نام علمی دارو (ژنریک): Disopyramide
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

دیسوپيراميد در پيشگيري و درمان آريتمي‌ها، بطني، به ويژه پس از انفاركتوس قلبي و همچنين آريتمي فوق بطني مصرف مي‌شود.

 

   مکانیسم اثر

دیسوپيراميد پاسخ‌دهي عضله قلب و سرعت الكتروفيزيولوژيك آن را (به استثناي سرعت هدايت گره دهليزي-بطني و هيس-پوركنژ) تضعيف مي‌كند. دپولاريزاسيون دياستوليك در بافت‌هايي كه خودكاري زيادي دارند، كند شده و دوره تحريك‌ناپذيري مؤثر دهليز و بطن افزايش مي‌يابد، با وجوداين، هدايت در مسيرهاي فرعي طولاني مي‌گردد. ديسوپيراميد اثر اينوتروپيك منفي دارد.

 

  فارماکوکينتيک

: جذب ديسوپيراميد سريع و تقريباً كامل است. متابوليسم دارو كبدي است و متابوليت اصلي آن داراي اثر ضد آريتمي و ضد موسكاريني مي‌باشد. نيمه عمر دارو در افراد سالم 7 ساعت و در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه، 18-8 ساعت است. زمان لازم براي رسيدن به اوج غلظت، 2 ساعت است.
با مصرف 300 ميلي‌گرم از دارو، اثر درماني طي 30 دقيقه تا 5/3 ساعت شروع مي‌شود. طول اثر دارو پس از مصرف 300 ميلي‌گرم دارو 5/8-5/1 ساعت است. دفع دارو تقريباً 80 درصد كليوي است.

 

   موارد منع مصرف

اين دارو در بيماران مبتلا به انسداد درجه دوم يا سوم قلب و نارسايي عملكرد گره سينوسي (مگر در مواردي كه از ضربان‌ساز مصنوعي استفاده مي‌شود)، شوك كارديوژنيك، حساسيت مفرط به دارو و افزايش فاصله QT در نوار قلبي نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فراوان مصرف شود: گلوكوم، نارسايي احتقاني قلب، بزرگ شدن پروستات، عيب كار كبد و كليه، سالخوردگان، مياستني گراو، كمي پتاسيم خون، ديابت، كارديوميوپاتي، كمي فشار خون و عدم تعادل الكتروليت و اختلالات در هدايت قلبي.
2- درمان با ديسوپيراميد بايد در بيمارستان شروع شود. مقدار مصرف مورد نياز براي هر بيمار بايد بر اساس پاسخ، تحمل، وزن بدن و به صورت تدريجي تنظيم گردد.
3- درمان با ديسوپيراميد بايد بدون مصرف مقدار حمله‌اي، 12-6 ساعت پس از آخرين نوبت مصرف كينيدين سولفات يا 6-3 ساعت پس از آخرين نوبت مصرف پروكائين آميد شروع گردد.

 

   عوارض جانبي

تحريك مجراي گوارشي، ضعف عضله قلب، كمي فشار خون، انسداد دهليزي-بطني، اثرات ضدموسكاريني( مانند خشكي دهان، تاري ديد، احتباس ادرار)، پسيكوز، يرقان انسدادي و كمي قند خون با مصرف اين دارو گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان ساير داروهاي ضد آريتمي، به ويژه ديلتيازم، پروكائين آميد، ليدوكائين، پرورپرانولول و ساير داروهاي مسدودكننده گيرنده‌هاي بتا-آدرنرژيك و وراپاميل با ديسوپيراميد بايد با احتياط صورت گيرد، زيرا ممكن است منجر به طولاني شدن بيش از حد هدايت الكتريكي قلب همراه با كاهش برون ده قلبي شود. مصرف همزمان اريترومايسين با اين دارو ممكن است سبب افزايش غلظت ديسوپيراميد و در نتيجه پهن شدن باند QRS و يا طولاني شدن QT در نوار قلبي شود.

 

   نکات قابل توصيه

1- دوره درمان بايد كامل شود و هيچ يك از نوبت‌هاي مصرف نبايد فراموش شود.
2- در صورتي كه يك نوبت مصرف دارو فراموش شود، به محض به ياد آوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، ولي اگر كمتر از 4 ساعت تا نوبت بعدي باقيمانده باشد، از مصرف آن نوبت خودداري كرده و مقدار مصرف بعدي نيز نبايد دو برابر شود.
3- قبل از قطع مصرف دارو، بايد با پزشك مشورت شود، زيرا با قطع ناگهاني مصرف دارو، عوارض جانبي قلبي ممكن است بروز نمايد.
4- به علت احتمال بروز سرگيجه، يا منگي یا از حال رفتن، به ویژه هنگام برخاستن ناگهانی از حالت نشسته يا خوابيده، هنگام رانندگي يا كار با ماشين‌آلاتي كه نياز به هوشياري دارند، بايد احتياط شود.
5- به علت كاهش احتمالي تعريق و عدم تحمل گرما، هنگام فعاليت بدني يا در هواي گرم بايد احتياط شود.
6- در صورت بروز علائم كمي قند خون، بايد به پزشك مراجعه شود.

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان: به عنوان ضد آريتمي، mg/day800-400 در مقادير منقسم مصرف مي‌شود. براي بسياري از بزرسگالان، مصرف (150ميلي‌گرم هر 6 ساعت )mg/day600 مناسب مي باشد. براي بيماران باوزن كمتر از 50 كيلوگرم، مقدار توصه شده (100 ميلي‌گرم هر 6 ساعت) mg/day400مي‌باشد و براي بيماران مبتلا به كارديوميوپاتي مقدار مصرف 100 ميلي‌گرم هر 6 ساعت مي‌باشد كه به تدريج و با پيگيري دقيق وضعيت بيمار (از نظر بروز كاهش فشار خون و نارسايي احتقاني قلبي) تنظيم مي‌گردد. در بيماران متبلا به عيب كار كليه و كبد مقدار مصرف 100 ميلي‌گرم هر 6 ساعت مي‌باشد. در صورت وجود عيب شديد كار كليه (كليرانس كراتي‌نين كمتر از ml/min40) مقدار مصرف 100 ميلي‌گرم مي‌باشد كه هر 24-8 ساعت بر اساس ميزان كليرانس كراتي‌نين مصرف مي‌شود.
كودكان: به عنوان ضد آريتمي هر 6 ساعت، در كودكان تا سن يك سال mg/kg30-10 ، كودكان 4-1 سال mg/kg20-10 ، كودكان 12-4 سال mg/kg15-10 و كودكان 18-14 سال mg/kg15-6 مصرف مي‌شود.

 

   اشکال دارویی

Capsule: 100mg (as Phosphate)