اطلاعات دارو لوزارتان Losartan در جدول زر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو لوزارتان Losartan

گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
دارو پخش – کارخانه داروسازی ایران هورمون داروسازی رازک داروسازی لقمان
داروسازی ابوریحان داروسازی پور سینا داروسازی عبیدی داروسازی مداوا
داروسازی البرز دارو داروسازی تهران دارو داروسازی فارماشیمی داروسازی کیمیدارو
داروسازی اکتوورکو      
   

 

   موارد مصرف
دارو لوزارتان Losartan یک آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین II می باشد با فعالیت ضدفشار خون که عمدتاً ناشی از بلوک انتخابی گیرنده های AT1 و کاهش اثر فشاری آنژیوتانسین II می باشد. و در درمان بیماری فشار خون مخصوصاً در بیمارانی که در اثر دیگر مهار کننده های ACE دچار سرفه می شوند و همچنین جهت کاهش خطر حملات قلبی در افراد مبتلا به هیپروتروفی بطن چپ کاربرد دارد. این دارو در درمان نفروپاتی دیابتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد به علاوه در نارسایی قلبی و انفارکتوس میوکارد از آن استفاده شده است. دارو لوزارتان Losartan به طریق خوراکی و به صورت نمک پتاسیم تجویز می شود. حداکثر اثر آن در کاهش فشار خون طی 3 تا 6 هفته بعد از درمان آغازین حاصل می شود. 

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک
لوزارتان بعد از تجویز خوراکی به سهولت از مسیر گوارشی جذب می شود ولی تحت اولین مسیر متابولیسمی قرار می گیرد که منجر به یک زیست دستیابی سیستمیک 33% می شود.
لوزارتان به یک اسید کربوکسیلیک فعال متابولیزه می شود، متابولیت 3174-E که فعالیت فارماکولوژیک بیشتری در مقایسه با لوزارتان دارد. همچنین تعدادی متابولیت های غیر فعال ایجاد می شوند. متابولیسم لوزارتان عمدتاً توسط سیتوکروم 450-P ایزوآنزیم های CYP2C9 و CYP3A4 صورت می گیرد. اوج غلظت پلاسمایی لوزارتان و 3174-E به ترتیب طی یک ساعت و 3 تا 4 ساعت بعد از دوز خوراکی حاصل می شود. لوزارتان و 3174-E هر دو به میزان 98% به پروتئین های پلاسما متصل می شوند. لوزارتان هم به صورت داروی تغییر نکرده در ادرار و حدود 6% به صورت متابولیت فعال در ادرار دفع می شود. نیمه عمر حذف نهایی لوزارتان و 3174-E به ترتیب حدود 5/1 تا 5/2 ساعت و 3 تا 9 ساعت می باشد. 

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها
 

 

   عوارض جانبي
آثار جانبی حاصل از لوزارتان ملایم و موقت می باشند و عبارتند از سرگیجه، سردرد، افت فشار ارتوستاتیک وابسته به دوز و مخصوصاً در افرادی که دچار کاهش حجم شده اند (مثل آنهایی که دوزهای بالای دیورتیک دریافت کرده اند) افت فشار خون می تواند رخ دهد. همچنین ممکن است اختلال در عملکرد کلیه و ندرتاً راش های پوستی، خارش و آنژیوادم و افزایش مقادیر آنزیم های کبدی ایجاد شوند. هایپرکالمی و درد عضلانی و درد مفاصل نیز گزارش شده اند و بر خلاف دیگر مهار کننده های ACE ، لوزارتان باعث ایجاد سرفه نمی شود. از دیگر عوارض جانبی می توان به اختلالات مسیر تنفسی، درد پشت و ناراحتی های گوارشی و خستگی و نوتروپنی اشاره کرد.
پیشگیری و عوارض جانبی: در حاملگی مصرف لوزارتان ممنوع است و در بیماران مبتلا به تنگی شریان کلیوی می بایست با احتیاط مصرف شود. لوزارتان از طریق ادرار و صفرا دفع می شود و ممکن است در بیماران کلیوی و کبدی نیاز به کاهش دوزهای تجویزی پیدا شود. در بیمارانی که کاهش حجم وجود دارد مثل دریافت کنندگان درمان با دوزهای بالای دیورتیک ممکن است افت فشار خون ایجاد شود و قبل از شروع درمان با لوزارتان کاهش حجم آنها باید اصلاح شود و یا باید دوز کمی در مورد آنها تجویز گردد.
از آنجا که هیپرکالمی ممکن است رخ دهد مخصوصاً در بیماران مبتلا به اختلالات کلیوی غلظت های پتاسیم سرم باید چک شوند و همچنین باید به طور کلی از مصرف دیورتیک های potassium-sparing پرهیز کرد. 

 

   تداخل دارویی
اثر ضد فشار خونی لوزارتان تحت تأثیر داروها و دیگر عوامل کاهش دهنده فشار خون تقویت می شود و به علاوه یک اثر هایپرکالمی می تواند در اثر مکمل های پتاسیمی، دیورتیک های potassium-sparing و یا دیگر داروهای ایجاد کننده هایپرکالمی ایجاد شود پس نباید دارو لوزارتان Losartan را همراه با یک دیورتیک potassium-sparing تجویز کرد. لوزارتان و بعضی از آنتاگونیست های گیرنده آنژیوتانسین II توسط ایزوآنزیم های سیتوکروم 450-p متابولیزه می شوند و ممکن است در کنار داروهایی که این آنزیم ها را تحت تأثیر قرار می دهند تداخلات دارویی ایجاد شوند. 

 

   نکات قابل توصيه دارو لوزارتان
 

 

   مقدار مصرف دارو لوزارتان Losartan
 

 

   اشکال دارویی
 

 

   تولیدات دارو لوزارتان Losartan (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص لوزاتن 25 میلی گرم
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
قرص لوزاتن 50 میلی گرم
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
قرص کاردیوزان 50 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
قرص کاردیوسان 25 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
قرص لوزن 25 میلی گرم
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
   
قرص لوزاور 50 میلی گرم
داروسازی اکتوورکو [ ایران ]
   
قرص لوزاور 25 میلی گرم
داروسازی اکتوورکو [ ایران ]
   
قرص لوتنسین 25 میلی گرم
داروسازی ایران هورمون [ ایران ]
   
قرص لوتنسین 50 میلی گرم
داروسازی ایران هورمون [ ایران ]
   
قرص پوزارکس 25 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
قرص پوزارکس 50 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
قرص لوزارتان-تدافارم 25 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص لوزارتان-تدافارم 50 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص لوزار 25 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
   
قرص لوزار 50 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
   
قرص خط دار لوستار 25 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص لوستار 50 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص لوزارتان فارماشیمی 25 میلی گرم
داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
   
قرص لوزارتان لقمان 25 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]
   
قرص لوزامد 50 میلی گرم
داروسازی مداوا [ ایران ]
   
قرص لوزامد 25 میلی گرم
داروسازی مداوا [ ایران ]
   
قرص لوزارتان کیمیدارو 25 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
LOZATEN 25 TAB
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
LOZATEN 50MG TAB
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
CARDIOSAN 50MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
CARDIOSAN 25MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
LOZEN 25MG TAB
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
   
LOSAVER 50MG TAB
داروسازی اکتوورکو [ IRAN ]
   
LOSAVER 25MG TAB
داروسازی اکتوورکو [ IRAN ]
   
LOTENSIN 25MG TAB
داروسازی ایران هورمون [ IRAN ]
   
LOTENSIN 50MG TAB
داروسازی ایران هورمون [ IRAN ]
   
POZZAREX 25MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
POZZAREX 50MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
LOSARTAN-TEDAPHARM 25MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
LOSARTAN-TEDAPHARM 50MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
LOZAR 25MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
   
LOZAR 50MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
   
LOSTAR 25MG FC TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
LOSTAR 50MG FC TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
LOSARTAN PHARMACHEMIE 25MG TAB
داروسازی فارماشیمی [ IRAN ]
   
LOSARTAN LOGHMAN 25MG TAB
داروسازی لقمان [ IRAN ]
   
LOZAMOD 50MG TAB
داروسازی مداوا [ IRAN ]
   
LOZAMOD 25MG TAB
داروسازی مداوا [ IRAN ]
   
LOSARTAN CHEMIDAROU 25MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]