اطلاعات دارو روسوواستاتین Rosuvastatin در جدول زر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو روسوواستاتین Rosuvastatin

گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی اکتوورکو داروسازی شهر دارو داروسازی عبیدی فن آوریهای نوین دارویی آتیه
   

 

   موارد مصرف

این دلرو مانند سیمواستاتین برای تنظیم چربی خون مصرف می شود.
برای درمان هایپرلیپیدمیا که شامل: primary hypercholesterolaemia ، mixed dyslipidaemia ،و hypertriglyceridaemia کاربرد دارد.

 

   مکانیسم اثر

مانند سایر استاتین ها مهار کننده آنزیم (hydroxymethylglutaryl coenzyme A (HMG-cOa است. بر روی چرب های پلاسما موثر است.
میزان کلسترول LDL ، آپولیپوپروتئین B و تری گلیسیریدها را کاهش می دهد و میزان کلسترول HDL را افزایش می دهد.

 

  فارماکوکينتيک

روزوواستاتین بخوبی از دستگاه گوارش جذب می شود و زیست دستیابی این دارو 20% است. اوج غلظت پلاسمایی دارو 5 ساعت پس از مصرف خوراکی به دست می آید.
عمدتا در کبد توسط آنزیم سیتوکروم P450 ایزوآنزیم CYP2C9 متابولیز می شود. پروتئین باندینگ 90 درصد.
نیمه عمر پلاسمایی دارو 19 ساعت است.
90 درصد دارو از راه مدفوع دفع می شود(شامل داروی جذب شده و جذب نشده). 5% دارو بدون تغییر از ادرار دفع می شود.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها
 

 

   عوارض جانبي

نژاد آسیایی بیشتر در معرض عوارض این دارو قرار دارند و احتمال بروز میوپاتی در نزد جمعیت آسیا محتمل تر است.

 

   تداخل دارویی

غلظت خونی رزوواستاتین با سیکلوسپورین و جم فیبروزیل افزایش می یابد. اگر لازم است با این داروها مصرف شود باید دوز رزوواستاتین تعدیل شود.

 

 
   اشکال دارویی

قرص 5 و 10 و 20 میلی گرم این دارو موجود است.

 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص رزورکسین 5 میلی گرم
داروسازی اکتوورکو [ ایران ]
   
قرص رزورکسین 20 میلی گرم
داروسازی اکتوورکو [ ایران ]
   
قرص رزورکسین 10 میلی گرم
داروسازی اکتوورکو [ ایران ]
   
قرص رزوواستاتین شهردارو 10 میلی گرم
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
   
قرص روپیکسون 5 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص روپیکسون 20 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص روپیکسون 10 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص روپیکسون 40 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
   
قرص روزوواستاتین فاندا 10 میلی گرم
فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ ایران ]
   
قرص روزوواستاتین فاندا 20 میلی گرم
فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ ایران ]
   
قرص روزوواستاتین فاندا 40میلی گرم
فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ ایران ]
   
قرص روزوواستاتین فاندا 5 میلی گرم
فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ROSUREXIN 5MG TAB
داروسازی اکتوورکو [ IRAN ]
   
ROSUREXIN 20MG TAB
داروسازی اکتوورکو [ IRAN ]
   
ROSUREXIN 10MG TAB
داروسازی اکتوورکو [ IRAN ]
   
ROSUVASTATIN- SHAHRE DARU 10MG TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
   
Ropixon 5 MG Tab
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
Ropixon 20 MG Tab
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
Ropixon ® 10MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
Ropixon ® 40MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
   
ROSUVASTATIN FANDA 10MG TAB
فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ IRAN ]
   
ROSUVASTATIN FANDA 20MG TAB
فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ IRAN ]
   
ROSUVASTATIN FANDA 40MG TAB
فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ IRAN ]
   
ROSUVASTATIN FANDA 5MG TAB
فن آوریهای نوین دارویی آتیه [ IRAN ]