اطلاعات دارو متيل دوپا Methyldopa در جدول زر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو متيل دوپا Methyldopa

گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
دارو پخش – کارخانه داروسازی زهراوی    
   

 

   موارد مصرف

متيل دوپا در درمان زيادي فشار خون همراه داروهاي مدر مصرف مي‌شود. همچنين در بحران زيادي فشار خون، زماني كه درمان فوري مورد نياز نباشد، نيز به كار مي‌رود.

 

   مکانیسم اثر

به نظر مي‌رسد كه اثر اين درو دركاهش فشار خون، به علت تبديل آن به آلفا-متيل نوراپي‌نفرين باشد. آلفا-متيل نوراپي‌نفرين از طريق مركزي سبب كاهش عبور جريان سمپاتيك و در نتيجه كاهش فشار خون مي‌شود.

 

  فارماکوکينتيک

جذب متيل دوپا از مجراي گوارش متغیر است. میتل دوپا بطور گسترده در نرونهای آدرنرژيك مركزي به آلفا-متيل نوراپي‌نفرين تبديل مي‌شود. نيمه عمر آن در افرا سالم در مرحله آلفا 7/1 ساعت و در افراد مبتلا به بي‌ادراري در مرحله آلفا 6/3 ساعت مي‌باشد. زمان لازم براي رسيدن به اوج اثر پس از مصرف مقدار واحد 6-4 ساعت و پس از مصرف مقادير متعدد 3-2 روز است. طول اثر دارو با مصرف يك مقدار واحد خوراكي 24-12 است و با مصرف مقادير متعدد 48-24 ساعت است. متيل دوپا از طريق كليه دفع مي‌شود.

 

   موارد منع مصرف

اين دارو در بيماري فعال كبد (هپاتيت حاد و سيروز فعال)، نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

1- در موارد زير بايد با احتياط فراوان مصرف شود: سابقه كم‌خوني هموليتيك ناشي از بيماري خودايمني، سابقه بيماري كبدي همراه با مصرف قبلي متيل دوپا و عيب كار كليه و فئوكروموسيتوم.
2- آزمون كومبس ممكن است در 20 درصد بيماران تحت درمان با دارو مثبت شود كه اين حالت مي‌تواند با آزمون سازگاري متقابل خون‌هاي دهنده و گيرنده تداخل نمايد.
3- در طول مصرف دارو، شمارش سلول‌هاي خون و آزمون فعاليت كبد ممكن است ضروري باشد.
4- اندازه‌گيي فشار خون در فواصل منظم در طول درمان با اين دارو ضروري است.

 

   عوارض جانبي

خشكي دهان، تسكين، افسردگي، خواب‌آلودگي،‌ اسهال،‌ احتباس مايعات، كاهش توانايي جنسي، آسيب كبدي، كم‌خوني هموليتيك، سندرم شبه اريتماتوز، پاركينسون، بثورات جلدي و گرفتگي بيني يا مصرف اين دارو گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان متيل دوپا با داروهاي بيهوش‌كننده عمومي ممكن است اثر پايين‌آورنده فشار خون متيل دوپا را افزايش دهد. مصرف همزمان متيل دوپا با داروهاي مهاركننده مونوآمين اكسيداز، ممكن است سبب تحريك‌پذيري بيش از حد شود. در صورت همزمان فنيل افرين با متيل دوپا، ممكن است اثر پايين‌آورنده فشار خون متيل دوپا كاهش و اثر بالابرنده فشار خون فنيل افرين افزايش يابد.

 

   نکات قابل توصيه

1- مصرف اين دارو حتي در صورت احساس بهبودي بايد ادامه يابد.
2- اين دارو افزايش فشار خون رادرمان نمي‌كند بلكه آن را كنترل مي‌نمايد. از اين رو مصرف آن ممكن است تا آخر عمر ضروري باشد.
3- از مصرف ساير داروها به خصوص دارهاي مقلد سمپاتيك كه نياز به نسخه ندارند، بايد خودداري شود.
4- در صورت بروز تب، مراجعه به پزشك ضروري باشد.
5- براي به حداقل رساندن اثر تسكين بخشي متيل دوپا، هر گونه افزايش در مقدار مصرف دارو بايد در نوبت عصر انجام گيرد.
6- در صورت فراموش شدن يك نوبت مصرف دارو، به محض به ياد آوردن، آن نوبت بايد مصرف شود، مگر اين كه تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرا رسيده باشد در اين صورت مقدار مصرف نوبت بعدي نبايد دو برابر گردد.
7- هنگام رانندگي يا كار با وسايلي كه نياز به هوشياري دارند، بايد احتياط نمود.

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان: به عنوان پايين‌آورنده فشار خون، ابتدا مقدار 250 ميلي‌گرم 2 يا سه بار در روز به مدت 2 روز مصرف مي‌شود و پس از آن در فواصل زماني بيش از 2 روز تا زمان حصول پاسخ مناسب، اين مقدار تنظيم مي‌شود. به عنوان نگهدارنده mg/day500 تا g/day2 در 4-2 مقدار منقسم مصرف مي‌شود. بيشينه در بزرگسالان تا g/day3 است.
كودكان: به عنوان پايين‌آورنده فشار خون، ابتدا mg/kg 10 در 4-2 مقدار منقسم مصرف مي‌شود كه پس از آن در فواصل زماني بيش از 2 روز تا حصول پاسخ مناسب اين مقدار تنظيم مي‌شود. بيشينه مقدار مصرف دركودكان mg/kg65 يا g/day3 است.

 

   اشکال دارویی

Scored Film Coated Tablet: 250mg

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص متیل دوپا داروپخش 250 میلی گرم
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
قرص متیل دوپا زهراوی 250 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
METHYLDOPA DAROU PAKHSH 250MG TAB
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
METHYLDOPA ZAHRAVI 250MG TAB
داروسازی زهراوی [ IRAN ]