اطلاعات دارو نيتروپروسايد سدیم  Sodium Nitroprusside در جدول زر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو نيتروپروسايد سدیم Sodium Nitroprusside

گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
SERB UCB    
   

 

   موارد مصرف

نيتروپروسايد در درمان نارسايي احتقاني قلب، كاهش فوري فشارخون در بيماران مبتلا به بحران زيادي فشار خون و به منظور كاهش خونريزي در ناحيه تحت عمل جراحي مصرف مي‌شود.

 

   مکانیسم اثر

نتيروپروسايد با اثر مستقيم بر روي عضلات صاف وريدي و شرياني، باعث گشاد شدن عروق مي‌شود. اين دارو بر روي قدرت انقباضي عضله قلب اثر ندارد و فقط به ميزان ناچيزي توزيع ناحيه‌اي جريان خون را تحت تأثير قرار مي‌دهد. نيتروپروسايد مقاومت محيطي و برون‌ده را نيز كاهش مي‌دهد.

 

  فارماکوکينتيک

نيمه عمر نيتروپروسايد در حدود 2 دقيقه مي‌باشد. اثر دارو به عنوان كاهنده فشار خون 2-1 دقيقه پس از انفوزيون شروع مي‌شود. زمان لازم براي رسيدن به اوج اثر كاهنده فشار خون تقريباً فوري است و طول اثر دارو پس از قطع انفوزيون 10-1 دقيقه مي‌باشد. نيتروپروسايد از طريق كليه دفع مي‌شود. اين دارو در گويچه‌هاي قرمز به سيانيد متابوليزه شده و سيانيد حاصل در كبد به تيوسيانات تبديل مي‌شود.

 

   موارد منع مصرف

اين دارو در عيب شديد كار كبد، كمبود ويتامين B12 و زيادي فشار خون جبراني و آتروفي Leber’s optic نباید مصرف ‌شود.

 

   هشدارها

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فراوان مصرف شود: عيب شديد كار كليه، آنسفالوپاتي يا ساير حالاتي كه منجر به افزايش فشار داخل جمجمه مي‌شوند، عيب كار كبد، كمبود ويتامين B12 ، دوبيني ناشي از تنباكو، آتروفي بينايي و موروثي Leber و بي‌كفايتي شريان كرونر و عروق مغزي.
2- اندازه‌گيري فشار خون و غلظت سيانيد پلاسما در طول مصرف اين دارو ضروري است.
3- طول دوره درمان با اين دارو نبايد از 72 ساعت تجاوز كند (مصرف دارو بايد طي 30-10 دقيقه قطع شود تا از بروز زيادي واجهشي فشار خون جلوگيري شود).
4- به منظور جلوگيري از نشت دارو به بافت‌هاي اطراف محل تزريق، تزريق دارو بايد با احتياط صورت گيرد. زيرا ممكن است موجب تحريك بافت شود.
5- اگر مصرف نيتروپروسايد به ميزان mg/kg/min0/01 به مدت 10 دقيقه فشار خون را به ميزان كافي كاهش ندهد، قطع مصرف دارو توصيه مي‌شود.
6- توصيه مي‌شود همزمان با مصرف نيتروپروسايد، از داروهاي خوراكي پايين‌آورنده فشار خون نيز استفاده شود و به محض تثبيت وضعيت بيمار، مصرف نيتروپروسايد قطع گردد. در صورت مصرف ساير داروهاي كاهنده فشار خون، كاهش مقدار مصرف نيتروپروسايد ضروري است.

 

   عوارض جانبي

سردرد‌، سرگيجه، تهوع، درد شكم، تعریق، پرش عضلاني، تشويش و اضطراب، احساس ناراحتي در پشت جناغ سينه و درد شديد معده كه با كاهش بسيار سريع فشار خون بروز مي‌كنند، گزارش شده است. عوارض ناشي از افزايش بيش از حد غلظت پلاسمايي سيانيد شامل تاكي كاردي، تعريق، آريتمي، تنفسي بيش از حد و اسيدوز متابوليك مي‌باشند.

 

   تداخل دارویی
 

 

   نکات قابل توصيه

1- بايد فقط از طريق انفوزيون وريدي با استفاده از پمپ انفوزيون (ترجيحاً پمپ حجمي) مصرف شود.
2- براي تهيه محلول نيتروپروسايد،‌محتوي يك ويال 50 ميلي‌گرمي را بايد در 3/2 ميلي‌ليتر محلول دكتسروز 5 درصد حل نموده و سپس آن را با 10-250 ميلي‌ليتر محلول دكستروز 5 درصد براي حصول به غلظت مطلوب رقيق نمود. به منظور محافظت از نور، ظرف محتوي محلول دارو بايد به وسيله كاغذ آلومينيومي ياساير مواد مقاوم به عبور نور پوشانده شود.
3- از اضافه كردن هر گونه ماده ديگر به محلول تزريقي نيتروپروسايد بايد خودداري شود.

 

   مقدار مصرف

به عنوان كاهنده فشار خون در بزرگسالان و كودكان، ابتدا mcg/kg/min0/3 انفوزيون وريدي مي‌شود و سپس بر حسب پاسخ بيمار، هر چند دقيقه مقدار مصرف تنظيم مي‌شود. مقدار مصرف معمول دارو mcg/kg/min3 است. بيشينه مقدار مصرف بزرگسالان mcg/kg/min10 براي حداكثر 10 دقيقه يا مقدار تام mg/kg3/5 مي‌باشد.

 

   اشکال دارویی

For Injection: 50mg

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
پودر قابل تزریق نیتریات 50 میلی گرم
SERB [ فرانسه ]
  ندای محيا
پودر قابل تزریق نیپروس 52.75 میلی گرم
UCB [ آلمان ]
  کوبل دارو
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
NITRIATE Injection,Powder 50 mg
SERB [ FRANCE ]
  ندای محيا
NIPRUSS Injection,Powder 52.75 mg
UCB [ GERMANY ]
  کوبل دارو