اطلاعات دارو پرازوسين Prazosin در جدول زر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو پرازوسين Prazosin

گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی رازک      
   

 

   موارد مصرف

پرازوسين در درمان زيادي فشار خون مصرف مي‌شود.

 

   مکانیسم اثر

پرازوسين يك داروي مسدودكننده گيرنده آلفا-آدرنرژيك پس سيناپسي است كه موجب انبساط عروق و كاهش مقاومت محيطي مي‌شود، ولي به طور كلي اثر كمي بر روي برون‌ده قلبي دارد. اين دارو در نارسايي احتقاني قلب، با كاهش مقاومت سيستميك،‌كاهش پيش‌بار و پس‌بار و درنتيجه بهبود برون‌ده قلب عمل مي‌نمايد.

 

  فارماکوکينتيک

اين دارو از مجراي گوارش به خوبي جذب مي‌شود. متابوليسم آن احتمالاً كبدي است. نيمه عمر دارو 3-2 ساعت است كه در ناريايي احتقاني قلب، ممكن است به بيش از دو برابر برسد. اثر كاهنده فشار خون پس از يك نوبت مصرف دارو، طي دو ساعت و در نارسايي احتقاني قلب، خيلي سريع ظاهر مي‌شود. زمان لازم براي رسيدن به اوج غلظت اين دارو 3-1 ساعت است. زمان لازم براي رسيدن به اوج اثر كاهنده فشار خون پس از مصرف مقدار واحد 4-2 ساعت است. در نارسايي احتقاني قلب، اين زمان يك ساعت است. اين دارو عمدتاً از طريق صفرا و مدفوع دفع مي‌شود.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

1- اين دارو در بيماران مبتلا به بيماري‌هاي شديد قلبي بايد با احتياط فراوان مصرف شود.
2- اولين مقدار مصرف دارو، ممكن است سبب كلاپس ناشي از كاهش فشار خون شود.
3- در طول درمان نارسايي احتقاني قلب، ممكن است نسبت به اثر پرازوسين تحمل ايجاد شود.
4- اندازه‌گيري فشار خون در فواصل منظم طي مصرف دارو، ضرورت دارد.
5- مقدار مصرف دارو بايد بر اساس پاسخ فشار خون و نياز هر بيمار تنظيم شود.

 

   عوارض جانبي

كمي فشار خون درحالت ايستاده، ناشي ازاولين مقدار مصرف، 30 دقيقه تا 2 ساعت پس از مصرف ايجاد شده و ممكن است شديد باشد. سرگيجه يا منگي، به خصوص هنگام برخاستن از حالت خوابيده يا نشسته. درد قفسه سينه، از حال رفتن ناگهاني، ضربان نامنظم قلب، تنگي نفس، ورم پا يا قسمت تحتاني ساق پا و افزايش وزن با مصرف دارو گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی

اثر كاهنده فشار خون پرازوسين ممكن است در صورت مصرف همزمان با داروهاي ضد درد و ضد التهاب غير استروئيدي، به خصوص ايندومتاسين، استروژن‌ها يا داروهاي مقلد سمپاتيك كاهش يابد. مصرف همزمان پرازوسين با دوپامين ممكن است موجب خنثي شدن اثر دوپامين در ايجاد انقباض عروق محيطي شود. مصرف همزمان افدرين با اين دارو مكن است موجب كاهش اثر افدرين در افزايش فشار خون شود.

 

   نکات قابل توصيه

1- دارو بايد حتي در مواقعي كه احساس بهبودي مي‌شود، مصرف گردد.
2- اين دارو زيادي فشار خون را درمان نمي‌كند، بلكه آن را كنترل مي‌كند. مصرف دارو ممكن است براي تمام عمر ضروري باشد.
3- هنگام برخاستن از حالت خوابيده يا نشسته بايد احتياط شود.
4- در صورت بروز سرگيجه يا منگي به ويژه پس از مصرف مقدار شروع دارو، بايد احتياط شود.
5- در صورت فراموش شدن يك نوبت مصرف دارو، به محض به ياد آوردن آن نوبت بايد مصرف شود، مگر اين كه تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرا رسيده باشد. در اين صورت مقدار مصرف بعدي نبايد دو برابر شود.
6- هنگام رانندگي يا كار با وسايلي كه نياز به هوشياري دارند، احتياط نمود.
7- از مصرف ساير داروها، به ويژه داروهاي مقلد سمپاتيك كه نياز به نسخه ندارند، بدون مشورت با پزشك بايد خودداري شود.

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان: در درمان زيادي فشار خون، مقدار شروع 1 ميلي‌گرم دو يا سه بار در روز است. مقدار نگهدارنده بر حسب نياز بيمار و به تدريج تنظيم مي‌شود (معمولاً mg/day15-6 در دو يا سه مقدار منقسم)
كودكان: مقدار mg/kg/day0/4-0/5 در دو يا سه مقدار منقسم مصرف مي‌شود. در صورت مصرف مقدار واحد، مقدار مصرف دارو نبايد از 7 ميلي‌گرم تجاوز نمايد. حداكثر مقدار مصرف روزانه 15 ميلي‌گرم مي‌باشد.

 

   اشکال دارویی

Tablet: 1mg(asHCI)
Scored Tablet: 5mg (as HCI)

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص رازوپرازوسین 5 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
   
قرص رازوپرازوسین 1 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
RAZOPRAZOSIN 5MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
   
RAZOPRAZOSIN 1MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]