نام علمی دارو (ژنریک): Bosentan
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
ACTELION داروسازی اسوه    
   

 

   موارد مصرف

آنتی هایپرتانسیو( آنتاگونیست رسپتور اندوتلین).
بهبود فعالیت و کاهش ریت بدتر شدن در بیماران با هایپرتانسیون شریان ریوی.

 

   مکانیسم اثر

دارو آنتاگونیست اختصاصی و رقابتی رسپتور اندوتلین-1 (endothelin-1: ET-1) است. این رسپتور در بیماران با هایپرتانسیون شریان ریوی افزایش می یابد و به نظر می رسد که این رسپتور نقش پاتوژنیک در این بیماری دارد.

 

  فارماکوکينتيک

فراهم زیستی دارو حدود 50% می باشد. دارو بیش از 98% به پروتئین های پلاسما.

 

   موارد منع مصرف

مصرف این دارو در زنان باردار اکیدا ممنوع است و جزء داروهای گروه X طبقه بندی می شود و ممکن است باعث مرگ یا نقص عضو جنین گردد.

 

   هشدارها
 

 

   عوارض جانبي

خستگی، سردرد، ادم، برافروختگی، تپش قلب، نازوفارنژیت، آنمی، عملکرد غیر نرمال کبدی، ادم پا.

 

   تداخل دارویی

الف- در صورت مصرف همزمان این دارو با سیکلوسپورین A ممکن است سطح خونی بوسنتان افزایش و سطح خونی سیکلوسپورین کاهش یابد.

ب- در صورت مصرف همزمان این دارو با کنتراسپتیوهای خوراکی احتمال کاهش اثر کنتراسپتیو وجود دارد، در نتیجه بهتر است بیمار از روش پیشگیری دیگری نیز استفاده کند.

ج- در صورت مصرف همزمان این دارو با کتوکونازول ممکن است اثرات بوسنتان افزایش یابد.

 

   نکات قابل توصيه
 

 

   مقدار مصرف

62.5 میلی گرم از راه خوراکی 2بار در روز برای 4 هفته. می توان دوز را میزان دوز نگهدارنده 125mg از راه خوراکی 2بار در روز(صبح و عصر) افزایش داد.

 

   اشکال دارویی
 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص تراکلیر 125 میلی گرم
ACTELION [ سوئیس ]
PATHEON [ کانادا ]
  کوبل دارو
قرص تراکلییر 62.5 میلی گرم
ACTELION [ سوئیس ]
PATHEON [ کانادا ]
  کوبل دارو
قرص بوسنتان اسوه 125 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
   
قرص بوسنتان اسوه 62.5 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
TRACLEER Tablet 12.5 mg
ACTELION [ SWITZERLAD ]
PATHEON [ CANADA ]
  کوبل دارو
TRACLEER Tablet 62.5 mg
ACTELION [ SWITZERLAD ]
PATHEON [ CANADA ]
  کوبل دارو
BOSENTAN OSVEH 125MG TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]
   
BOSENTAN OSVEH 62.5MG TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]