نام علمی دارو (ژنریک): Colestyramine
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی پور سینا داروسازی فارماشیمی داروسازی مداوا  
   

 

   موارد مصرف

اين دارو در درمان زيادي كلسترول و LDL ‌خون در بيماراني كه به درمان با رژيم غذايي يا ساير روشها پاسخ كافي نداده اند، مصرف مي شود. اين دارو همچنين براي پيشگيري اوليه بيماري كرونر قلب در مردان با سن 59-35 سال كه مبتلا به زيادي اوليه كلسترول خون بوده و به درمان با رژيم غذايي يا ساير روشها پاسخ كافي نداده اند، در درمان خارش همراه با توقف نسبي صفرا و سيروز اوليه صفراوي و اسهال ناشي از بيماري كرون يا واگوتومي مصرف مي شود.

 

   مکانیسم اثر

كلستيرامين يك رزين تعويض كننده آنيون است كه از طريق پيوند با اسيدهاي صفراوي و ممانعت از باز جذب آنها تبديل كلسترول به اسيدهاي صفراوي در كبد را تسريع مي كند. كلسترامين به طور قابل توجهي ميزان كلسترول –LDL را كاهش مي دهد، ولي مي تواند زيادي تري گليسيريد خون را تشديد نمايد. كاهش اسيدهاي صفراوي، سرم و متعاقب آن كاهش اسيدهاي صفراوي اضافي كه در بافت پوست رسوب نموده اند، ممكن است منجر به كاهش خارش گردد.

 

  فارماکوکينتيک

اين دارو از مجراي گوارش جذب نمي شود. معمولاً طي 2-1 هفته پس از شروع درمان، كلستيرآمين موجب كاهش غلظت پلاسمايي كلسترول مي شود. بهبود خارش ناشي از توقف صفرا معمولاً طي 3-1 هفته پس از شروع درمان ديده مي شود. پس از قطع مصرف كلستيرامين، غلظت كلسترول در حدود 4-2 هفته به ميزان اوليه برگشته و خارش ناشي از توقف صفرا نيز طي 2-1 هفته بعد از قطع مصرف دارو، مجدداً ايجاد مي شود.

 

   موارد منع مصرف

اين دارو در توقف كامل جريان صفرا نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

1. مصرف همزمان ويتامين هاي محلول در چربي و اسيدفوليك ممكن است با مصرف مقادير زياد اين دارو، به ويژه در كودكان ضروري باشد.
2. اين دارو در صورت وجود يبوست و فنيل كتونوري بايد با احتياط مصرف شود.
3. مصرف اين دارو در كودكان با سن كمتر از 10 سال بايد با احتياط صورت گيرد، زيرا كلسترول براي نمو طبيعي كودكان ضروري است.
4. اين دارو براي سالخوردگان ( بالاي 60 سال) كه احتمال بروز عوارض جانبي گوارشي و تغذيه اي ناشي از اين دارو در آنها بيشتر مي باشد، بايد با احتياط تجويز شود.

 

   عوارض جانبي

تهوع و استفراغ، يبوست يا اسهال، سوزش سردل، نفخ و ناراحتي شكم با مصرف اين دارو گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان داروهاي ضدانعقاد خوراكي با اين دارو ممكن است با تخليه ويتامين K از بدن سبب افزايش قابل ملاحظه اثر داروهاي ضدانعقاد گردد. از طرفي، كلستيرامين ممكن است از طريق پيوند به داروهاي ضدانعقاد در مجراي گوارشي، سبب كاهش نيمه عمر ديگوكسين گردد. مصرف همزمان اين دارو با اشكال خوراكي تتراسايكلين، مدرهاي تيازيدي، پروپرانولول، هورمونهاي تيروئيد و وانكومايسين خوراكي ممكن است منجر به پيوند كلستيرامين به اين داروها و كاهش جذب آنها گردد.

 

   نکات قابل توصيه

1. بدون مشورت با پزشك، از مصرف ساير داروها بايد خودداري شود.
2. قبل از مصرف دارو، بايد با پزشك مشورت شود، زيرا ممكن است غلظت چربي در خون به ميزان قابل توجهي افزايش يابد.
3. براي درمان زيادي چربي خون، كنترل رژيم غذايي از اهميت بيشتري برخوردار است.
4. قبل از مصرف، بهتر است دارو را با مايعات مخلوط كرد به اين ترتيب كه دارو به مايع افزوده و 2-1 دقيقه صبر شود و پس از همزدن، مصرف كرده، علاوه بر آب مي توان از شير، سوپ رقيق يا آب ميوه استفاده كرد.
5. در صورت ضرورت مصرف ساير داروها، بايد آنها را يكساعت قبل يا 6-4 ساعت بعد از كلستيرامين مصرف نمود.

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان : ابتدا 4 گرم 1 يا 2 بار در روز قبل از غذا مصرف مي شود و سپس بر حسب پاسخ بيمار مقدار مصرف تنظيم مي شود. به عنوان مقدار نگهدارنده، g/day24-8 در 6-2 مقدار منقسم مصرف مي شود. بيشينه مقدار مصرف در زيادي چربي خون تا g/day 24 و در درمان خارش ناشي از توقف صفرا، تا g/day 16 است.
همچنين، در درمان اسهال به مقدارg/day 24-12 در 4-1 دوز منقسم براي 4-3 هفته مصرف مي شود و سپس بر حسب پاسخ بيمار مقدار مصرف تنظيم مي شود. بيشينه مقدار مصرف در اين مورد تا g/day 36 است.
كودكان : ابتدا 4 گرم در مقدار 2 مقدار منقسم و به عنوان مقدار نگهدارنده، g/day24-8 در 2 يا چند مقدار منقسم مصرف مي شود.

 

   اشکال دارویی

For Suspension: 4 g/sachet

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ساشه کلسترامین پورسینا 4 گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
ساشه کلسترامین-فارما 4 گرم
داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
   
ساشه کلسترامین مداوا 4 گرم
داروسازی مداوا [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
CHOLESTIRAMIN PURSINA 4G SACHET
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
CHOLESTIRAMIN-PHARMA 4G SACHET
داروسازی فارماشیمی [ IRAN ]
   
CHOLESTYRAMINE MODAVA 4G SACHET
داروسازی مداوا [ IRAN ]