اطلاعات دارو والزارتان  Valsartan در جدول زر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو والزارتان Valsartan

گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
NOVARTIS داروسازی اسوه داروسازی تهران دارو داروسازی سها
دارو پخش – کارخانه داروسازی امین داروسازی جالینوس داروسازی فارابی
داروسازی آوه سینا داروسازی اکتوورکو داروسازی سبحان دارو داروسازی لقمان
داروسازی ابوریحان داروسازی پور سینا    
   

 

   موارد مصرف

والزارتان به تنهائی و یا همراه سایر داروهای کنترل کننده فشار خون در درمان فشار خون به کار می رود. باعث افزایش طول عمر(کاهش مرگ و میر) در بیماران با نقص عملکرد بطن چپ می گردد. همچنین در درمان نارسائی قلب NYHA II–V کاربرد دارد.

 

   مکانیسم اثر

این دارو مهار کننده گیرندهای آنژیو تانسین II می باشد.

 

  فارماکوکينتيک
 

 

   موارد منع مصرف

کلیه داروهای مهار کننده رنین- آنژیوتانسین ممکن است به جنین آسیب جدی وارد کنند و حتی احتمال مرگ جنین نیز وجود دارد. بنابراین مصرف کنندگان این گروه از داروها در صورت تشخیص حاملگی باید فورا دارو را قطع کنند.

 

   هشدارها
 

 

   عوارض جانبي

سرگیجه، افزایش BUN، کاهش فشار خون، کاهش فشار خون وضعیتی، خستگی، سردرد، افزایش پتاسیم خون، هایپر کالمی، اسهال، درد شکم، تاری دید، تهوع، نوتروپنی، آرترالژیا، افزایش کراتینین، سرفه، عفونت ویروسی.

 

   تداخل دارویی

CYP2C9 را مهار می کند.
والزارتان باعث افزایش اثر داروهای زیر می گردد:
داروهای مهار کننده ACE، آمی فوستین، داروهای ضد فشار خون، هیدروکلروتیازید، لیتیم، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، ریتوکسی مب، سدیم فسفات.

داروهای زیر اثر والزارتان را افزایش می دهند:
آلفوزوسین، دیازوکساید، الترومبوپگ، اپلرنون، هیدروکلوتیازید، مهار کننده های منوآمینو اکسیدان، پنتوکسی فیلین، مهارکننده های فسفودی استراز 5، نمک های پتاسیم، آنالوگهای پروستوسیکلین، تولواپتان، تری متوپربم.

داروهای زیر ممکن است اثر والزارتان را کاهش دهد:
متیل فنیدات(ریتالین)، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، یوهمبین.

 

   نکات قابل توصيه

از مصرف این دارو با گیاهان زیر پرهیز کنید:
شیرین بیان، جین سینگ، زنجبیل، کولا

 

 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص دیووان 160 میلی گرم
NOVARTIS [ سوئیس ]
  شفایاب گستر
قرص دیووان 80 میلی گرم
NOVARTIS [ سوئیس ]
  شفایاب گستر
قرص والزارتان دی پی 80 میلی گرم
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
قرص والزارتان دی پی 80 میلی گرم
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
قرص والزارتان اوه سینا 160 میلی گرم
داروسازی آوه سینا [ ایران ]
   
قرص والزارتان اوه سینا 80 میلی گرم
داروسازی آوه سینا [ ایران ]
   
قرص آدووان 80 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
قرص آدووان 40 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
قرص آدووان 160 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
   
قرص والزارتان اسوه 160 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
   
قرص والزارتان اسوه 80 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
   
قرص والزارتان امین 80 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
   
قرص والزاکور 160 میلی گرم
داروسازی اکتوورکو [ ایران ]
   
قرص والزاکور 80 میلی گرم
داروسازی اکتوورکو [ ایران ]
   
کپسول والزارکس 160 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
کپسول والزارکس 80 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
قرص وازاران 160 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص وازاران 80 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص وازاران 40 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
   
قرص والزار 160 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
   
قرص والزار 80 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]
   
قرص والزارتان-سبحان 80 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
قرص والزارتان-سبحان 160 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
   
قرص والزارتان-سها چهارباغ 160 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]
   
قرص والزارتان-سها چهارباغ 80 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]
   
قرص والزارتان-سها چهارباغ 40 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]
   
کپسول والزارتان فارابی 160 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
   
کپسول والزارتان فارابی 80 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
   
قرص والزارتان لقمان 40 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]
   
کپسول والزارتان لقمان 40 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
DIOVAN Tablet 160 mg
NOVARTIS [ SWITZERLAD ]
  شفایاب گستر
DIOVAN Tablet 80 mg
NOVARTIS [ SWITZERLAD ]
  شفایاب گستر
VALSARTAN DP 80MG TAB
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
VALSARTAN DP 40MG TAB
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
VALSARTAN AVICENNA 160MG TAB
داروسازی آوه سینا [ IRAN ]
   
VALSARTAN AVICENNA 80MG TAB
داروسازی آوه سینا [ IRAN ]
   
ADOVAN 80MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
ADOVAN 40MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
ADOVAN 160MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
   
VALSARTAN OSVAH 160MG TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]
   
VALSARTAN OSVEH 80MG TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]
   
VALSARTAN AMIN 80MG TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
   
Valsacor 160 MG TAB
داروسازی اکتوورکو [ IRAN ]
   
Valsacor 80 MG TAB
داروسازی اکتوورکو [ IRAN ]
   
VALZZAREX 160MG CAP
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
VALZZAREX 80MG CAP
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
VASARAN 160MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
VASARAN 80MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
VASARAN 40MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
   
VALZAR 160MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
   
VALZAR 80MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]
   
VALSARTAN-SOBHAN 80MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
VALSARTAN-SOBHAN 160MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
   
VALSARTAN-SOHA CHARBAGH 160MG TAB
داروسازی سها [ IRAN ]
   
VALSARTAN-SOHA CHARBAGH 80MG TAB
داروسازی سها [ IRAN ]
   
VALSARTAN-SOHA CHARBAGH 40MG TAB
داروسازی سها [ IRAN ]
   
VALSARTAN FARABI 160MG CAP
داروسازی فارابی [ IRAN ]
   
VALSARTAN FARABI 80MG CAP
داروسازی فارابی [ IRAN ]
   
VALSARTAN LOGHMAN 40MG TAB
داروسازی لقمان [ IRAN ]
   
VALSARTAN LOGHMAN 40MG CAP
داروسازی لقمان [ IRAN ]