اطلاعات دارو رزرپين  Reserpine در جدول زر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو رزرپين Reserpine

گروه دارویی: Cardiovascular Drugs
داروهای قلبی عروقی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
   

 

   موارد مصرف

رزرپين در كنترل زيادي فشار خون به كار مي‌رود.

 

   مکانیسم اثر

اين دارو با اثر بر انتهاي اعصاب سمپاتيك پس عقده‌اي ذخاير كاتكول آمين‌ها و سروتونين بافت‌ها و دستگاه عصبي مركزي را تخليه مي‌نمايد. به نظرمي‌رسد كه اثر پايين‌آورنده فشار خون رزرپين ناشي از کاهش بازده قلب و احتمالاً تا حدي كاهش مقاومت محيطي باشد.

 

  فارماکوکينتيک

رزرپين به خوبي از مجراي گوارش جذب مي‌شود. متابوليسم رزرپين كبدي است. نيمه عمر اوليه دارو 5/4 ساعت و نيمه عمر نهايي 168-45 ساعت است. اثر كاهنده فشار خون اين دارو، پس از چند روز تا 3 هفته (با مصرف مقادير متعدد) و اثر تخليه كاتكول آمين، طي يك ساعت (با مصرف مقدار واحد) شروع مي‌شود. طول اثر كاهنده فشار خون دارو، 6-1 هفته است. بيش از 60 درصد دارو، عمدتاً به صورت تغيير نيافته طي 4 روز از طريق مدفوع دفع مي‌شود.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

1- اين دارو در موارد زير بايد با احتياط فراوان مصرف شود: سنگ‌هاي صفراوي، قرحه گوارشي، كوليت اولسراتيو، افسردگي يا سابقه ابتلاي به آن و بيماراني كه تحت درمان با شوك الكتريكي هستند يا بيماران ناتوان.
2- اندازه‌گيري فشار خون در فواصل منظم در طول درمان با دارو ضروري است.

 

   عوارض جانبي

آريتمي، مدفوع تيره رنگ، استفراغ خوني، كرامپ معده يا درد، برادي كاردي، درد سينه، خواب‌آلودگي يا غش، سردرد، كاهش ميل جنسي، ضعف افسردگي، عدم توانايي در تمركز، عصبانيت يا اضطراب، تنگي نفس، كابوس يا بيخوابي سحرگاهي، بي‌اشتهايي، اسهال، خشكي دهان، احتقان بيني و خيز پا با مصرف اين دارو گزارش شده است.

 

   تداخل دارویی

مصرف همزمان داروهاي مهاركننده مونوآمينواكسيداز از جمله فورازوليدون وپروكاربازين با رزرپين ممكن است منجر به تشديد ضعف سيستم اعصاب مركزي شود. در صورتي كه رزرپين به رژيم غذايي درماني داروهاي مهاركننده مونوآمينواكسيداز اضافه شود، ممكن است زيادي فشار خون متوسط تا شديد و تب شديد تا سطوح بحراني بروز نمايد.

 

   نکات قابل توصيه

1- مصرف اين دارو حتي در صورت احساس بهبودي بايد ادامه يابد.
2- اين دارو افزايش فشار خون را درمان نمي‌كند بلكه آن را كنترل مي‌نمايد. از اين رو مصرف آن ممكن است تا آخر عمر ضروري باشد.
3- از مصرف ساير داروها، به خصوص داروهاي مقلد سمپاتيك، بدون تجويز پزشك بايد خودداري شود.
4- در صورت نياز به انجام هر گونه جراحي(از جمله دندانپزشكي) يا درمان اضطراري، بايد پزشك را از مصرف دارو مطلع ساخت.
5- در صورت بروز افسردگي ياتغيير در عادت خواب، مراجعه به پزشك ضروري است.
6- از مصرف ساير داروهاي مضعف سيستم اعصاب مركزي همزمان با رزرپين بايد خودداري شود.
7- هنگام رانندگي يا انجام كارهايي كه نياز به هوشياري دارند، بايد احتياط نمود، زيرا اين دارو سبب ايجاد خواب‌آلودگي و سرگيجه مي‌شود.
8- با ظهور اولين علايم افسردگي شديد، بي‌خوابي سحرگاهي،كاهش اشتها يا ناتواني جنسي توصيه مي‌شود مصرف دارو قطع شود.
9- توصیه می شود مصرف رزرپین دو هفته قبل از درمان با شوک الکتریکی قطع شود.
10- در صورت فراموش شدن يك نوبت مصرف دارو، از مصرف مقدار فراموش شده و دو برابر كردن مقدار مصرف بعدي بايد خودداري شود.

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان: به عنوان كاهنده فشار خون mg/day0/25-0/1 مصرف مي‌شود.
كودكان: به عنوان كاهنده فشار خون mg/kg/day0/02-0/005 در 1 يا 2 مقدار منقسم مصرف مي‌شود.

 

   اشکال دارویی

Tablet: 0.1 mg