اطلاعات دارو سيمواستاتين Simvastatin در جدول زر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو سيمواستاتين Simvastatin

گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
HEXAL داروسازی پور سینا داروسازی حکیم داروسازی لقمان
داروسازی آریا داروسازی تهران شیمی داروسازی سجاد داروی شرق داروسازی مهر دارو
داروسازی اسوه داروسازی جالینوس داروسازی شهر دارو  
   

 

   موارد مصرف

سيمواستاتين به عنوان داروي كمكي همراه با رژيم غذايي در درمان زيادي كلسترول خون ناشي از افزايش كلسترول LDL در بيماراني كه در معرض خطر بيماري شريان كرونر بوده و به درمان با رژيم غذايي پاسخ نمي‌دهند مصرف مي‌شود.

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک

بر اساس مطالعات حيواني حدود 85% از دارو از مجراي گوارش جذب مي‌شود. فراهمي زيستي دارو كمر از 5% است. پيوند اين دارو به پروتئين پلاسما بسيار زياد است. سيم واستاتين در بافت‌ها هيدروليز مي‌شود. زمان لازم براي رسيدن به اوج غلظت 4/1-3/1 ساعت مي‌باشد. اين دارو عمدتاً از طريق مدفوع دفع مي‌گردد.

 

   موارد منع مصرف

اين دارو در بيماري فعال كبدي نبايد مصرف شود. مصرف آن در زنان باردار و شيرده نيز توصيه نمي‌شود.

 

   هشدارها

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فراوان مصرف شود: انجام عمل پيوند همراه با مصرف داروهاي كاهنده ايمني، كاهش فشار خون، عفونت حاد و شديد، اختلالات شديد الكتروليت يا غدد اندوكرين، حملات تشنجي غير قابل كنترل، ضربه يا جراحي مهم.
2- اندازه‌گيري غلظت كلسترول سرم (4 هفته پس از شروع درمان و در فواصل منظم در طول درمان)، كراتين كيناز سرم (در فواصل منظم) وانجام آزمون عملكرد كبد(قبل از شروع درمان، هر 6 هفته در طول 3 ماه اول درمان و هر 8 هفته در طول سال اول درمان و سپس هر 6 ماه ) ضروري است.
3- در صورت افزايش غلظت خوني كراتين كيناز (CK) يا بروز ميوزيت مصرف دارو بايد قطع شود.
4- در طول مدت مصرف دارو، بيماران زن بايد از باردار شدن خودداري نمايند.

 

   عوارض جانبي

درد و التهاب عضله، رابدوميوليز، يبوست، اسهال، نفخ، سوزش و درد معده و سرگيجه، سردرد و به ندرت كاهش توانايي جنسي و بي‌خوابي با مصرف اين دارو گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان سيكلوسپورين، جم فيبروزيل و نياسين با سيمواستاتين خطر بروز نارسايي حاد كليوي و رابدوميوليز را ممكن است افزايش دهد. غلظت سرمي ديگوكسين در صورت مصرف همزمان با اين دارو ممكن است افزايش يابد.

 

   نکات قابل توصيه

1- در صورت بروز هرگونه درد عضلاني، بايد به پزشك مراجعه شود.
2- اين دارو نبايد بيشتر يا كمتراز مقدار توصيه شده، مصرف شود.
3- در صورت فراموش شدن يك نوبت مصرف دارو، به محض به ياد آوردن،‌‌ آن نوبت بايد مصرف شود، مگر اين كه تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرا رسيده باشد. دراين صورت، مقدار مصرف بعدي نبايد دو برابر شود.
4- در صورت مشكوك بودن به بارداري، حتماً بايد به پزشك اطلاع داده شود.
5- قبل از قطع مصرف دارو، بايد با پزشك مشورت شود.
6- در صورت نياز به هر گونه عمل جراحي يا درمان اضطراري، بايد احتياط شود.

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان: ابتدا 10-5 ميلي‌گرم يك بار در روزهنگام شب مصرف مي‌شود. سپس مقدار مصرف هر چهار هفته تنظيم مي‌گردد. به عنوان نگهدارنده 40-5 ميلي‌گرم يك بار در روز هنگام شب مصرف مي‌شود. براي بيماراني كه از داروهاي كاهنده ايمني استفاده مي‌نمايند، توصيه مي‌شود كه در شروع درمان، مقدار mg/day5 (تا حداكر mg/day10) مصرف مي‌شود.

 

   اشکال دارویی

Scored Film Coated Tablet: 20mg

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص سیمواهگزال 20 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ]
  داروسازی بهستان تولید
قرص سیمواستاتین-آریا 20 میلی گرم
داروسازی آریا [ ایران ]
   
قرص اسوه-سیمواستاتین 20 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
   
قرص سیمواستاتین پورسینا 20 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
قرص سیمواستاتین پورسینا 10 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
قرص سیمواسترول 20 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
قرص سیمواسترول 10 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
   
قرص سیمواستاتین-جالینوس 10 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
   
قرص سیمواستاتین-جالینوس 20 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
   
قرص سیمواستاتین-حکیم 20 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
   
قرص سیمواستاتین-حکیم 10 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
   
قرص سیمواستاتین سجاد دارو 20 میلی گرم
داروسازی سجاد داروی شرق [ ایران ]
   
قرص سیمواستاتین-اس اچ دی 20 میلی گرم
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
   
قرص فارم واستاتین 10 میلی گرم
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
   
قرص سیمواستاتین لقمان 20 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]
   
قرص سیمواستاتین مهر دارو 20 میلی گرم
داروسازی مهر دارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
SIMVAHEXAL Tablet 20 mg
HEXAL [ GERMANY ]
  داروسازی بهستان تولید
SIMVASTATIN-ARYA 20MG TAB
داروسازی آریا [ IRAN ]
   
OSVE-SIMVASTATIN 20MG TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]
   
SIMVASTATIN PURSINA 20MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
SIMVASTATIN POURSINA 10MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
SIVASTROL 20MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
SIVASTROL 10MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
   
SIMVASTATIN-JALINOUS 10MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
   
SIMVASTATIN-JALINOUS 20MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
   
SIMVASTATIN-HAKIM 20MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
   
SIMVASTATIN-HAKIM 10MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
   
SIMVASTATIN SAJAD DAROU 20MG TAB
داروسازی سجاد داروی شرق [ IRAN ]
   
SIMVASTATIN-SHD 20MG TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
   
PHARMVASTATIN 10MG TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
   
SIMVASTATIN LOGHMAN 20MG TAB
داروسازی لقمان [ IRAN ]
   
SIMVASTATIN MEHRDAROU 20MG TAB
داروسازی مهر دارو [ IRAN ]