نام علمی دارو (ژنریک): Enoxaparin Sodium
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
AVENTIS PHARMA LUPIN داروسازی اسوه داروسازی پویش دارو
CLAUSEN دارو پخش – کارخانه داروسازی البرز دارو داروسازی روناک دارو
   

 

   موارد مصرف

انوکسوپارین سدیم یک هپارین با وزن مولکولی پایین با خواص آنتی کوآگولانت هااست که در درمان و پروفیلاکسی ترومبوآمبولی وریدی بکارمیرود. همچنین جهت جلوگیری از ایجاد لخته در حین گردش خون اکستراکورپوریال کاربرد دارد. این دارو در آنژین ناپایدار نیز مصرف دارد.

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک

انوکسوپارین بعد از تزریق زیر پوستی به سهولت و با یک زیست دستیابی حدود 92% جذب می شود. اوج غلظت پلاسمایی آن طی یک تا 5 ساعت حاصل می شود. نیمه عمر حذف آن حدود 4 تا 5 ساعت است اما متعاقب یک دوز 40 میلی گرمی فعالیت آنتی فاکتور Xa تا 24 ساعت ناپایدار می ماند. این دارو در کبد متابولیزه می شود و از طریق ادرار دفع می گردد که دفع آن هم به صورت داروی تغییر نکرده و هم به صورت متابولیت های دفعی است.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها
 

 

   عوارض جانبي

همانند آنچه راجع به هپارین های با وزن پایین گفته شد. می توان از خونریزی شدید حاصل از انوکسوپارین با تزریق داخل وریدی و آهسته پروتامین سولفات کاست، گفته می شود که یک میلی گرم پروتامین سولفات می تواند اثر یک میلی گرم (100 واحد) انوکسوپارین سدیم را مهار کند.

 

   تداخل دارویی

همانند آنچه راجع به هپارین های با وزن مولکولی پایین گفته شد.

 

 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
سرنگ آماده تزریق سلگزان 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.2 میلی لیتر
AVENTIS PHARMA [ فرانسه ]
  کوبل دارو
سرنگ آماده تزریق کلگزان 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.4 میلی لیتر
AVENTIS PHARMA [ فرانسه ]
  کوبل دارو
سرنگ آماده تزریق سلگزان 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.6 میلی لیتر
AVENTIS PHARMA [ فرانسه ]
  کوبل دارو
سرنگ آماده تزریق سلگزان 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.8 میلی لیتر
AVENTIS PHARMA [ فرانسه ]
  کوبل دارو
سرنگ آماده تزریق ناکسپرین 100میلی گرم/میلی لیتر 0.2 میلی لیتر
CLAUSEN [ اروگوئه ]
  داروسازی اکتوورکو
سرنگ آماده تزریق ناکسپرین 100میلی گرم/میلی لیتر0.6 میلی لیتر
CLAUSEN [ اروگوئه ]
  داروسازی اکتوورکو
سرنگ آماده تزریق ناکسپرین 100میلی گرم/میلی لیتر 0.8 میلی لیتر
CLAUSEN [ اروگوئه ]
  داروسازی اکتوورکو
سرنگ آماده تزریق ناکسپرین 100میلی گرم/میلی لیتر 0.4 میلی لیتر
CLAUSEN [ اروگوئه ]
  داروسازی اکتوورکو
سرنگ آماده تزریق لوپنوکس 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.2 میلی لیتر
LUPIN [ هند ]
ITALFARMACO [ هند ]
  زیست دارو درمان پارس
سرنگ آماده تزریق لوپنوکس 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.4 میلی لیتر
LUPIN [ هند ]
ITALFARMACO [ هند ]
  زیست دارو درمان پارس
سرنگ آماده تزریق لوپنوکس 100 میلی گرم/میلی لیتر 0.6 میلی لیتر
LUPIN [ هند ]
ITALFARMACO [ هند ]
  زیست دارو درمان پارس
آمپول انوکسوپارین سدیم دی.پی 100میلی گرم/میلی لیتر 10000واحد
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
آمپول انوکسوپارین سدیم دی.پی 100میلی گرم/میلی لیتر 6000 واحد
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
آمپول انوکسوپارین اسو 100میلی گرم/میلی لیتر 4000واحد
داروسازی اسوه [ ایران ]
   
آمپول انوکسان 100میلی گرم/میلی لیتر 0.6 میلی لیتر
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
   
سرنگ آماده تزریق انوکسان 100 میلی گرم/میلی لیتر 4000 واحد
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
   
سرنگ آماده تزریق پی دی زان 100میلی گرم/میلی لیتر 4000 واحد
داروسازی پویش دارو [ ایران ]
   
سرنگ آماده تزریق پی دی کسان 100 میلی گرم/میلی گرم 6000 واحد
داروسازی پویش دارو [ ایران ]
   
سرنگ آماده تزریق رولکسان 100 میلی گرم/میلی لیتر 6000 واحد
داروسازی روناک دارو [ ایران ]
   
سرنگ آماده تزریق رولکسان 100میلی گرم/میلی لیتر 4000 واحد
داروسازی روناک دارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
CLEXANE Injection 100 mg/ml, 0.2 ml Syringe
AVENTIS PHARMA [ FRANCE ]
  کوبل دارو
CLEXANE Injection 100 mg/ml, 0.4 ml Syringe
AVENTIS PHARMA [ FRANCE ]
  کوبل دارو
CLEXANE Injection 100 mg/ml, 0.6 ml Syringe
AVENTIS PHARMA [ FRANCE ]
  کوبل دارو
CLEXANE Injection 100 mg/ml, 0.8 ml Syringe
AVENTIS PHARMA [ FRANCE ]
  کوبل دارو
NOXPRIN Injection 100mg/ml, 0.2 ml Syringe
CLAUSEN [ URUGUAY ]
  داروسازی اکتوورکو
NOXPRIN Injection 100mg/ml, 0.6 ml Syringe
CLAUSEN [ URUGUAY ]
  داروسازی اکتوورکو
NOXPRIN Injection 100mg/ml, 0.8 ml Syringe
CLAUSEN [ URUGUAY ]
  داروسازی اکتوورکو
NOXPRIN Injection 100mg/ml, 0.4 ml Syringe
CLAUSEN [ URUGUAY ]
  داروسازی اکتوورکو
LUPENOX Injection 100 mg/ml, 0.2 ml Syringe
LUPIN [ INDIA ]
ITALFARMACO [ INDIA ]
  زیست دارو درمان پارس
LUPENOX Injection 100 mg/ml, 0.4 ml Syringe
LUPIN [ INDIA ]
ITALFARMACO [ INDIA ]
  زیست دارو درمان پارس
LUPENOX Injection 100 mg/ml, 0.6 ml Syringe
LUPIN [ INDIA ]
ITALFARMACO [ INDIA ]
  زیست دارو درمان پارس
ENOXAPARIN SODIUM D.P 100MG/ML (10000U) 1ML AMP
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
ENOXAPARIN SODIUM D.P 100MG/ML (6000U) 0.6ML AMP
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
ENOXAPARIN SODIUM OSV100MG/ML(4,000 U)0.4ML INJ
داروسازی اسوه [ IRAN ]
   
ENOXAN 100MG/ML 0.6ML INJ
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
   
ENOXAN 100MG/ML 4000 U 0.4ML SYRINGE
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
   
PD xane® 100MG/ML 4000U-0.4ML PREFILLED SYRINGE
داروسازی پویش دارو [ IRAN ]
   
PD xane 100MG/ML 6000 U- 0.6ML PREFILLED SYRINGE
داروسازی پویش دارو [ IRAN ]
   
ROLEXAN 100MG/ML6000U-0.6ML SYRINGE
داروسازی روناک دارو [ IRAN ]
   
ROLEXAN100MG/ML 4000U-0.4ML SYRINGE
داروسازی روناک دارو [ IRAN ]