اطلاعات دارو وراپامیل  Verapamil در جدول زر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو وراپامیل Verapamil

گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی البرز دارو داروسازی روز دارو داروسازی سبحان دارو  
   

 

   موارد مصرف

اين دارو براي كنترل آنژين كلاسيك(پايدار مزمن) كنترل آنژين وازواسپاستیک یا آنژین ناپایدار در بیمارانی که قادر به تحمل داروهاي مسدودكننده گيرنده بيتا آدرنرژيك يانتيرات‌ها نيستند، يا علائم بيماري آنها بااين داروها از بين نمي‌رود، مصرف مي شود.

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک

بيش از 90 درصد دارو از راه خوراكي جذب مي‌شود. به دليل متابوليسم عبور اول از كبد، فراهمي زيستي آن 35-20 درصد است. پيوند اين دارو با پروتئين حدود 90 درصد است نيمه عمر اين دارو از راه خوراكي پس از مصرف مقدار واحد 4/7-8/2 ساعت و براي مقادير تكراري 12-5/4 ساعت است. نيمه عمر وراپاميل در تزريق وريدي دو مرحله‌اي است كه در مرحله كوتاه‌تر حدود 4 دقيقه و در مرحله طولاني‌تر 5-2 ساعت است. اثر وراپاميل از راه خوراكي پس از 2 ساعت است و اثر ضدآريتمي آن از راه وريدي پس 15-1 دقيقه شروع مي‌شود. اثر هموديناميك دارو نيز از راه وريدي پس از 5-3 دقيقه شروع مي‌شود. زمان لازم براي رسيدن به اوج اثر از راه خوراكي 90-30 دقيقه و از راه تزريقي 5-3 پس از خاتمه تزريق است. طول اثر دارو از راه خوراكي 10-8 ساعت و طول اثر ضد آريتمي و هموديناميك به ترتيب حدود 2 ساعت و 20-10 دقيقه پس از تزريق وريدي است. وراپاميل از راه كليه به ميزان 70 دقيقه درصد به صورت متابوليت طي 5 روز دفع مي‌شود.

 

   موارد منع مصرف

اين دارو در كمي شديد فشار خون، انسداد درجه دو و سه گره دهليزي-بطني، سندرم w-p-w همراه با فلوتر يا فيبریلاسيون دهليزي و پورفيري نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

1- در موارد زير اين دارو بايد با احتياط فراوان مصرف شود: برادي كاردي، نارسايي قلب، شوك كارديوژنيك و حساسيت به داروهاي مسدودكننده كانال كلسيمي.
2- اندازه‌گيري فشار خون، انجام ازمون EGG و اندازه‌گيري ضربان قلب در طول مصرف دارو ضروري است.
3- مقدار مصرف وراپاميل در بيماران مبتلا به عيب كار كبد بايد كاهش داده شود.

 

   عوارض جانبي

يبوست، تهوع، استفراغ، برافروختگي، سردرد، سرگيجه، كسالت، خيز مچ پا و به ندرت عيب برگشت‌پذير كار كبد. واكنش‌هاي آلرژيك، ژينكوماستي و هيپرپلازي لثه با مصرف اين دارو گزارش شده است. پس از تزريق وريدي، كاهش فشار خون، برادري كاردي، انسداد قلبي و آسيستول نيز مشاهده شده است.

 

   تداخل دارویی

خطر بروز برادي كاردي، انسداد دهليزي-بطني و ضعف عضله قلب ناشي از مصرف آميودارون با مصرف همزمان وراپاميل افزايش مي‌يابد. افزايش خطر بروز ضعف عضله قلب و‌ آسيستول در صورت مصرف همزمان اين دارو با ديسوپيراميد وجود دارد. افزايش غلظت پلاسمايي كينيدين( و كاهش شديد فشار خون) و ديگوكسين(انسداد دهليزي-بطني وبرادي كاردي) در صورت مصرف همزمان وراپاميل ممكن است بروز كند. اثر كاربامازپين و تئوفيلين با مصرف همزمان با وراپاميل، افزايش مي‌يابد. اثر وراپاميل در مصرف همزمان با فنوباريتال و فني‌توئين كاهش مي‌يابد. اسيستول، كاهش شديد فشار خون و نارسايي قلبي در صورت مصرف توأم با داروهاي مسدودكننده گيرنده‌هاي بتا-آدرنرژيك بروز مي‌نمايد. ريفامپين ممكن است فراهمي زيستي پروكائين‌آميد يا كينيدين همراه با داروهاي مسدودكننده اثرات كلسيمي بايد احتیاط نمود، زيرا هر دو گروه از داروها داراي اثرات اينوتروپيك مثبت هستند. در صورت مصرف همزمان داروهاي كاهنده پتاسيم خون، اثرات كاهنده فشار خون ممكن است تشديد شود.

 

   نکات قابل توصيه

1- مصرف اين دارو حتي در صورت احساس بهبودي بايد ادامه يابد.
2- اين دارو افزايش فشار خون را درمان نمي‌كند، بلكه آن را كنترل مي‌نمايد. از اين رو مصرف اين دارو ممكن است تا آخر عمر ضروري باشد.
3- كاهش دفعات بروز درد قفسه سينه ممكن است بيمار را تشويق به فعاليت بيش از حد كند. بنابراين، در مورد ميزان تمرينات بدني بايد با پزشك مشورت شود.
4- از مصرف ساير داروها، به خصوص داروهاي مقلد سمپاتيك كه نياز به نسخه ندارند، بايد خودداري شود.
5- نبض بيمار بايد كنترل شود و در صورتي كه كمتر از 50 بار در دقيقه بشد، مراجعه به پزشك ضروري است.
6- در صورت فراموش شدن يك نوبت مصرف دارو، به محض به ياد آوردن، آن نوبت بايد مصرف شود،مگر اين كه تقريباً زمان مصرف نوبت بعدي فرا رسيده باشد، در اين صورت، مقدار مصرف بعدي نبايد دوبرابر گردد.

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان: ابتدا 120-80 ميلي‌گرم 3 بار در روز مصرف مي‌شود كه اين مقدار را مي‌توان بر حسب نياز وتحمل بيمار هر 3 روز يا هر هفته افزايش داد. مقدار مصرف تام اين دارو در روز 480-240 ميلي‌گرم و بيشينه مقدار مصرف تا 480 ميلي‌‌گرم در مقادير منقسم است. (در درمان كارديوميوپاتي هيپرتروفيك تا mg/day720). در بيماران سالخورده، ابتدا 40 ميلي‌گرم 3 بار در روز مصرف مي‌شود و سپس مقدار مصرف بر اساس نياز و تحمل بيمار، تنظيم مي‌شود. مقدار مصرف اشكال دارويي پيوسته رهش در درمان زيادي فشار خون در بزرگسالان، mg/day180 مي‌باشد كه بر حسب نياز و تحمل بيمار به طور روزانه يا هفتگي افزايش مي يابد.
تزريقي:
بزرگسالان: ابتدا مقدار mg/day10-5 به آهستگي در مدت بيش از 2 دقيقه تزريق وريدي مي‌شود. تزريق وريدي بايد با پيگيري مداوم الكتروكارديوگرام و فشار خون همراه باشد. در صورت عدم بروز پاسخ كافي، مي‌توان 30 دقيقه پس از خاتمه تزريق مقدار اوليه، مصرف دارو را تكرار نمود. در بيماران سالخورده، تزريق بايد در مدت بيش از 3 دقيقه صورت گيرد.
كودكان: در شيرخواران تا سن يك سال، ابتدا mg/kg0/2-0/1 (مقدار واحد معمول 2-75/0 ميلي‌گرم) تجويز مي شود. در كودكان 15-1 سال ابتدا mg/kg 0/3-0/1 (مقدار واحد معمول 5-2 ميلي‌گرم) تزريق مي‌شود كه اين مقدار نبايد از مقدار تام 5 ميلي‌گرم تجاوز كند. مقادير مصرف تكراري اين دارو (30 دقيقه پس از خاتمه تزريق مقدار اوليه) نبايد از 10 ميلي‌گرم تجاوز كند.

 

   اشکال دارویی

Coated Tablet: 40mg, 80mg
Injection: 5mg/2ml
Sustained Release Film Coated Tablet: 240mg

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص آلفا-وراپامیل 40 میلی گرم
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
   
قرص وراپامیل روزدارو 40 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
   
قرص وراپامیل سبحان دارو 40 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ALPHA-VERAPAMIL 40MG TAB
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
   
VERAPAMIL RUZDAROU 40MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
   
VERAPAMIL SOBHANDAROU 40MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]