نام علمی دارو (ژنریک): Ezetimibe
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
دارو پخش – کارخانه داروسازی البرز دارو داروسازی تهران دارو داروسازی شهر دارو
داروسازی آریا داروسازی اکسیر داروسازی جالینوس داروسازی فارابی
داروسازی ابوریحان داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی سبحان دارو داروسازی کیش مدیفارم
داروسازی اسوه داروسازی پارس دارو    
   

 

   موارد مصرف

ضد هایپرلیپیدمی (مهارکننده انتخابی جذب کلسترول).
درمان هایپر کلسترولمی اولیه (به تنهایی یا همراه با مهارکننده های HMG-CoA ردوکتاز)، درمان کمکی همراه با داروهای آتورواستاتین یا سیمواستاتین در بیماران با هایپرکلسترولمی فامیلیال هموزیگوس، درمان به منظور کاهش سیتوسترول و کمپسترول در سیتوسترولمی هموزیگوس.

 

   مکانیسم اثر

دارو سبب مهار جذب کلسترول توسط روده کوچک شده، ذخایر کبدی کلسترول کاهش می یابد و کلیرنس کلسترول از خون افزایش می یابد.

 

  فارماکوکينتيک

دارو بیش از 90% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. نیمه عمر دفعی دارو 22ساعت می باشد.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها
 

 

   عوارض جانبي

سرگیجه، خستگی، سردرد، درد قفسه سینه، فارنژیت، سینوزیت، اسهال، میالژی، سرفه، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، عفونت ویروسی.

 

   تداخل دارویی

الف- کلستیرامین ممکن است سبب کاهش سطح پلاسمایی ازتیمایب گردد. در نتیجه باید دارو را 2ساعت قبل یا 4ساعت بعد از کلستیرامین تجویز کرد.

ب- سیکلوسپورین، فنوفیبرات، جم فیبروزیل ممکن است سبب افزایش سطح خونی ازتیمایب گردند.

ج- مصرف همزمان این دارو با فیبرات ها ممکن است سبب افزایش ترشح کلسترول به داخل صفرا شود. در نتیجه از مصرف همزمان آنها باید اجتناب کرد.

 

   نکات قابل توصيه
 

 

   مقدار مصرف

10 میلی گرم از راه خوراکی روزانه تجویز می شود.

 

   اشکال دارویی
 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص ازیتیمیب دی پی 10 میلی گرم
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
قرص ازیتیمیب-آریا 10 میلی گرم
داروسازی آریا [ ایران ]
   
قرص ریبکول 10 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
ازتیکول 10 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
   
قرص ازیتال 10 میلی گرم
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
   
قرص ازتیمیب-اکسیر 10 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
قرص زتروبایول 10 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
قرص ازتیمیب پارس دارو 10 میلی گرم
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
   
قرص زیموتد 10 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص ازتیمیب-جالینوس 10 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
   
قرص ازتکس 10 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
قرص ازتیمیب شهردارو 10 میلی گرم
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
   
قرص ازتیمیب فارابی 10 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
   
قرص ازیتیمب مدیفارم 10 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
EZETIMIBE DP 10MG TAB
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
EZETIMIBE-ARYA 10MG TAB
داروسازی آریا [ IRAN ]
   
REABCHOL 10MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
EZETICHOL 10MG TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]
   
EZITAL 10MG TAB
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
   
EZETIMIBE- EXIR 10MG TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
ZETROBIOL 10MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
EZETIMIBE PARSDAROU 10MG TAB
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]
   
ZIMOTED 10MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
EZETIMIBE-JALINOUS 10MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
   
EZETEX 10MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
EZETIMIBE SHAHRDAROU 10MG TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
   
EZETIMIBE FARABI 10MG TAB
داروسازی فارابی [ IRAN ]
   
EZETIMIBE MEDIPHARM 10MG TAB
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]