نام علمی دارو (ژنریک): Enalapril
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی پور سینا داروسازی رازک داروسازی روز دارو داروسازی عبیدی
داروسازی تهران دارو      
   

 

   موارد مصرف

اين دارو در درمان زيادی اوليه فشار خون به عنوان داروي كمكي نارسايي احتقاني قلب، پيشگيري از نارسايي علامتي قلبي و ايسكمي كرونر در بيماران مبتلا به اختلال عملكرد بطن چپ، مصرف مي‌شود.

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک

جذب گوارشي انالاپريل حدود 60 درصد است. اين دارو پس از متابوليسم، به متابوليت فعال تبديل مي‌شود. اثر دارو پس از يك ساعت شروع مي‌شود و پس از 6-4 ساعت به اوج خود مي‌رسد. اين دارو به ميزان 60 درصد از راه كليه و 33 درصد از راه مدفوع دفع مي‌شود.

 

   موارد منع مصرف

اين دارو در بيماري كليوي-عروقي و تنگي آئورت نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فراوان مصرف شود: سابقه آنژيوادم، زيادي پتاسيم خون، تنگي شريان كليه، پيوند كليه و عيب كار كليه.
2- در بيماراني كه تحت رژيم غذاي شديداً كم‌نمك قرار داشته يا دياليز مي‌شوند، كاهش ناگهاني در ميزان آنژيوتانسين II به علت مصرف داروهاي مهاركننده ACE ممكن است سبب كاهش ناگهاني و شديد فشار خون شود، علاوه بر اين خطر نارسايي كليه ناشي از مصرف داروهاي مهار كننده ACE در بيماراني كه سديم و حجم خون آنها كاهش يافته يا در بيماراني كه مبتلا به نارسايي احتقاني قلب هستند، افزايش مي‌يابد.
3- در طول درمان با اين دارو،اندازه‌گيري فشار خون در فواصل منظم ضروري است.

 

   عوارض جانبي

كاهش فشار خون، سرگيجه، سردرد، تهوع(و گاهگاهي استفراغ)، كرامپ عضلاني، خشكي مداوم دهان، ناراحتي گلو، تغييرات صدا و حس چشايي، التهاب مخاط دهان، سوء هاضمه، درد شكم، عيب كار كليه، افزايش پتاسيم خون، آنژيوادم، كهير، بثورات جلدي و حساسيت مفرط و اختلالات خوني با مصرف اين دارو گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان اين دارو با داروهاي بيهوش‌كننده، اثر كاهنده فشار خون را افزايش مي‌دهد. مصرف همزمان اين دارو با داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي ممكن است اثر پايين‌آورنده فشار خون انالاپريل را كاهش داده و خطر نارسايي كليه را افزايش يابد. در صورت مصرف همزمان اين دارو با سيكلوسپورين، خطر بروز زيادي پتاسيم خون افزايش مي‌يابد. در صورت مصرف همزمان انالاپریل با داروهای مدر نگهدارنده پتاسیم و مكمل‌هاي پتاسيم، احتمال بروز زيادي پتاسيم خون وجود دارد. همچنين داروهاي مدر ممكن است سبب افزايش اثر كاهنده فشار خون انالاپريل شوند. در صورت مصرف همزمان ليتيم با انالاپريل، دفع ليتيم كاهش يافته و غلظت آن در پلاسما افزايش مي‌يابد. مصرف همزمان الكل وداروهاي مدر يا انالاپريل ممكن است سبب تشديد اثرات كاهنده فشار خون شود.

 

   نکات قابل توصيه

1- مصرف همزمان اين دارو حتي در صورت احساس بهبودي بايد ادامه يابد.
2- اين دارو افزايش فشار خون را درمان نمي‌كند، بلكه آن را كنترل مي‌نمايد. از اين رو مصرف اين دارو ممكن است تا آخر عمر ضروري باشد.
3- از مصرف ساير داروها، به خصوص داروهاي مقلد سمپاتيك، كه نياز به نسخه ندارند، بايد خودداري شود.
4- طي مصرف اين دارو، رعايت رژيم غذايي و محدوديت مصرف سديم اهميت دارد.
5- در صورت فراموش شدن يك نوبت مصرف دارو، به محض به ياد آوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، مگر اين كه تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرا رسيده باشد. در اين صورت مقدار مصرف بعدي نبايد دو برابر گردد.

 

   مقدار مصرف

به عنوان پايين‌آورنده فشار خون، ابتدا 5 ميلي‌گرم يك بار در روز مصرف مي شود كه در صورت نياز، پس از 1 يا 2 هفته بر اساس پاسخ بيمار تنظيم مي‌گردد. مقدار مصرف نگهدارنده mg/day40-10 به صورت مقدار واحد يا در 2 مقدار منقسم مي‌باشد. براي بيماراني كه به علت درمان قبلي با داروهاي مدر، سديم و آب بدن آنها كاهش يافته، بيماراني كه درمان با داروهاي مدر راادامه مي‌دهند يا بيماراني كه نارسايي كليوي دارند، مقدار اوليه 5/2 ميلي‌گرم بايد تجويز شود. براي كنترل فشار خون اين بيماران حداقل 2 ساعت پس از مصرف مقدار اوليه (و يك ساعت دیگر پس از تثبیت فشار خون) بايد تحت كنترل باشند.
در نارساي احتقاني قلب، ابتد مقدار 5/2 ميلي‌گرم يك يا دو بار در روز مصرف مي‌شود. سپس مقدار مصرف پس از 2-1 هفته بر اساس پاسخ باليني تنظيم مي‌گردد. مقدار مصرف نگهدارنده mg/day 40-5 است که بصورت مقدار واحد یا در 2 مقدار منقسم مصرف مي‌شود. در اختلال عملكرد بطن چپ، 5/2 ميلي‌گرم 2 بار در روز تا حداكثر mg/day 20 بر حسب تحمل بيمار مصرف مي‌شود. هنگام تجويز مقدار اوليه، بيمار بايد به مدت حداقل 2 ساعت پس از مصرف دارو و يك ساعت ديگر پس از تثبيت فشار خون تحت نظارت باشد. در بيماران مبتلا به كاهش سديم خون (كمتر از mEq130) يا در موارد كاهش كراتي‌نين سرم به ميزان كمتر از mg/dL1/6 ، مصرف مقدار اوليه 5/2 ميلي‌گرم يك بار در روز توصيه مي‌شود.
بيشينه مقدار مصرف در بزرگسالان تا mg/day 40 است.

 

   اشکال دارویی

‏Tablet: 5mg, 20mg

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص انالاپریل پورسینا 10 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
قرص انالاپریل تهران دارو 10 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص انالاپریل تهران دارو 20 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص انالاپریل تهران دارو 5 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص رازوانالاپریل 5 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
   
قرص رازوانالاپریل 20 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
   
قرص انالاپریل روزدارو 20 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
   
قرص انالاپریل روزدارو 5 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
   
قرص اناپرل 5 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص اناپرل 20 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص اناپرل 10 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ENALAPRIL PURSINA 10MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
ENALAPRIL TEHRANDAROU 10MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
ENALAPRIL TEHRAN DAROU 20MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
ENALAPRIL TEHRAN DAROU 5MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
RAZOENALAPRIL 5MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
   
RAZOENALAPRIL 20MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
   
ENALAPRIL RUZDAROU 20MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
   
ENALAPRIL RUZDAROU 5MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
   
Enaprel 5MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
Enaprel 20MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
Enaprel 10MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]