نام علمی دارو (ژنریک): Carvedilol
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
APOTEX داروسازی البرز دارو داروسازی رازک داروسازی فارابی
HEXAL داروسازی پور سینا داروسازی سبحان دارو داروسازی مداوا
KRKA داروسازی تهران دارو داروسازی سها داروسازی کیش مدیفارم
دارو پخش – کارخانه داروسازی جالینوس داروسازی عبیدی داروسازی کیمیدارو
داروسازی ابوریحان داروسازی حکیم    
   

 

   موارد مصرف

ضد هایپرتانسیون، داروی کمکی در درمان نارسایی قلب (آنتاگونیست بتای غیر انتخابی[B]، آنتاگونیست 1α)
کارودیلول در درمان هایپرتانسیون، آنژین پکتوریس و نیز به عنوان داروی کمکی در درمان نارسایی قلبی تجویز می شود.

 

   مکانیسم اثر

الف- اثر ضد هایپرتانسیون: دارو از طریق بلوک گیرنده های بتا سبب کاهش برون ده قلبی و تاکیکاردی، و نیز از طریق بلوک رسپتورهای آلفا سبب گشادی عروق و کاهش مقاومت محیطی می شود. همچنین دارو دارای خواص آنتی اکسیدانی نیز می باشد.
ب- اثر درمانی در نارسایی قلبی: دارو سبب کاهش فشار خون، فشار شریان ریوی، مقاومت عروق سیستمیک و نیز ضربان قلب می شود.

 

  فارماکوکينتيک

کارودیلول پیرو تجویز خوراکی به خوبی از دستگاه گوارش جذب می شود. به علت متابولیسم عبور اول کبدی گسترده، فراهم زیستی دارو حدود 25% است. نیمه عمر دارو بین 10-6 ساعت است و بیش از 98% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. متابولیزاسیون دارو توسط سیستم آنزیمی سیتوکروم P450 کبدی (به ویژه CYP2D6 و CYP2C9 ) صورت می گیرد.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها
 

 

   عوارض جانبي

سرگیجه، ضعف، سردرد، بی خوابی، ادم، بلوک AV، برادی کاردی، تهوع، افزایش آنزیم های کبدی، ترومبوسیتوپنی، هیپرگلیسمی، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، ناتوانی جنسی

 

   تداخل دارویی

الف- مصرف همزمان این دارو با داروهای مهارکننده مونوآمینو اکسیداز، رزرپین و کلونیدین سبب افزایش احتمال برادی کاردی و یا هایپوتانسیون می شود.

ب- مصرف همزمان این دارو با دیگوکسین سبب افزایش سطح پلاسمایی دیگوکسین می شود.

ج- مصرف همزمان این دارو با انسولین و داروهای خوراکی ضد دیابت سبب تشدید اثرات هیپوگلیسمیک آنها می شود.

د- مصرف همزمان دارو با غذا سبب تاخیر در جذب دارو و کاهش اثرات هیپوتانسیون اورتوستاتیک دارو می شود، در نتیجه بهتر است دارو با غذا مصرف شود.

 

   نکات قابل توصيه
 

 

   مقدار مصرف

هیپرتانسیون: ابتدا 6.25mg از راه خوراکی دو بار در روز و همراه با غذا مصرف می شود. فشار خون سیستولیک بیمار در حالت ایستاده و 1 ساعت بعد از اولین دوز چک می شود. در صورت تحمل بیمار این دوز به مدت 14-7 روز ادامه می یابد. در صورت نیاز به همین روش دوز دارو به میزان 12.5mg 2بار در روز افزایش می یابد. ماکزیمم دوز مصرفی ,25mg 2بار در روز می باشد.

نارسایی قلبی: قبل از شروع درمان باید دوز گلیکوزیدهای قلبی، دیورتیک ها و مهارکننده های ACE تنظیم شود. دوز اولیه 3.125mg خوراکی 2 بار در روز برای مدت 2 هفته همراه با وعده غذایی می باشد. در صورت لزوم می توان دوز دارو را هر 2 هفته 1بار افزایش داد. ماکزیمم دوز مصرفی در بیمار با وزن کمتر از 85kg ، 25mg دو بار در روز و در بیمار بالای 85kg ، 50میلی گرم 2بار در روز می باشد.

 

   اشکال دارویی
 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص آپو-کارودیلول 12.5 میلی گرم
APOTEX [ کانادا ]
  ندای محيا
قرص آپو-کارودیلول 25 میلی گرم
APOTEX [ کانادا ]
  ندای محيا
قرص کارودیلول-هگزال 12.5 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ]
SALUTAS PHARMA [ آلمان ]
  بهستان دارو
قرص کارودیلول-هگزال 25 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ]
SALUTAS PHARMA [ آلمان ]
  بهستان دارو
قرص کارودیلول-هگزال 6.25 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ]
SALUTAS PHARMA [ آلمان ]
  بهستان دارو
قرص کوریول 12.5 میلی گرم
KRKA [ اسلوونی ]
  داروسازی اکتوورکو
قرص کوریول 6.25 میلی گرم
KRKA [ اسلوونی ]
  داروسازی اکتوورکو
قرص کارودیلول دی پی 12.5 میلی گرم
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
قرص اینوتیو 12.5 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
قرص اینوتیو 25 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
قرص اینوتیو 6.25 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
قرص کارویدال 6.25 میلی گرم
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
   
قرص کارویدال 12.5 میلی گرم
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
   
قرص کارودیلول پورسینا 12.5 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
قرص کارودیلول پورسینا 25 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
قرص کارودیلول پورسینا 6.25 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
قرص کارویلول 6.25 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص کارویلول 25 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص کارویلول 12.5 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص کارودیلول-جالینوس 6.25 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
   
قرص کارودیلول-جالینوس 12.5 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
   
قرص کاردیول 6.25 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
   
قرص کاردیول 12.5 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
   
اقرص کاردول 12.5 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
   
قرص کاردول 25 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
   
قرص کاردول 6.25 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
   
قرص سوکاردیل 6.25 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
قرص سوکاردیل 25 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
قرص سوکاردیل 12.5 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
قرص کارودیلول-سها 6.25 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]
   
قرص کارودیلول-سها 12.5 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]
   
قرص کاردیلکس 6.25 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص کاردیلکس 25 میلیگرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص کاردیلکس 12.5 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص کارودیلول فارابی 12.5 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
   
قرص کارویمود 6.25 میلی گرم
داروسازی مداوا [ ایران ]
   
قرص کارویمود 25 میلی گرم
داروسازی مداوا [ ایران ]
   
قرص کارودیلول مدیفارم 6.25 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
   
قرص کارودیلول مدیفارم 12.5 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
   
قرص کارودیلول مدیفارم 25 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
   
قرص کارودیلول کیمیدارو 12.5 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
قرص کارودیلول کیمیدارو 25 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
قرص کارودیلول کیمیدارو 6.25 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
APO-CARVEDILOL Tablet 12.5 mg
APOTEX [ CANADA ]
  ندای محيا
APO-CARVEDILOL Tablet 25 mg
APOTEX [ CANADA ]
  ندای محيا
CARVEDILOL-HEXAL Tablet 12.5 mg
HEXAL [ GERMANY ]
SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
  بهستان دارو
CARVEDILOL-HEXAL Tablet 25 mg
HEXAL [ GERMANY ]
SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
  بهستان دارو
CARVEDILOL-HEXAL Tablet 6.25 mg
HEXAL [ GERMANY ]
SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
  بهستان دارو
CORYOL Tablet 12.5 mg
KRKA [ SLOVENIA ]
  داروسازی اکتوورکو
CORYOL Tablet 6.25 mg
KRKA [ SLOVENIA ]
  داروسازی اکتوورکو
CARVEDILOL DP 12.5MG TAB
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
INOTIVE 12.5MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
INOTIVE 25MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
INOTIVE 6.25MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
CARVIDAL 6.25MG TAB
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
   
CARVIDAL 12.5MG TAB
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
   
CARVEDILOL PURSINA 12.5MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
CARVEDILOL PURSINA 25MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
CARVEDILOL PURSINA 6.25MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
CARVILOL® 6.25MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
CARVILOL® 25MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
CARVILOL® 12.5MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
CARVEDILOL-JALINOUS 6.25MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
   
CARVEDILOL-JALINOUS 12.5MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
   
CARDIOL 6.25MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
   
CARDIOL 12.5MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
   
CARDOL 12.5MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
   
CARDOL 25MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
   
CARDOL 6.25MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
   
SOCARDIL 6.25MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
SOCARDIL 25MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
SOCARDIL 12.5MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
CARVEDILOL-SOHA 6.25MG TAB
داروسازی سها [ IRAN ]
   
CARVEDILOL-SOHA 12.5MG TAB
داروسازی سها [ IRAN ]
   
CARDILEX® 6.25MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
CARDILEX® 25MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
CARDILEX® 12.5MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
CARVEDILOL FARABI 12.5MG TAB
داروسازی فارابی [ IRAN ]
   
CARVIMOD 6.25MG TAB
داروسازی مداوا [ IRAN ]
   
CARVIMOD 25MG TAB
داروسازی مداوا [ IRAN ]
   
CARVEDILOL MEDIPHARM 6.25MG TAB
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
   
CARVEDILOL MEDIPHARM 12.5MG TAB
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
   
CARVEDILOL MEDIPHARM 25MG TAB
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]
   
CARVEDILOL CHEMIE DAROU 12.5MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
   
CARVEDILOL CHEMIE DAROU 25MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
   
CARVEDILOL CHEMIE DAROU 6.25MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]