اطلاعات دارو اوروکیناز  Urokinase در جدول زر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک): Urokinase
گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

اوروکیناز در شانت‌های شریانی – وریدی لخته‌ای و کانول‌های وریدی،ترومبولیز در چشم، ترومبوز وریدهای عمقی، آمبولی ریوی و انسداد عروق محیطی مصرف می‌شود.

 

   مکانیسم اثر
 

 

  فارماکوکينتيک

این دارو به سرعت در کبد متابولیزه می‌شود. نیمه عمر اوروکیناز تا 20 دقیقه است. زمان لازم برای رسیدن به اوج اثر برقراری مجدد پرفوزیون عضله قلب، 20 دقیقه تا 2 ساعت ( متوسط 45 دقیقه ) پس از شروع درمان وریدی است. اثر دارو چند ساعت پس از قطع مصرف از بین می‌رود. طی 4 ساعت پس از قطع درمان، زمان پروترومبین بندرت ممکن است برای مدت 24 ساعت پس از توقف درمان همچنان طولانی باشد.

 

   موارد منع مصرف

اوروکیناز درموارد زیر نباید مصرف شود :
آنوریسم شکافنده یا موارد مشکوک به آن،خونریزی فعال، تومور مغزی، صدمات عروق مغزی یا سابقه آن، جراحی اعصاب درون جمجمه‌ای یا داخل نخاعی طی دو ماه قبل از شروع درمان، جراحی اخیر قفسه سینه، ضربه اخیر به سیستم اعصاب مرکزی، زیادی شدید و غیر قابل کنترل فشار خون و واکنش‌های آلرژیک شدید یا آنافیلاکسی به اوروکیناز، نقص انعقادی، اغماء وجود نشانه‌های اخیر قرحه گوارشی، خونریزی شدید واژن، التهاب حاد لوزالمعده و عیب شدید کار کبد.

 

   هشدارها

1- این دارو در موارد زیر باید با احتیاط مصرف شود :
وجود هر گونه نقص انعقاد خون اولیه یا ثانویه، زایمان طی ده روز قبل از شروع درمان، آندوکاردیت باکتریایی تحت حاد، خونریزی شدید مجرای گوارش طی 10 روز قبل از شروع درمان، جراحی اعصاب طی2 ماه قبل از شروع درمان، بیوپسی اعضاء طی 10 روز قبل از شروع درمان، سوراخ شدن عروق خونی طی 10 روز قبل از شروع درمان، هرگونه جراحی بزرگ غیر از جراحی اعصاب یا قفسه سینه طی 10 روز قبل از شروع درمان و ضربه شدید و اخیر، تنگی دریچه میترال همراه با فیبریلاسیون دهلیزی یا سایر نشانه‌های ترومبوز احتمالی در نیمه چپ قلب، آسیب شبکیه ناشی از درمان با استرپتوکیناز طی 5 روز تا 6 ماه قبل از شروع مجدد درمان.
2- در صورت بروز خونریزی شدید، مصرف دارو باید قطع شود و در صورت نیاز فاکتورهای انعقادی و داروهای ضد انحلال فیبرین ( آپروتینین یا اسید ترانکسامیک ) نیز تجویز شود.
3- درمان با داروهای ترومبولیتیک برای موارد مصرف غیر از ترومبوز شریان کرونر حاد فقط باید در بیمارستان‌های که دارای تجهیزات و پرسنل تعلیم دیده برای انجام اقدامات و آزمون‌های تشخیصی توصیه شده هستند، صورت گیرد.
4- در طول درمان با این دارو بیمار باید کاملاً بستری و تحت نظر باشد.

 

   عوارض جانبي

عوارض این دارو عمدتاً تهوع و استفراغ و خونریزی است. درد پشت نیز با مصرف این دارو گزارش شده است. خونریزی معمولاً به محل تزریق محدود می‌شود. با وجود این، خونریزی درون مغز یا از سایر محلها ممکن است بروز نماید.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان داروهای ضد انعقاد خوراکی یا هپارین با اوروکیناز، به علت افزایش خطر خونریزی بطور کلی، توصیه نمی‌شود. در صورت مصرف همزمان داروهای ضد انحلال فیبرین، مانند اسید ترانکسامیک و آپروتینین با اوروکیناز، اثر ترومبولیتیک این دارو و اثر ضد انحلال فیبرین از بین می‌رود. مصرف داروهای ضد درد و ضد التهاب غیر استروئیدی، به خصوص ایندومتاسین و اسیداستیل سالیسیلیک همزمان با اوروکیناز، ممکن است سبب افزایش خطر بروز خونریزی شدید شود. مصرف همزمان اسیدوالپروئیک با اوروکیناز ممکن است خطر بروز خونریزی شدیدرا افزایش دهد.

 

   نکات قابل توصيه

1- تکمیل دوره درمان همراه با استراحت کامل و رعایت کلیه دستورات پزشک، به منظور به حداقل رساندن خونریزی ضروری است.
2- محلول‌ تزریقی اوروکیناز باید بلافاصله قبل از مصرف تهیه شود، زیرا فرآورده فاقد هر گونه ماده محافظ است. باقیمانده مصرف نشده محلول نیز باید دور ریخته شود.
3- در طول درمان با این دارو باید از هر گونه اقدام غیر ضروری برای بیمار خودداری کرد.

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان : در درمان ترومبوآمبولی ریوی حاد، ابتدا IU/kg4400 طی 10 دقیقه انفوزیون وریدی می‌شود و سپس مقدار IU/kg 4400 برای 12 ساعت مصرف می‌شود. در ترومبوز شریان کرونر مقدار IU/min6000 از طریق کاتتر تزریق می‌شود. برای تمیز کردن کاتتر وریدی پس از خروج کاتتر از ورید، کاتتر با محلول حاوی IU/ml5000 پر می‌شود.

 

   اشکال دارویی

For Injection : 250,000 IU
For Injection : 75,000 IU