نام علمی دارو (ژنریک): Bretylium
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
SANDOZ      
   

 

   موارد مصرف

اين دارو در درمان آريتمي‌هاي بطني كه به ساير درمان‌ها مقاوم هستند. مصرف مي‌شود.

 

   مکانیسم اثر

به نظر مي‌رسد كه اين دارو سبب فرو نشاندن سريع فيبریلاسيون بطني مي‌شود كه ناشي از تأثير مستقيم آن بر روي غشاء سلول ميوكارد است. علاوه بر اين، تخليه نوراپي نفرين در انتهاي اعصاب محيطي آدرنرژيك و سپس انسداد آدرنرژيك و جلوگيري از آزاد شدن نوراپي نفرين در پاسخ به تحريك عصب سمپاتيك نيز ايجاد مي‌گردد. ظاهراً جلوگيري بيشتر از آزاد شدن نوراپي نفرين به فرونشاندن تاكي كاردي بطني كمك مي‌نمايد.

 

  فارماکوکينتيک

متابوليسم اين دارو ناچيز است. نيمه عمر دارو به طور متوسط 10 ساعت (17-4 ساعت) است كه در عيب كار كليه به 5/31 ساعت مي‌رسد. اثر اين دارو از راه تزريق وريدي در فيبریلاسيون بطني پس از 10-5 دقيقه و در تاكي كاردي بطني پس از 120-20 دقيقه شروع مي‌شود. از راه تزريق عضلاني، اثر دارو در فيبریلاسيون بطني پس از 60-20 دقيقه و در تاكي كاردي بطني پس از 120-20 دقيقه شروع مي‌شود. طول اثر دارو 24-6 ساعت و دفع آن كليوي است.

 

   موارد منع مصرف

اين دارو در فئوكروموسيتوم نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

1- در موارد زير اين دارو بايد با احتياط فراوان مصرف شود: تنگي آئورت، زيادي فشار خون ريوي، كاهش برون‌ده قلبي، عيب كار كليه.
2- برتيليوم هميشه قبل از تزريق وريدي رقيق مي‌شود،مگر در فيبریلاسيون بطني خطرناك كه بايد بدون رقيق شدن و با حداكثر سرعت ممكن تزريق شود.
3- برتيليوم فقط در درمان كوتاه مدت به كار مي‌رودو بايد پس از 5-3 روز با كاهش تدريجي، مصرف آن قطع شده و در صورت لزوم درمان با داروي ضد آريتمي خوراكي ادامه يابد.
4- ميزان مصرف دارو از راه تزريق عضلاني حداكثر 5 ميلي‌ليتر به صورت رقيق شده در هر محل تزريق مي‌باشد. به منظور پيشگيري از تخريب بافت، محل تزريق هر بار بايد تعويض شود.
5- تحمل به اثر كاهنده فشار خون معمولاً پس از چند روز ايجاد مي‌شود. طي اين مدت، بيمار بايد به پشت خوابيده و فشار خون او به دقت كنترل شود.
6- انفوزيون سريع ممكن است سبب تهوع و استفراغ شده و در بيماران با سن بيش از 65 سال،‌خطر بروز كاهش فشار خون ارتواستاتيك وجود دارد.

 

   عوارض جانبي

كاهش فشار خون، تهوع و استفراغ و نكروز بافت(پس از تزريق عضلاني) بامصرف دارو گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان اين دارو با ساير داروهاي ضد آريتمي سبب افزايش ضعف عضله قلب مي‌شود. مصرف همزمان اين دارو با گليكوزيدهاي قلبي توصيه نمي‌شود. زيرا تخليه ابتدايي نوراپي‌نفرين ممكن است سبب افزايش سميت ديژيتال شود.

 

   نکات قابل توصيه
 

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان: در فيبریلاسيون يا تاكي كاردي بطني (ناپايدار از نظر هموديناميكي) براي درمان فوري، از راه وريدي mg/kg 5 بدون رقيق شدن تزريق مي‌شود. در صورت تداوم آريتمي، مقدار مصرف mg/kg 10 افزايش يافته و در صورت نياز، مصرف دارو تكرار مي‌گردد. براي درمان مداوم، از راه انفوزيون وريدي mg/min2-1 از محلول رقيق شده مصرف مي‌شود. به طور متناوب، محلول رقيق شده با مقدار mg/kg10-5 طي مدت بيش از 8 دقيقه هر 6 ساعت نيز انفوزيون مي‌شود. در ساير آريتمي بطني،مقدار mg/kg10-5 از محلول رقق شده طي مدت بيش از 8 دقيقه انفوزيون مي‌گردد. در صورت تداوم آريتمي، مقدار مصرف هر 2-1 ساعت تكرار شده و پس از آن، هر 6 ساعت، همين مقدار به عنوان نگهدرانده تزريق مي‌شود.

 

   اشکال دارویی

Injection: (2,10,20 ml) 50mg/ml

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول برتیلیوم توسیلات 50میلی گرم/میلی لیتر 10میلی لیتر
SANDOZ [ کانادا ]
  كاطا
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
BRETHYLIUM TOSYLATE Injection 50 mg/ml,10 ml
SANDOZ [ CANADA ]
  كاطا