اطلاعات دارو نوراپی‌نفرین Norepinephrine در جدول زر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو نوراپی‌نفرین Norepinephrine

گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
NORMON      
   

 

   موارد مصرف

نوراپی‌نفرین یک تنگ کننده عروقی است که برای جبران کمی حاد فشار خون مصرف می‌شود. این دارو در درمان کمی فشار خون متعاقب بای پس قلبی- ریوی و جراحی قلب نیز استفاده می‌شود.

 

   مکانیسم اثر

نوراپی‌نفرین یک کاتکول‌آمین است که در مقادیر اندک با اثر برگیرنده‌های بتا- یک آدرنرژیک، عضله قلب را تحریک می‌کند و برون ده قلب را افزایش می‌دهد و در مقادیر بالاتر اثر آن روی گیرنده‌های آلفا- آدرنرژیک غالب است و اثر تنگ کننده شدید بر عروق ایجاد می‌کند و بنابرین فشار خون سیستمیک و جریان خون کرونر را افزایش می‌دهد.

 

  فارماکوکينتيک

جذب این دارو پس از تزریق زیر جلدی ناچیز است و عمدتاً در بافت‌هایی که اعصاب سمپاتیک دریافت می‌کنند، تجمع می‌یابد. نوراپی‌نفرین از جفت عبور می‌کند ولی از سد خونی- مغزی عبور نمی‌کند. این دارو به وسیله آنزیم‌های COMT,MAO در کبد، کلیه‌ها و پلاسما متابولیزه می‌گردد. اثر دارو از راه تزریق وریدی، به سرعت شروع می شود و 2-1 دقیقه پس از قطع انفوزیون از بین می‌رود. نوراپی‌نفرین از راه کلیه‌ها و به شکل متابولیتها دفع می‌شود و مقدار کمی از دارو نیز به صورت تغییر نیافته دفع می‌شود.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

1- این دارو در موارد زیر باید با احتیاط مصرف : بیماران مبتلا به ترومبوز عروق مزانرتریک یا محیطی، دیابت، هیپوکسی یا هیپرکاپنه، بیماری تیروئید.
2- نشت دارو به بافتهای اطراف رگ ممکن است به علت تنگ شدن عروق سبب نکروز موضعی شود.
3- نوراپی‌نفرین باید فقط از راه انفوزیون وریدی تجویز شود. تزریق زیر جلدی یا عضلانی این دارو، به دلیل اثر تنگ کننده عروق آن، توصیه نمی‌شود.

 

   عوارض جانبي

زیادی فشار خون، سردرد، برادیکاردی، آریتمی و ایسکمیعروق محیطی با مصرف این دارو گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان هالوتان با نوراپی‌نفرین ممکن است خطر بروز آریتمی‌های شدید بطنی را افزایش دهد. مصرف همزمان داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای با نوراپینفرین، ممکن است اثر قلبی – عروقی این دارو را تشدید نموده که احتمالاً منجر به بروز آریتمی، تاکی کاردی یا زیادی شدید فشار خون و دمای بدن می‌شود. مصرف همزمان داروهای مسدود کننده گیرنده بتا آدرنرژیک با نوراپی‌نفرین، ممکن است منجر به مهار اثرات درمانی هر دو دارو شود. انسداد گیرنده‌های بتا- آدرنرژیک ممکن است خطر بروز زیادی فشار خون و برادیکاردی و انسداد احتمالی قلب را به همراه داشته باشد. مصرف همزمان گلیکوزیدهای دیژیتال با نوراپی‌نفرین ممکن است خطر بروز آریتمی قلبی را افزایش دهد. مصرف همزمان ارگوتامین با نوراپی‌نفرین ممکن است منجر به تشدید تنگ شدن عروق شود. همچنین اثر بالابرنده فشار خون نوراپی‌نفرین را تشدید و فشار خون را زیاد کند. مصرف همزمان لوودوپا با نوراپی‌نفرین ممکن است احتمال بروز آریتمی‌های قلبی را افزایش دهد.

 

   نکات قابل توصيه

1- پیش از تجویز نوراپی‌نفرین باید با دکستروز 5 درصد در محلول کلرورسدیم رقیق شود. تجویز نوراپی‌نفرین در محلول کلرورسدیم به تنهایی توصیه نمی‌شود.
2- چنانچه درمان طولانی مدت با نوراپی‌نفرین ضرورت داشته باشد، توصیه می‌شود که محل تزریق در فواصل دوره ای تغییر یابد.

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان : ابتدا با سرعتmcg/min 1-0/5 از راه انفوزیون وریدی تجویز می‌شود و سپس به منظور تثبیت و حفظ فشار خون، سرعت تجویزتنظیم می گردد. مقدار نگهدارنده mcg/min12-2 از راه انفوزیون وریدی بر حسب پاسخ بیمار است.
کودکان : در کمی حاد فشار خون، ابتدا با سرعت mcg/min0/1 از راه انفوزیون وریدی تجویز می‌گردد و سپس به منظور تثبیت و حفظ فشار خون در ایست قلبی، ابتدا با سرعت mcg/min0/1 از راه انفوزیون وریدی تجویز می‌گردد و سپس سرعت تجویز به منظور حفظ فشار خون تنظیم می‌گردد.

 

   اشکال دارویی

Injection :0.1%

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول نورآدرنالین نورمون 0.1%
NORMON [ اسپانیا ]
  بازرگانی تدبیرکالای جم
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
NORADRENALINE NORMON Injection 0.1%
NORMON [ SPAIN ]
  بازرگانی تدبیرکالای جم