نام علمی دارو (ژنریک): Digoxin
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
ASPEN BAD OLDESLEO GEDEON RICHTER داروسازی زهراوی  
   

 

   موارد مصرف

ديگوكسين در درمان نارسايي احتقانی قلب و براي پيشگيري و درمان آريتمي قلبي مصرف مي‌شود.

 

   مکانیسم اثر

ديگوكسين نيروي انقباضي قلب را افزايش داده و هدايت الكتريكي آن را كاهش مي‌دهد. تصور مي‌شود افزايش سرعت و نيروي انقباضي عضله قلب ناشي از مهارت حركت یون‌هاي سديم و پتاسيم از غشاء سلولي عضله قلب باشد. درنتيجه جريان وروردي كلسيم و آزاد شدن يون‌هاي كلسيم آزاد در سلول‌هاي ميوكارد افزايش يافته كه به نوبه خود بر فعاليت انقباضي فيبرهاي ميوكارد افزوده مي‌شود. اين دارو سرعت هدايت قلبي را كاهش داده و دوره تحريك‌ناپذيري گره دهليزي-بطني را افزايش مي‌دهد.

 

  فارماکوکينتيک

فراهمي زيستي قرص ديگوكسين 80-60 درصد، الگزير و محلول تزريقي آن 85-70 درصد است. پيوند ديگوكسين به پوتئين كم مي‌باشد(25-20 درصد). متابوليسم اين دارو به ميزان كم در كبد صورت مي‌گيرد. نيمه عمر دارو 48-36 ساعت است كه در صورت ابتلا به بي‌اداراري، 6-4 روز خواهد بود. اثر دارو از راه خوراكي پس از 2-5/0 ساعت و از راه تزريقي پس از 30-5 دقيقه شروع مي‌شود. زمان لازم براي رسيدن به اوج اثر از راه تزريقي 4-1ساعت و از راه خوراكي 6-2 ساعت است. طول اثر دارو از راه تزريقي و خوراكي 6 روز است. دفع ديگوكسين كليوي است.

 

   موارد منع مصرف

اين دارو در فيبریلاسيون بطني و وجود حساسيت مفرط به ديگوكسين مصرف نشود.

 

   هشدارها

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فراوان مصرف شود: كارديوميوپاتي هيپرتروفيك همراه با انسداد جريان خروجي از بطن چپ، قلب ريوي، نارسايي قلبي با اختلال عملكرد دياستولي، سندرم W-W-P ،‌انسداد گره دهليزي بطني، اختلال عملكرد گره سينوسي-دهليزي، اختلالات الكتروليت‌ها (كاهش كلسيم، پتاسيم و منيزيم، افزايش كلسيم خون) عيب كار كليه.
2- در بيماران سالخورده و بيماراني كه از دستگاه ضربان‌ساز مصنوعي استفاده مي‌كنند، تنظيم دقيق مقدارمصنوعي استفاده مي‌كنند، تنظيم دقيق مقدار مصرف دارو ضروري است، زيرا ممكن است دچار مسموميت شوند.
3- اندازه‌گيري مقدار ثابت و حداقل غلظت دارو در سرم در طول درمان بااين دارو ضروري است. پي‌گيري وضعيت ECG و تعيين غلظت الكتروليت‌ها در سرم نيز ضروري مي‌باشد.
4- قرص‌هاي ديگوكسين، داراي فراهمي زيستي متفاوتي هستند. اين مسأله بايد در ديژيتاليزه كردن بيمار، يا در درمان نگهدارنده با قرص‌هاي ديگوكسين مد نظر قرار گيرند.
5- هر 50 ميكروگرم از ديگوكسين تزريقي، از نظر مقدار مصرف معادل با 5/62 ميكروگرم قرص يا الگزير مي‌باشد.

 

   عوارض جانبي

بي‌اشتهايي، تهوع، استفراغ، اسهال، درد شكم، اغلب با مصرف مقادير زياد دارو مشاهده شده است. اختلالات بينايي، سردرد، كسالت، خواب‌آلودگي، اغتشاش فكر، توهم، هذيان، آريتمي و بلوك قلبي با مصرف اين دارو گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان كينيدين و آميودارون با ديگوكسين ممكن است موجب افزايش قابل توجه غلظت سرمي ديگوكسين شود. مصرف همزمان آمفوتريسين B با ديگوكسين ممكن است احتمال بروز مسموميت با گليكوزيدهاي قلبي ناشي از كاهش پتاسیم خون را افزايش دهد. كينين، كلروكين وهيدروكسي كلروكين در صورت مصرف همزمان با ديگوكسين، ممكن است غلظت پلاسمايي ديگوكسين را افزايش دهند. ديلتيازم، وراپاميل و احتمالاً نفيديپين در صورت مصرف همزمان با ديگوكسين، ممكن است غلظت پلاسمايي ديگوكسين را افزايش دهند. خطر بروز بلوك دهليزي-بطني و برادي كاردي با مصرف همزمان با وراپاميل افزايش مي‌يابد. در صورت مصرف همزمان استازولاميد، مدرهاي لوپ و تيازيدي با ديگوكسين، خطر بروز مسموميت با ديگوكسين ناشي از كاهش پتاسيم خون افزايش مي يابد. اثر ديگوكسين در صورت مصرف همزمان با اسپيرونولاكتون افزايش مي يابد. مصرف همزمان داروهاي مسدودكننده گيرنده بتا-آدرنرژيك همراه با ديگوكسين،ممكن است سبب تشديد اثر آهسته‌كننده هدايت گره دهليزي-بطني شود. خطر بروز آريتمي با مصرف همزمان داروهاي مقلد سمپاتيك افزايش مي‌يابد.

 

   نکات قابل توصيه

1- دوره درمان بايد كامل شود و دارو هر روز در وقت معين مصرف شود.
2- اگر يك نوبت مصرف دارو فراموش شود، چنانچه پس از 12 ساعت به ياد آورده شود، به هيچ وجه آن نوبت نبايد مصرف شود و مقادير مصرف بعدي نيز دو برابر نگردد، اگر به مدت دو روز يا بيشتر مصرف دارو فراموش شود، بايد به پزشك مراجعه شود.
3- در صورت بروز هر گونه نشانه مسموميت از جمله تهوع، استفراغ، اسهال، كاهش اشتها يا آهسته شدن شديد نبض، بايد پزشك مراجعه شود.
4- از مصرف ساير داروهاي بدون دستور پزشك بايد خودداري شود.
5- مقدار مصرف ديگوكسين بايد بر اساس نياز هر بيمار تعيين گردد. اين مقدار بايد بر اساس وزن بدون چربي محاسبه شود، زيرا اين دارو در بافت چربي وارد نمي‌شود.
6- تزريق وريدي دارو بر تزريق عضلاني آن ارجحيت دارد. تزريق وريدي بايد طي حداقل 5 دقيقه صورت گيرد. تزريق عضلاني تنها در صورتي كه امكان مصرف دارو از راه خوراكي يا وريدي وجود نداشته باشد، انجام مي‌شود.
7- در صورت تغيير شكل تزريقي به شكل خوراكي دارو، تنظيم مقدار مصرف ممكن است ضروري باشد.

 

   مقدار مصرف
 

 

   اشکال دارویی

Oral Drop: 0.5 mg/ml
Elixir: 0.05 mg/ml
Tablet: 0.25 mg
Injection: 0.5 mg/2ml

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول لانوکسین 0.25 میلی گرم/میلی لیتر 2 میلی لیتر
ASPEN BAD OLDESLEO [ ایتالیا ]
  جهان بهبود
قرص لانوکسین 250 میکروگرم
ASPEN BAD OLDESLEO [ آلمان ]
  جهان بهبود
الگزیر لانوکسین 0.05 میلی گرم/میلی لیتر 60میلی لیتر
ASPEN BAD OLDESLEO [ آلمان ]
  جهان بهبود
قرص دیگوکسین ریشتر 250 میکروگرم
GEDEON RICHTER [ مجارستان ]
  بازرگانی ریاحی
قرص دیگوکسین زهراوی 0.25 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
LANOXIN Injection 0.25 mg/ml,2 ml
ASPEN BAD OLDESLEO [ ITALY ]
  جهان بهبود
LANOXIN Tablet 250 mcg
ASPEN BAD OLDESLEO [ GERMANY ]
  جهان بهبود
LANOXIN Elixir 0.05 mg/ml,60ml
ASPEN BAD OLDESLEO [ GERMANY ]
  جهان بهبود
DIGOXIN RICHTER Tablet 250 mcg
GEDEON RICHTER [ HUNGARY ]
  بازرگانی ریاحی
DIGOXIN ZAHRAVI 0.25MG TAB
داروسازی زهراوی [ IRAN ]