اطلاعات دارو فنوکسی بنزامین Phenoxybenzamine در جدول زر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو فنوکسی بنزامین Phenoxybenzamine

گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

فنوکسی بنزامین در کنترل حملات افزایش فشار خون و تعریق در درمان فئوکروموسیتوم مصرف می‌شود. این دارو برای درمان علائم ادراری هیپرتروفی خوش خیم پروستات نیز بکار می‌رود.

 

   مکانیسم اثر

فنوکسی‌بنزامین، یک داروی مسدود کننده غیر اختصاصی گیرنده آلفا- آدرنرژیک بسیار قوی با مدت اثر طولانی است که سب ایجاد یک انسداد غیر قابل برگشت و غیر رقابتی می‌شود.

 

  فارماکوکينتيک

این دارو به طور ناقص و نامنظم از مجرای گوارش جذب می‌شود. اثر دارو به تدریج در طول چند ساعت شروع شده و به مدت 4-3 روز باقی می‌ماند. در کبد متابولیزه می‌شود و در ادرار و صفرا دفع می‌شود. نیمه عمر دارو تقریباً 24 ساعت می‌باشد.

 

   موارد منع مصرف

این دارو در صورت سابقه حوادث مغزی- عروقی و در طول دوره بهبود پس از انفارکتوس میوکارد نباید مصرف شود.

 

   هشدارها

1- این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود : بیماران سالخورده، نارسایی احتقانی قلب، بیماری شدید قلب، بیماری های مغزی- عروقی، بی کفایتی عملکرد کلیه.
2- هنگام تزریق دارو، باید از نشت آن جلوگیری نمود.
3- از تزریق این دارو در بیماران مبتلا به کاهش حجم خون باید اجتناب نمود.

 

   عوارض جانبي

کاهش فشار خون وضعیتی همراه با سر گیجه و تاکیکاردی جبرانی مشخص، احتقان بینی، تنگ شدن مردمک چشم، مهار دفع منی و بندرت اختلالات گوارشی، کاهش تعریق و خشکی دهان ( پس از انفوزیون وریدی) و کاهش فشار خون ایدیوسنکراتیک چند دقیقه پس از شروع انفوزیون گزارش شده است. تشنج با انفوزیون سریع دارو نیز مشاهده شده است.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان اپی‌نفرین و متوکسامین با فنوکسی‌بنزآمین ممک است باعث کاهش شدید فشار خون و تاکی کاردی شود.

 

   نکات قابل توصيه

1- فنوکسی‌بنزامین در صورت مصرف از راه تزریقی، باید همیشه رقیق شده و از راه انفوزیون تزریق گردد.
2- با مصرف غذای زیاد، ورزش و قرار گرفتن در هوای گرم، اثر کاهنده فشار خون دارو ممکن است تشدید شود.

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان : برای کاهش فشار خون ( فئوکرومسیتوم ) درمان با مقدار 10 میلی گرم 2 بار در روز از دارو شروع و بر اساس پاسخ بیمار یک روز در میان 10 میلی گرم افزایش می یابد. مقدار نگهدارنده دارو 40-20 میلی گرم 3-2 بار در روز می‌باشد. برای درمان هیپرتروفی خوش خیم پروستات 20-10 میلی گرم در روز تجویز می شود.
کودکان : برای کاهش فشار خون ( فئوکروموسیتوم ) درمان با mg/kg0/2 یا mg/m³ 6 شروع و تا حداکثر 10 میلی گرم یک بار در روز افزایش می یابد. مقدار دارو در فواصل چهار روز به تدریج و تا کسب نتیجه مطلوب درمانی قابل افزایش است. مقدار نگهدارنده دارو mg/kg1/2 -0/4 یا mg/m³ 36 -12 در روز طی 4-3 دوز منقسم می‌باشد.

 

   اشکال دارویی

Capsule : 10mg