نام علمی دارو (ژنریک): Dalteparin
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
PFIZER      
   

 

   موارد مصرف

مشتق هپارین با وزن مولکولی پایین.
a) پروفیلاکسی در برابر ترومبوز ورید های عمقی (DVT) در بیمارانی که عمل جراخی شکمی قرار می گیرند و در معرض ریسک عوارض ترومبوآمبولیک (شامل سن بیشتر از 40 سال، بیمار چاق، بیمار تحت عمل جراحی نیازمند به بیهوشی عمومی بیش از 30 دقیقه، بیمار با سابقه DVT یا آمبولی ریوی)
b) پروفیلاکسی DVT در بیماران تحت جراحی تعویض هیپ
c) پیشگیری از مشکالت ایسکمی در بیماران با آنژین ناپایدار یا MI بدون موج Q که آسپیرین مصرف می کنند.
d) بیماران با ریسک مشکلات ترومبوآمبولیک ناشی از محدودیت حرکتی شدید در طول بیماری های حاد

 

   مکانیسم اثر

این دارو سبب افزایش مهار فاکتور Xa و ترومبین توسط آنتی ترومبین می شود.

 

  فارماکوکينتيک

دارو پیرو تجویز زیر جلدی تقریبا به طور کامل جذب می شود (فراهم زیستی 87%). دارو توسط کلیه دفع می شود. نیمه عمر دارو پیرو تزریق وریدی 2 ساعت و پیرو تزریق زیر جلدی 5-3 ساعت است.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها
 

 

   عوارض جانبي

تب، هموراژی، ترومبوسیتوپنی، هماتوم، راش، اکیموز، درد و نکروز در محل تزریق

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان این دارو با داروهای ضد انعقاد خوراکی (وارفارین، آسپیرین، NSAIDs) و نیز مهار کننده های پلاکتی ممکن است سبب افزایش ریسک خونریزی شود و در نتیجه تجویز همزمان این داروها باید با احتیاط صورت گیرد.

 

 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول فراگمین 2500 واحد/0.2 میلی لیتر
PFIZER [ بلژیک ]
  بهستان دارو
آمپول فراگمین 5000 واحد/0.2 میلی لیتر
PFIZER [ بلژیک ]
  بهستان دارو
آمپول فراگمین 7500 واحد/0.3 میلی لیتر
PFIZER [ بلژیک ]
  بهستان دارو
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
FRAGMIN Injection 2500U/0.2 ml
PFIZER [ BELGIUM ]
  بهستان دارو
FRAGMIN Injection 5000U/0.2 ml
PFIZER [ BELGIUM ]
  بهستان دارو
FRAGMIN Injection 7500U/0.3 ml
PFIZER [ BELGIUM ]
  بهستان دارو