نام علمی دارو (ژنریک): Chlortalidone
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

اين دارو در درمان خيز (ناشي از نارسايي احتقاني قلب، سيرز كبدي همراه با آسيت، درمان با كورتيكوستروئيدها و استروژن) و نيز بعضي از حالات عيب كار كليه(از جمله سندرم نفروتيك، گلومرولونفريت حاد و نارسايي مزمن كليه) زيادي فشار خون (به تنهايي يا به عنوان درمان كمكي) مصرف مي‌شود.

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک

جذب كلرتاليدون پس از مصرف خوراكي نسبتاً سريع است. پيوند كلرتاليدون به پروتئين زياد است. اين دارو به صورت تغييرنيافته وتقريباً به طور كامل ا زطريق كليه‌ها دفع مي‌شود. نيمه عمر كلرتاليدون 50-35 ساعت مي‌باشد و اثر مدري آن پس از 2 ساعت شروع مي‌شود. زمان لازم براي رسيدن به اوج اثر دارو 2 ساعت و طول اثر آن 72-48 ساعت است. اثر كاهنده فشار خون اين دارو پس از 4-3 روز ممكن است ظاهر شود،‌ ولي براي رسيدن به اثر مطلوب ممكن است تا 4-3 هفته زمان لازم باشد.

 

   موارد منع مصرف

اين دارو در كمي شديد پتاسيم و سديم خون و زيادي شديد كلسيم خون، عيب شديد كار كبد و كليه، زيادي علامتي اوره خون و بيماري آديسون نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

1- اين دارو در صورت وجود بي‌ادراري يا عيب كار كليه يا عيب كار كبد و نوزادان مبتلا به يرقان بايد با احتياط فراوان مصرف شود.
2- اين دارو ممكن است سبب كاهش پتاسيم خون، تشديد ديابت، نقرس و لوپوس اريتماتوز سيستميك شود.
3- اندازه‌گيري فشار خون در طول درمان با اين دارو در فواصل منظم ضروري است.

 

   عوارض جانبي

كمي فشار خون وضعيتي، اختلالات خفيف گوارشي، كاهش توانايي جنسي، كمي پتاسيم، منيزيم و سديم خون، زيادي كلسيم خون، آلكالوز همراه با كمي كلرور خون، زيادي اسيداوريك خون، نقرس، افزايش قند خون و غلظت كلسترول پلاسما، با مصرف اين دارو گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان كلستیرامين با كلرتاليدون ممكن است جذب مدرهاي تيازيدي را مهار كند. مصرف همزمان گليكوزيدهاي ديژيتال با كلرتاليدون، به علت بروز كمي پتاسيم خون، ممكن است احتمال مسمومست با ديژيتال را افزايش دهد. مصرف همزمان اين دارو با ليتيم، به علت كاهش كليرانس كليوي ليتيم، ممكن است سبب بروز مسموميت با ليتيم شود.

 

   نکات قابل توصيه

1- مصرف اين دارو حتي در صورت احساس بهبودي بايد ادامه يابد.
2- اين دارو زيادي فشار خون را درمان نمي‌كند بلكه آن را كنترل مي‌نمايد. از اين رو مصرف آن ممكن است تا آخر عمر ضروري باشد.
3- احتمال بروز كمي پتاسيم خون وجود دارد. بنابراين ممكن است مصرف پتاسيم اضافي در رژيم غذايي لازم باشد. بدون مشورت با پزشك، رژيم غذايي نبايد تغيير يابد.
4- از مصرف ساير داروها، به خصوص داروهاي مقلد سمپاتيك كه نياز به نسخه ندارند، بايد خودداري شود.
5- اگر برنامه مصرف يك بار در روز باشد، مصرف دارو صبح‌ها هنگام برخاستن از خواب توصيه مي‌شود تا اثر افزايش دفعات ادرار در طول شب به حداقل برسد.
6- در صورت فراموش شدن يك نوبت مصرف دارو، به محض به ياد آوردن آن نوبت بايد مصرف شود، مگر اين كه تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرا رسيده باشد. در اين صورت مقدار مصرف بعدي نبايد دو برابر گردد.

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان: به عنوان مدر، ابتدا mg/day100-25 يا 200-100 ميلي‌گرم يك روز در ميان و به عنوان كاهنده فشار خون، mg/day 100-25 ( به عنوان مقدار واحد) مصرف مي‌شود.
كودكان: مقدار mg/kg/day2 به مدت 3 روز در هفته مصرف مي‌وشد كه اين مقدار بر اساس پاسخ بيمار تنظيم مي‌شود.

 

   اشکال دارویی

Double Scored Tablet: 100mg