نام علمی دارو (ژنریک): Fenofibrate
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
ABBOTT داروسازی ابوریحان داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی سبحان دارو
HEXAL داروسازی اسوه داروسازی تولید دارو داروسازی عبیدی
   

 

   موارد مصرف

فنوفیبرات که مشتقی از اسید فیبریک است یک داروی تنظیم کننده چربی با اثر مشابه با bezafibrate بر لیپیدهای پلاسما است.
از آن برای کاهش لیپوپروتئین با چگالی پایین (LDL)، کلسترول تام، تری گلیسرید و آپولیپوپروتئین B و افزایش لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) استفاده می شود و مخصوصاً در درمان انواع IIa، IIb، III، IV، V هیپرلیپوپروتئیمی کاربرد دارد.
فنوفیبرات به طریق خوراکی(به فرم بسیار ریز و میکرونی با زیست دستیابی بهبود یافته)تجویزمیگردد. دوز معمول آغازین 67 تا 200 میلی گرم روزانه می باشد که یا در یک دوز منفرد یا 3 دوز تقسیم شده تجویز می گردد که بستگی به فرمول دارو دارد و دوز تجویزی می بایست متناسب با پاسخ درمانی بیمار تا حداکثر 267 میلی گرم در روز تنظیم گردد. ممکن است در مورد کودکان دوز 67mg برای هر 20 کیلوگرم وزن بدن، روزانه داده شود. همچنین یک فرآورده با آزادسازی اصلاح شده موجود می باشد که با دوز 54 تا 106 میلی گرم روزانه تجویز می شود (معادل با 67 تا 200 میلی گرم فنوفیبرات میکرونی)
این دارو همچنین به فرم غیر میکرونی تجویز می گردد. 67 میلی گرم فنوفیبرات میکرونی از لحاظ درمانی معادل با حدوداً 100 میلی گرم فرم غیر میکرونی می باشد. دوز معمول آغازین 300 میلی گرم در روز است که در دوزهای تقسیم شده و همراه با غذا تجویز می شود. دوز تجویزی متناسب با پاسخ درمانی بین 200 تا mg400 روزانه تنظیم می گردد. در مورد کودکان دوز 5mg/kg روزانه تجویز می شود.

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک

هنگامی که فنوفیبرات با غذا مصرف شود به راحتی از طریق مسیر گوارشی جذب می گردد ولی در حالت تجویز آن بعد از گرسنگی شبانه میزان جذب آن کاهش یافته است. به سرعت به متابولیت فعال آن یعنی اسید فنوفیبریک هیدرولیز می شود که به میزان 99% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. نیمه عمر حذف پلاسمایی آن حدود 20 ساعت می باشد. اسید فنوفیبریک عمدتاً به فرم گلوکورونید کونژوگه از طریق ادرار دفع می گردد و مقداری از آن هم به فرم اسید فنوفیبریک احیا شده و گلوکورونید احیا شده آن دفع می گردد و توسط همودیالیز برداشت نمی شود.

 

 
   عوارض جانبي

همانند بنزوفیبرات است.

 
   تداخل دارویی

همانند داروی Bezafibrate است. تولید کنندگان فنوفیبرات توصیه می کنند که در بیمارانی که آنتی کوآگولان های خوراکی مصرف می کنند با شروع درمانی فنوفیبرات دوز آنتی کوآگولان می بایست به یک سوم کاهش یابد و در صورت لزوم به تدریج تنظیم گردد.

 
   نکات قابل توصيه
 
 
   مقدار مصرف
 
 
   اشکال دارویی
 
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کپسول لیپانتیل 200 میلی گرم
ABBOTT [ فرانسه ]
RECIPHARM [ فرانسه ]
  بهستان دارو
کپسول فنوفیبرات هگزال 200 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ]
  بهبد دارو
کپسول تریرول 200 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
کپسول تری رل 100 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
کپسول فنوفیبرات اسوه 200 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
   
کپسول فنوبایوکس 200 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
کپسول فنوبایوکس 100 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
   
کپسول لیپوسولوین 200 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
   
کپسول فنوفیبرات سوب 100 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
کپسول فنوفیبرات سب 200 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
کپسول فنوفیبرات-عبیدی 200 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
کپسول فنوفیبرات-عبیدی 100 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
LIPANTHYL Capsule 200 mg
ABBOTT [ FRANCE ]
RECIPHARM [ FRANCE ]
  بهستان دارو
FENOFIBRAT HEXAL Capsule 200 mg
HEXAL [ GERMANY ]
  بهبد دارو
TRIROLE 200MG CAP
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
TRIROLE 100MG CAP
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
FENOFIBRATE OSVAH 200MG CAP
داروسازی اسوه [ IRAN ]
   
FENOBIOX 200MG CAP
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
FENOBIOX 100MG CAP
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
   
LIPOSOLVIN 200MG CAP
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
   
FENOFIBRATE SOB 100MG CAP
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
FENOFIBRATE SOB 200MG CAP
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
FENOFIBRATE-ABIDI 200MG CAP
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
FENOFIBRATE-ABIDI 100MG CAP
داروسازی عبیدی [ IRAN ]