اطلاعات دارو فنتولامین Phentolamine در جدول زر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو فنتولامین Phentolamine

گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

این دارو برای پیشگیری و کنترل زیادی فشار خون قبل از جراحی فئوکروموسیتوم یا طی آن و برای تشخیص فئوکروموسیتوم مصرف می‌شود. همچنین برای پیشگیری یا درمان نکروز پوستی ناشی از تجویز وریدی نوراپی‌نفرین به کار می‌رود.

 

   مکانیسم اثر

این دارو با مسدود کردن گیرنده‌های آلف- آدرنرژیک و خنثی کردن اثرات نوراپی‌نفرین و اپی نفرین موجود در گردش خون سبب گشاد شدن عروق و کاهش مقاومت محیطی می‌شود. این دارو دارای اثر اینوتروپیک و کرونوتروپیک مثبت است و در نارسایی احتقانی قلب، پس بار و فشار شریانی ریه را کاهش می‌دهد.

 

  فارماکوکينتيک

اثر دارو از راه تزریق عضلانی پس از 20 دقیقه و از راه تزریق وریدی پس از 2 دقیقه به اوج خود می‌رسد ( در صورت مثبت بودن آزمون). طول مدت اثر دارو از راه عضلانی 45-30 دقیقه و از راه وریدی 30-15 دقیقه است ( در صورت مثبت بودن آزمون). تقریباً 13 در صد آن به صورت تغییر نیافته از راه ادرار دفع می‌شود. نیمه عمر دارو پس از مصرف وریدی 19 دقیقه می‌باشد.

 

   موارد منع مصرف

این دارو در کمی فشار خون، سابقه انفارکتوس میوکارد، ناسایی عروق کرونر، آنژین یا سایر بیماری‌های شریان کرونر نباید مصرف شود.

 

   هشدارها

1- در طول مصرف دارو، فشار خون و نبض بیمار باید کنترل شود.
2- این دارو در بیماران مبتلا به نقص کار کلیه، گاستریت، زخم معده و سالخوردگان باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

 

   عوارض جانبي

کاهش فشار خون وضعیتی، تاکیکاردی، سرگیجه، تهوع و استفراغ، اسهال احتقان بینی، کاهش طولانی مدت و حاد فشار خون،آنژین، درد سینه و آریتمی با مصرف این داروگزارش شده است.

 

   تداخل دارویی

در صورت مصرف همزمان فنتولامین با دیازوکساید، اثر مهار کننده این دارو بر روی آزاد شدن انسولین خنثی می شود. مصرف همزمان فنتولامین با گوانتیدین ممکن است سبب افزایش دفعات بروز کمی فشار خون در حالت ایستاده یا برادیکاری شود. مصرف همزمان این دارو با دوپامین، اثر تنگ کننده عروق محیطی ناشی از مصرف مقادیر زیاد دوپامین را خنثی می‌کند. مصرف همزمان فنتولامین با افدرین ممکن است، اثر این دارو را بالا بردن فشار خون کاهش دهد. مصرف همزمان این دارو با اپی‌نفرین، ممکن است اثرات آلفا- آدرنرژیک این دارو را مهار کند و احتمالاً منجر به کمی شدید فشار خون و تاکیکاردی شود. مصرف فنتولامین بیش از فنیل‌افرین، ممکن است اثر این دارو را در بالا بردن فشار خون کاهش دهد.

 

   نکات قابل توصيه
 

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان : در آزمون فنتولامین، مقدار 5-2 میلی گرم تزریق وریدی می‌شود. به عنوان ضدآدرنرژیک، 2-1 ساعت قبل از جراحی 5 میلی گرم از راه وریدی تزریق می‌شود. برای پیشگیری یا درمان نکروز جلدی مقدار 10 میلی گرم از دارو به هر لیتر از محلول انفوزیون وریدی حاوی نوراپی‌نفرین افزوده می‌شود.
کودکان : در آزمون فنتولامین، مقدار 3 میلی گرم از راه عضلانی یا یک میلی گرم از راه وریدی تزریق می‌شود. به عنوان ضدآدرنرژیک، 2-1 ساعت قبل از جراحی، مقدار یک میلی گرم یا mg/kg0/1 از راه وریدی یا عضلانی تزریق می‌شود که در صورت نیاز تکرار می‌گردد.

 

   اشکال دارویی

Injection : 10mg/ml