 2 ندارد.

 

  فارماکوکينتيک

حدود 60-50 درصد دارو از مجراي گوارش جذب می‌شود. پيوند اين دارو به پروتئين‌هاي پلاسما اندك است. متابوليسم دارو به مقدار كم در كبد صورت مي‌گيرد. نيمه‌عمر دارو 7-6 ساعت و زمان لازم براي رسيدن به اوج اثر 4-2 ساعت مي‌باشد. 100-85 درصد دارو به صورت تغيير نيافته از راه كليه دفع مي‌شود.

 

   موارد منع مصرف

اين دارو در شوك قلبي، نارسايي آشكار قلب، بلوك قلبي درجه دو يا سه دهليزي-بطني، برادي كاردي سينوسي و كاهش فشار خون سيستوليك به كمتر از 100 ميلي‌ليتر جيوه(براي پيشگيري از انفاركتوس مجدد ميوكارد) نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

1- مصرف اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فراوان صورت گيرد: سابقه آلرژي، آسم نايژه‌اي، آمفيزم يا برونشيت غير آلرژيك، نارسايي احتقاني قلب، ديابت، پركاري تيروئيد، افسردگي رواني يا سابقه ابتلاء به آن.

2- مقدار مصرف اين دارو در سالمندان بايد بر اساس پاسخ بيمار تعيين شود، زيرا از يك طرف به علت كاهش حساسيت اين بيماران به اثر دارو ممكن است افزايش مقدار مصرف لازم باشد و از طرفي ديگر به علت كاهش توانايي متابوليسم و دفع دارو كاهش مقدار مصرف ممكن است ضرورت يابد.
3- در بيماران مبتلا به عيب كار كليه، مقادير مصرف آتنولول بايد كاهش يابد.
4- در صورت بروز افسردگي ناشي از اين دارو، مصرف آن بايد قطع شود.
5- اگر بعد از يك دوره درمان طولاني با اين دارو قطع مصرف آن ضرورت پيدا كند، بايد به تدريج و حداقل طي سه روز تا دو هفته مصرف دارو قطع شود. در طول اين مدت، بيمار بايد از فعاليت‌هاي شديد بدني پرهيز كند تا خطر بروز انفاركتوس ميوكارد يا آريتمي به حداقل برسد. اگر پس از قطع مصرف دارو، علايم قطع مصرف بروز كرد، بايد مصرفدارو را به طور موقت مجدداً شروع نمود و به دنبال بهبود بيمار، مصرف دارو را با احتياط قطع كرد.
6- در طول مصرف اين دارو، پيگيري عملكرد قلب، تعيين نبض، اندازه‌گيري فشار خون و ثبت نوار قلبي و اندازه‌گيري ضربان قلب ضروري است.

 

   عوارض جانبي

برادي كاردي علامتي (سرگيجه)، اسپاسم برونش(اشكال در تنفس يا خس خس سينه)، نارسايي احتقاني قلب(تورم مچ پا و اندام‌هاي تحتاني، تنگي نفس)،‌افسردگي رواني و كاهش گردش خون محيطي(سردي دست‌ها و پاها) با مصرف اين دارو گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی

مقدار مصرف انسولين و داروهاي خوراكي پايين‌آورنده قند خون، هنگام مصرف همزمان با اين دارو بايد تنظيم گردد تا ازكاهش بيش از حد قند خون جلوگيري شود. در صورت مصرف همزمان داروهاي مسدودكننده گيرنده بتا-يك آدرنرژيك با داروهاي مسدودكننده كانال‌هاي كلسيمي يا كلونيدين، اثرات كاهش فشار خون ممكن است تشديد شود. مصرف همزمان داروهاي مهاركننده مونوآمين اكسيداز با اين دارو(مانند فورازوليدون و پروكاربازين) به علت امكان افزايش شديد فشار خون، توصيه نمي‌شود. در صورت مصرف همزمان اين دارو با آمين‌هاي مقلد سمپاتيك كه داراي فعاليت بتا-آدرنرژيك هستند،ممکن است اثرات هر دو دسته دارو کاهش یابند. گزانتین ها در صورت مصرف همزمان با این دارو ممكن است موجب مهار اثرات درماني هر دو دسته دارو شوند. همچنين، كليرانس تئوفليلن افزايش مي‌يابد.

 

   نکات قابل توصيه

الف– هيچ يك از نوبت‌هاي مصرف اين دارو نبايد فراموش شود، به خصوص اگر روزي يك بار مصرف می شود.

ب – اين دارو، زيادي فشار خون را درمان نمي‌كند، بلكه آن را كنترل مي‌نمايد. مصرف آن ممكن است تا پايان عمر ضروري باشد.

ج- مصرف دارو، حتي رد صورت احساس بهبودي، بايد ادامه يابد.

د- در صورتي كه يك نوبت مصرف دارو فراموش شود، به محض به ياد آوردن آن نوبت بايد مصرف شود، ولي اگر تا زمان مصرف نوبت بعدي 8 ساعت باقيمانده باشد، از مصرفآن نوبت بايد خودداري شود و مقدار مصرف بعدي نيز دو برابر نگردد.

ه- در بيماران مبتلا به ديابت، با مصرف اين دارو علايم كمي قند خون ممكن است پوشانده شود يا غلظت قند خون افزايش يابد يا كاهش قند خون طولاني شود.

و- از مصرف با ساير داروها، به ويژه داروهاي مقلد سمپاتيك كه نياز به نسخه پزشك ندارند، بايد خودداري گردد.

ز- قبل از قطع مصرف دارو، بايد با پزشك مشورت شود.

ح- به علت احتمال بروز سرگيجه، خواب‌آلودگي و منگي، هنگام رانندگي يا كار با وسايلي كه نياز به هوشياري دارند، بايد احتياط نمود.

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان: در درمان آنژين صدري، ابتدا50 ميلي‌گرم يك بار در روز مصرف مي‌شود كه پس از يك هفته، در صورت نياز و تحمل به تدريج تا 100 ميلي‌گرم افزايش مي‌يابد. به عنوان پايين آورنده فشار خون، ابتدا 50-25 ميلي‌گرم يك يا دو بار در روز مصرف مي‌شود كه پس از دو هفته، در صورت نياز و تحمل بيمار تا mg/day 100-50 افزايش مي‌يابد.

 

   اشکال دارویی

Tablet: 50mg, 100mg

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص آتنولول دی پی 50 میلی گرم
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
قرص اتنولول دی پی 100 میلی گرم
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
قرص آتنولول-اکسیر 100 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
قرص آتنولول پورسینا 100 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
قرص آتنولول پورسینا 50 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
قرص آتنولول-تدافارم 50 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص آتنولول-تدافارم 100 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص آتنولول تولید دارو 100 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
   
قرص آتنولول-جالینوس 100 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
   
قرص اتنولول-جالینوس 50 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
   
قرص آتنوکیم 100 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
   
قرص آتنولول رها 50 میلی گرم
داروسازی رها [ ایران ]
   
قرص آتنولول رها 100 میلی گرم
داروسازی رها [ ایران ]
   
قرص آتنولول روزدارو 100 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
   
قرص آتنولول ساپونین 50 میلی گرم
داروسازی ساپونین ایران [ ایران ]
   
قرص آتنولول سامی ساز 100 میلی گرم
داروسازی سامی ساز [ ایران ]
   
قرص آتنولول سامی ساز 50 میلی گرم
داروسازی سامی ساز [ ایران ]
   
قرص آتنولول-سبحان 50 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
قرص آتنولول-سبحان 100 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
قرص آتنولول سجاددارو 50 میلی گرم
داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
   
قرص آتنولول سجاددارو 100 میلی گرم
داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
   
قرص آتنولول اف سی پی 100 میلی گرم
داروسازی فاتک شیمی پارس [ ایران ]
   
قرص اتنولول اف سی پی 50 میلی گرم
داروسازی فاتک شیمی پارس [ ایران ]
   
قرص آتنولول فارماشیمی 100 میلی گرم
داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
   
قرص آتنولول-ندا 100 میلی گرم
داروسازی ندا [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ATENOLOL DP 50MG TAB
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
ATENOLOL DP 100MG TAB
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
ATENOLOL-EXIR 100MG TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
ATENOLOL PURSINA 100MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
ATENOLOL PURSINA 50MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
ATENOLOL-TEDAPHARM 50MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
ATENOLOL-TEDAPHARM 100MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
ATENOLOL TOLID DAROU 100MG TAB
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
   
ATENOLOL-JALINOUS 100MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
   
ATENOLOL-JALINOUS 50MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
   
ATENOKIM 100MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
   
ATENOLOL RAHA 50MG TAB
داروسازی رها [ IRAN ]
   
ATENOLOL RAHA 100MG TAB
داروسازی رها [ IRAN ]
   
ATENOLOL RUZDAROU 100MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
   
ATENOLOL SAPONIN 50MG TAB
داروسازی ساپونین ایران [ IRAN ]
   
ATENOLOL SAMISAZ 100MG TAB
داروسازی سامی ساز [ IRAN ]
   
ATENOLOL SAMISAZ 50MG TAB
داروسازی سامی ساز [ IRAN ]
   
ATENOLOL-SOBHAN 50MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
ATENOLOL-SOBHAN 100MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
ATENOLOL SAJAD DAROU 50MG TAB
داروسازی سجاد داروی شرق [ IRAN ]
   
ATENOLOL SAJAD DAROU 100MG TAB
داروسازی سجاد داروی شرق [ IRAN ]
   
ATENOLOL FCP 100MG TAB
داروسازی فاتک شیمی پارس [ IRAN ]
   
ATENOLOL FCP 50MG TAB
داروسازی فاتک شیمی پارس [ IRAN ]
   
ATENOLOL PHARMACHEMI 100MG TAB
داروسازی فارماشیمی [ IRAN ]
   
ATENOLOL-NEDA 100MG TAB
داروسازی ندا [ IRAN ]