اطلاعات دارو مينوكسيديل Minoxidil در جدول زر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو مينوكسيديل Minoxidil

گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
PFIZER      
   

 

   موارد مصرف

اين دارو در درمان زيادي شديد فشار خون مصرف مي‌شود.

 

   مکانیسم اثر

مينوكسيديل يك گشادكننده عروق محيطي با اثر مستقيم است كه مقاومت عروق محيطي را كاهش مي‌دهد و سبب افت فشار خون مي‌شود.

 

  فارماکوکينتيک

در حدود 90 درصد از يك مقدار مصرف خوراكي از مجراي گوارشي جذب مي‌شود. نيه عمر پلاسمايي دارو 2/4 ساعت است. اگر چه اثر دارو ممكن است تا 75 ساعت باقي بماند. اين دارو به ميزان در كبد متابوليزه مي شود و عمدتاً از طريق ادرار و به شكل متابوليت دفع مي‌شود.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

1- اين دارو در موارد زير با احتياط فراوان مصرف شود: نارسايي احتقاني قلب، بي‌كفايتي عروق كرونر از جمله آنژين صدري، افوزيون پري كارد، فئوكروموسيتوم و عيب كار كليه.
2- اندازه‌گيري فشار خون در فواصل منظم در طول درمان و اندازه‌گيري وزن بيمار ( به منظور تشخيص احتباس سديم و آب) ضروري است.

 

   عوارض جانبي

احتباس آب و سديم، افزايش وزن، ادم محيطي، تكي كاردي، افزايش رويش مو، افزايش برگشت‌پذير كرآتينين و نيتروژن اوره خون و گاهی اختلالات گوارشي و بثورات جلدي با مصرف اين دارو گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی

اثرات كاهنده فشار خون اين دارو، در صورت مصرف همزمان با ساير داروهاي پايين‌آورنده فشار خون ممكن است تشديد شود. در صورت مصرف همزمان مينوكسيديل با داروهاي مقلد سمپاتيك مسدودكننده گيرنده، كاهش شديد فشار خون در حالت ايستاده ممكن است بروز كند.

 

   نکات قابل توصيه
 

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان: به عنوان كاهنده فشار خون، ابتدا mg/day5 به صورت مقدار واحد يا در دو مقدار منقسم مصرف مي‌شود كه بر حسب نياز بيمار، مقدار مصرف تنظيم مي‌گردد. به عنوان نگهدارنده، mg/day40-10 به صورت مقدار واحد يا در مقادير منقسم مصرف مي‌شود.
كودكان: در كودكان تا 12 سال، ابتدا mg/kg/day1-0/25 به صورت مقدار واحد يا در مقادير منقسم مصرف مي‌شود که بر حسب نیاز بیمار، مقدار مصرف تنظیم می گردد. به عنوان نگهدارنده mg/kg/day1-0/25 بصورت مقدار واحد یا در مقادیر منقسم مصرف می شود.

 

   اشکال دارویی

Scored Tablet: 10mg

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص لونیتن 10 میلی گرم
PFIZER [ سایر ]
  بهستان دارو
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
Loniten 10mg Tablet
PFIZER [ other ]
  بهستان دارو