نام علمی دارو (ژنریک): Gemfibrozil
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی امین داروسازی پارس دارو داروسازی شهر دارو داروسازی ندا
داروسازی اکتوورکو داروسازی روز دارو داروسازی عبیدی  
   

 

   موارد مصرف

اين دارو در درمان زيادي چربي خون و همچنين كاهش خطر بروز بيماري كرونر فقط در بيماراني كه مبتلا به زيادي چربي خون از نوع IIb بوده (بدون علائم يا سابقه بيماري عروق كرونر) و به درمان از طريق كنترل رژيم غذايي، ورزش، كاهش وزن و دارو درماني به تنهايي پاسخ نداده وداراي سطح پايين كلسترول HDL ، سطح بالاي كلسترول LDL و تري گليسريد هستند مصرف مي‌شود.

 

   مکانیسم اثر

جم‌فيبروزيل از غلظت پلاسمايي تري گليسريد (VLDL) كاسته و غلظت پلاسمايي HDL را افزايش مي‌دهد. اگر چه اين دارو ممكن است ميزان كلسترول تام و ليپوپروتئين با دانسيته كم (LDL) را اندكي كاهش دهد، ولي مصرف آن در بيماران با تري گليسريد بالا همراه با زيادي چربي خون نوع IV ، اغلب منجر به افزايش قابل توجه مقدار LDL مي‌شود. اين دارو ممكن است باعث مهار ليپوليز محيطي، كاهش برداشت كبدي اسيدهاي چرب آزاد و كاهش ساخت گليسريدهاي كبدي، مهار ساخت گليسريدهاي كبدي، مهار ساخت آپوليپوپروتئين B كه حامل VLDL است و افزايش كليرانس و در نتيجه كاهش ساخت VLDL گردد.

 

  فارماکوکينتيک

اين دارو از مجراي گوارش به خوبي جذب مي‌شود. متابوليسم جم‌فيبروزيل كبدي است. نيمه عمر دارو پس از مصرف مقدار واحد، 5/1 ساعت و پس از مصرف مقادير متعدد، 3/1 ساعت است. زمان لازم براي رسيدن به اوج غلظت، 2-1 ساعت است. اثر اين دارو در كاهش غلظت VLDL پلاسما، پس از 5-2 روز شروع مي‌شود. زمان لازم براي رسيدن به اوج اثر كاهش غلظت VLDL پلاسما 4 هفته است. دفع دارو عمدتاً از كليه است.

 

   موارد منع مصرف

اين دارو در بيماران مبتلا به سيروز صفراوي اوليه نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

1- اين دارو در بيمارن مبتلا به عيب كار كليه و كبد بايد با احتياط فراوان مصرف شود.
2- تعيين غلظت كلسترول وتري‌گليسريد، شمارش كامل سلول‌هاي خون و آزمون‌هاي كار كبد، قبل از شروع درمان درازمدت ضروري است.
3- اگر پس از سه ماه درمان، پاسخ كافي به دست نيايد يا نتايج حاصل از آزمون‌هاي كار كبد، افزايش يا اختلال قابل توجهي را نشان دهند يا در صورت تشخيص سنگ‌هاي صفراوي و تشخيص يا حدس ايجاد ميوزيت، مصرف جم‌فيبروزيل بايد قطع شود. در اين مورد، توصيه مي‌شود به منظور كاهش چربي خون از يك رژيم غذايي مناسب استفاده شود تا وضعيت بيمار تثبيت شود.

 

   عوارض جانبي

اختلالات گوارشي، بثورات جلدي، درماتيت،‌ خارش، كهير، ضعف جنسي، سردرد، سرگيجه، تاري ديد، يرقان انسدادي، آنژيوادم، خيز حنجره، ‌فيبریلاسيون دهليزي، التهاب لوزالمعده، مياستني گراو، رابدوميوليز، دردناك شدن اندام‌هاي انتهايي، ميالژي همراه با افزايش در كراتين‌كيناز بامصرف اين دارو گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان داروهاي ضد انعقاد خوراكي با جم فيبروزيل ممكن است اثر ضدانعقادي اين داروها را به طور قابل توجهي افزايش دهد. مصرف همزمان لوواستاتين باجم فيبروزيل ممكن است با افزايش خطر رابدوميوليز، افزايش توجه در غلظت كرآتين كيناز و وجود ميوگلوبين در ادرار كه منجر به نارسايي حاد كليه مي‌شود، همراه باشد.

 

   نکات قابل توصيه

1- رعايت رژيم غذايي مناسب، بر درمان با دارو ارجحيت دارد.
2- قبل از قطع مصرف دارد، تماس با پزشك ضروري است، زيرا غلظت چربي خون ممكن است به ميزان قابل توجهي افزايش يابد.
3- اين دارو را نبايد كمتر يا بيشتر از مقدار توصيه شده مصرف نمود.
4- دورده درما با دارو بايد كامل شود.
5- در صورت فراموش شدن يك نوبت مصرف دارو، به محض به ياد آوردن، آن نوبت بايدمصرف شود، مگر اين كه تقريباً زمان نوبت بعدي فرارسيده باشد. در اين صورت مقدار مصرف بعدي نبايد دو برابر شود.
6- طي درمان با اين دارو، مراجعه منظم به پزشك ضروري است.

 

   مقدار مصرف

مقدار مصرف: در بزرگسالان g/day1/2 در دو مقدار منقسم، 30 دقيقه قبل از صبحانه و شام مصرف مي‌شود.

 

   اشکال دارویی

Capsule: 300mg
Coated Tablet: 450 mg

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کپسول جم فیبروزیل امین 300 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
   
کپسول جم فکتو 300 میلی گرم
داروسازی اکتوورکو [ ایران ]
   
قرص جم فیبروزیل پارس دارو 450 میلی گرم
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
   
کپسول جم فیبروزیل پارس دارو 300 میلی گرم
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
   
کپسول جمفیبروزیل روزدارو 300 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
   
کپسول جم فیبروزیل شهردارو 300 میلی گرم
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
   
قرص جم فیبروزیل شهردارو 450 میلی گرم
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
   
کپسول جم فیبروزیل-عبیدی 300 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص جم فیبروزیل-عبیدی 450 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص جم فیبروزیل-ندا 450 میلی گرم
داروسازی ندا [ ایران ]
   
کپسول جم فیبروزیل-ندا 300 میلی گرم
داروسازی ندا [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
GEMFIBROZIL AMIN 300MG CAP
داروسازی امین [ IRAN ]
   
GEMFACTO 300MG CAP
داروسازی اکتوورکو [ IRAN ]
   
GEMFIBROZIL PARSDAROU 450MG TAB
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]
   
GEMFIBROZIL PARSDAROU 300MG CAP
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]
   
GEMFIBROZIL RUZDAROU 300MG CAP
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
   
GEMFIBROZIL SHAHRDAROU 300MG CAP
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
   
GEMFIBROZIL SHAHRDAROU 450MG TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
   
GEMFIBROZIL-ABIDI 300MG CAP
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
GEMFIBROZIL-ABIDI 450MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
GEMFIBROZIL-NEDA 450MG TAB
داروسازی ندا [ IRAN ]
   
GEMFIBROZIL-NEDA 300MG CAP
داروسازی ندا [ IRAN ]