نام علمی دارو (ژنریک): Hydralazine
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
RUBIO      
   

 

   موارد مصرف

هيدرالازين براي درمان زيادي متوسط تا شديد فشار خون به كار مي‌رود.

 

   مکانیسم اثر

اثر عمده اين دارو، گشاد كردن شريانچه‌ها است، ولي اثر كمي نيز بر وريدها دارد. اين دارو موجب كاهش مقاومت محيطي مي‌گردد و همچنين موجب افزايش سيستميك و كاهش بار قلب مي‌شود.

 

  فارماکوکينتيک

هيدرالازين پس از مصرف خوراكي به خوبي جذب مي‌شود، ولي متابوليسم عبور اول كبدي دارد. پيوند دارو به پروتئين زياد است. متابوليسم اين دارو كبدي است. نيمه عمر هيدرالازين، 7-3 ساعت است كه در نارسايي كليه افزايش مي‌يابد. اثر دارو از راه خوراكي پس از 45 دقيقه و از راه وريدي پس از 20-10 دقيقه شروع مي‌شود. زمان لازم براي رسيدن به اوج اثر از راه وريدي 30-15 دقيقه و از راه خوراكي 2-1 ساعت است. طول اثر دارو از راه خوراكي يا وريدي 8-3 ساعت است. دفع اين دارو كليوي است.

 

   موارد منع مصرف

اين دارو در موارد بيماري عروق كرونر، حساسيت مفرط به هيدرالازين و بيماري دريچه ميترال نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فراوان مصرف شود: بيماري عروق مغزي، آنوريسم آئورت، بيماري قلبي عروقي و عيب كار كليه.
2- مقدار مصرف مقاير كم هيدرالازين، كاهش بسيار سريع فشار خون ممكن است بروز كند.
3- به منظور جلوگيري از بروز زيادي ناگهاني فشار خون، مصرف دارو پس از خاتمه درمان بايد به تدريج قطع شود.
4- اندازه‌گيري فشار خون در طول درمان با اين دارو، در فواصل منظم ضروري است.
5- در صورت مصرف اين دارو به مدت طولاني، رفلكس تاكي كاردي و احتباس مايع ممكن است بروز نمايد.

 

   عوارض جانبي

تاكي كاردي، احتباس مايعات، تهوع و استفراغ، سردرد، سندرم لوپوس اريتماتوز سيستميك (با مصرف مقادير بيش از mg/day100 به مدت طولاني)، بثورات جلدي، تب، تغيير در شمارش سلول‌هاي خوني، نوريت محيطي و اختلالات خوني با مصرف اين دارو گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی

اثر ديازوكسايد در صورت مصرف همزمان با هيدرالازين ممكن است تشديد شود.

 

   نکات قابل توصيه

1- مصرف دارو حتي در صورت احساس بهبودي بايد ادامه يابد.
2- اين دارو زيادي فشار خون را درمان نمي‌كند، بلكه آن را كنترل مي‌نمايد. از اين رو، مصرف آن ممكن است تا آخر عمر ضروري باشد.
3- از مصرف ساير داروها، به ويژه داروهاي مقلد سپماتيك كه نياز به نسخه ندارند، بايد خودداري شود.

 

   مقدار مصرف

خوراكي
بزرگسالان: به عنوان پايين‌آورنده فشار خون، ابتدا mg/day40 ، در 4-2 مقدار منقسم فشار خون، براي 4-2 روز اول و سپس mg/day100 در 4-2 مقدار منقسم براي بقيه روزهاي هفته مصرف مي‌شود. مقدار نگهدارنده بر اساس كمترين مقدار مصرف مؤثر تنظيم مي‌شود.
كودكان: به عنوان پايين‌آورنده فشار خون، mg/kg/day0/75 در 4-2 مقدار منقسم مصرف مي‌شود. سپس مقدار مصرف دارو، بر حسب نياز بيمار طي 4-3 هفته به تدريج تا حداكثر mg/kg/day7/5 یا mg/day200 افزایش می یابد.
تزریقی:
بزرگسالان: به عنوان پایین آورنده فشار خون، مقدار 40-5 میلی گرم تزریق عضلانی یا وریدی می شود که بر حسب نیاز، این مقدار تکرار می گردد.
کودکان: به عنوان پایین آورنده فشار خون، mg/kg/day3/5-1/7 در 6-4 مقدار منقسم تزریق عضلانی یا وریدی می شود.

 

   اشکال دارویی

Coated Tablet: 10mg, 25mg, 50mg
For Injection: 20mg

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول هیدراپرس 20 میلی گرم
RUBIO [ اسپانیا ]
FARMA [ اسپانیا ]
  داروسازی اکتوورکو
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
HYDRAPRES Injection 20 mg
RUBIO [ SPAIN ]
FARMA [ SPAIN ]
  داروسازی اکتوورکو