نام علمی دارو (ژنریک): Lisinopril
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
HEXAL داروسازی پور سینا داروسازی رازک داروسازی عبیدی
داروسازی ابوریحان داروسازی تهران دارو داروسازی راموفارمین داروسازی مداوا
داروسازی اسوه      
   

 

   موارد مصرف

داروی لیزینوپریل یک مهار کننده ACE است و در درمان فشار خون همچنین در نارسایی قلبی و به صورت پروفیلاکسی بعد از انفارکتوس میوکارد و در نفروپاتی دیابتی کاربرد دارد. آثار همودینامیک Lisinopril طی یک تا 2 ساعت بعد ازیک دوز منفرد خوراکی حاصل می شود و حداکثر اثر آن بعد از 6 ساعت رخ می دهد اگرچه ممکن است اثر کامل آن تا چندین هفته بعد از تجویز طولانی مدت حاصل نشود. فعالیت همودینامیک آن تا 24 ساعت (بعد از یک دوز روزانه) دوام دارد.لیزینوپریل به طریق خوراکی و به صورت دی هیدرات تجویز می گردد ولی دوزهای تجویزی براساس ماده آنهیدروس (غیر آبی) می باشد. و در بیماران مبتلا به اختلالات کلیوی دوز تجویزی Lisinopril می بایست کاهش یابد.

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک

داروی لیزینوپریل بعد از تجویز خوراکی به آهستگی و به صورت ناقص جذب می شود و به طور متوسط حدود 25% دوز تجویزی جذب می گردد ولی بین افراد مختلف میزان جذب بین 6 تا 60% متفاوت می باشد. این دارو خودش یک دی اسید فعال است و نیازی به متابولیسم در محیط زیستی ندارد. اوج غلظت پلاسمایی آن بعد از 7 ساعت ایجاد می گردد و به طور قابل توجهی به پروتئین های پلاسما متصل نمی شود. به صورت تغییر نکرده از طریق ادرار دفع می شود و در افرادی با عملکرد طبیعی کلیه نیمه عمر اثر آن متعاقب چندین دوز مصرفی حدود 12 ساعت می باشد. Lisinopril توسط همودیالیز برداشت می شود.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها
 

 

   عوارض جانبي

همانند آنچه راجع به مهار کننده های ACE گفته شد.

 

   تداخل دارویی

همانند آنچه راجع به مهار کننده های ACE گفته شد.

 

 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص لیزی هگزال 20میلی گرم
HEXAL [ آلمان ]
SALUTAS PHARMA [ آلمان ]
  داروسازی بهستان تولید
قرص لیزیهگزال 10 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ]
SALUTAS PHARMA [ آلمان ]
  داروسازی بهستان تولید
قرص لیزی هگزال 5 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ]
SALUTAS PHARMA [ آلمان ]
  داروسازی بهستان تولید
قرص لیزونکس 20 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
قرص لیزینوکور 5 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
   
قرص لیزینوکور 10 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
   
قرص لیزیرکس 10 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
قرص لیزیرکس 20 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
قرص لیزیرکس 5 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
قرص لیزینوپریل-تدافارم 10 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص لزینوپریل-تدافارم 5 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص لیزینوپرل-تدافارم 20 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص لیزینوراز 5 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
   
قرص لیزینوراز 10 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
   
قرص لیزینوپریل راموفارمین 5 میلی گرم
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
   
قرص زست پرل 10 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص زست پرل 20 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص زست پرل 5 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص مداپریل 5 میلی گرم
داروسازی مداوا [ ایران ]
   
قرص مداپریل 20 میلی گرم
داروسازی مداوا [ ایران ]
   
قرص مداپریل 10 میلی گرم
داروسازی مداوا [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
LISIHEXAL Tablet 20 mg
HEXAL [ GERMANY ]
SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
  داروسازی بهستان تولید
LISIHEXAL Tablet 10 mg
HEXAL [ GERMANY ]
SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
  داروسازی بهستان تولید
LISIHEXAL Tablet 5 mg
HEXAL [ GERMANY ]
SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
  داروسازی بهستان تولید
LISONEX® 20MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
LISINOCOR 5MG TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]
   
LISINOCOR 10MG TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]
   
LISIREX 10MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
LISIREX 20MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
LISIREX 5MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
LISINOPRIL-TEDAPHARM 10MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
LISINOPRIL-TEDAPHARM 5MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
LISINOPRIL-TEDAPHARM 20MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
LISINORAZ 5MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
   
LISINORAZ 10MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
   
LISINOPRIL RAMOPHARMIN 5MG TAB
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
   
ZESTPREL 10MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
ZESTPREL 20MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
ZESTPREL 5MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
MODAPRIL 5MG TAB
داروسازی مداوا [ IRAN ]
   
MODAPRIL 20MG TAB
داروسازی مداوا [ IRAN ]
   
MODAPRIL 10MG TAB
داروسازی مداوا [ IRAN ]