نام علمی دارو (ژنریک): Dobutamine
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
FISIOPHARAMA MYLAN SUN PHARMACEUTICAL داروسازی اکسیر
HAMELN      
   

 

   موارد مصرف

دوبوتامین به صورت تزریقی به عنوان یک داروی اینوتروپیک و برای کنترل برادی کاردی در سکته قلبی، جراحی قلب، آسیب های عضله قلب، شوک سپتیک و کاردیوژنیک و همچنین پیشگیری و درمان کاهش حاد فشار خون مصرف می شود.

 

   مکانیسم اثر

دبوتامین دارای اثر اینوتروپیک مستقیم است و با تحریک مستقیم گیرنده های بتا- یک قلب،قدرت انقباضی عضله قلب و حجم ضربه ای آن را افزایش می دهد و در نتیجه باعث افزایش برون ده قلب می شود. دوبوتامین فشار زیاد ناشی از پر شدن بطن را کاهش می دهد ( کاهش پیش بار ) و هدایت گره دهلیزی بطنی را تسهیل می نماید. افزایش برون ده قلب ناشی از این دارو، بیش از اثرات دوپامینرژیک آن سبب بهبود جریان خون کلیوی و میزان دفع ادرار می شود.

 

  فارماکوکينتيک

متابولیسم این دارو کبدی است و به ترکیبات غیر فعال تبدیل می شود. نیمه عمر دارو تقریباً 2 دقیقه است و اثر آن پس از 2-1 دقیقه شروع می شود. اگر سرعت انفوزیون آهسته باشد، زمان شروع اثر ممکن است تا 10 دقیقه افزایش یابد. طول اثر دارو کمتر از 5 دقیقه و دفع آن عمدتاً از طریق کلیه ها و به صورت متابولیت است.

 

   موارد منع مصرف

این دارو در بیماران مبتلا به تنگیس ایدیوپاتیک هیپرتروفیک زیرآئورتی نباید مصرف شود.

 

   هشدارها

1- این دارو در صورت وجود کمی حجم خون یا سکته قلبی باید با احتیاط مصرف شود.
2- سرعت انفوزیون و طول درمان به پاسخ بیمار بستگی دارد. این پاسخ با سرعت ضربان قلب، وجود فعالیت نابجای قلبی، فشار خون، جریان ادرار و در صورت امکان، اندازه گیری فشار وریدی مرکزی یا فشار گوه ای و برون ده قلب تعیین می شود.
3- کاهش شدید فشار خون باعث پیچیده شدن شوک کاردیوژنیک می شود.

 

   عوارض جانبي

تاکی کاردی و افزایش قابل ملاحظه در فشار خون سیستولی و ندرتاً هیپوکالمی با مصرف مقادیر بیش از حد دارو گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی
 

 

   نکات قابل توصيه

1- انفوزیون دوبوتامین همزمان با هپارین و هیدرکورتیزون، سفازولین، سفالوتین و پنی سیلین از یک لوله انفوزیون توصیه نمی شود.
2- دوبوتامین با محلول های قلیایی مانند بی کربنات سدیم، ناسازگاری دارد.
3- تغییر رنگ محلول به رنگ صورتی به علت اکسیداسیون جزئی است. با وجود این، اگر دارو در طول مدت توصیه شده مصرف شود، از قدرت آن کاسته نمی شود.

 

   مقدار مصرف

مقدار mcg/kg/min15-2/5انفوزیون وریدی می شود که بر حسب پاسخ بیمار تنظیم می گردد.

 

   اشکال دارویی

For infusion : 12.5 mg/ml

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال میوزاک 12.5 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر
FISIOPHARAMA [ ایتالیا ]
  کیمیا سلامت ایرانیان
ویال میوزاک 12.5 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر
FISIOPHARAMA [ ایتالیا ]
  بازرگانی تدبیرکالای جم
ویال دوبوتامین-هاملن 12.5میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر
HAMELN [ آلمان ]
  بهبد دارو
ویال دوبوتامین میلان 12.5میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر
MYLAN [ فرانسه ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
پودر قابل تزریق کاردیجکت 250 میلی گرم
SUN PHARMACEUTICAL [ هند ]
  بازرگانی تدبیرکالای جم
ویال دوبوتامکس 250 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
MIOZAC Injection 12.5 mg/ml, 20 ml
FISIOPHARAMA [ ITALY ]
  کیمیا سلامت ایرانیان
MIOZAC Injection 12.5 mg/ml, 20 ml
FISIOPHARAMA [ ITALY ]
  بازرگانی تدبیرکالای جم
DOBUTAMIN-HAMELN Injection 12.5 mg/ml, 20 ml
HAMELN [ GERMANY ]
  بهبد دارو
DOBUTAMINE MYLAN Injection 12.5 mg/ml, 20 ml
MYLAN [ FRANCE ]
  گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
CARDIJECT Injection,Powder,Lyophilized 250mg
SUN PHARMACEUTICAL [ INDIA ]
  بازرگانی تدبیرکالای جم
DOBUTAMEX 250MG VIAL
داروسازی اکسیر [ IRAN ]