اطلاعات دارو گلوكاگون  Glucagon در جدول زر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو گلوكاگون Glucagon

گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
NOVONORDISK      
   

 

   موارد مصرف

گلوكاگون به عنوان داروي جانشين مناسب براي گلوكز تزريقي در درمان كاهش قند خون و به عنوان داروي كمكي در راديوگرافي دستگاه گوارش به كار مي رود.

 

   مکانیسم اثر

گلوكاگون گليكوژنوليز و گلوكونئوژنز كبدي را افزايش مي دهد و سبب افزايش cAMPمي شود. نتيجه اين اعمال افزايش غلظت گلوكز پلاسما، شل شدن عضلات صاف و اثر اينوتروژيك مثبت قلبي مي باشد.

 

  فارماکوکينتيک

متابوليسم دارو در كبد و كليه انجام مي شود و نيمه عمر آن 10 دقيقه مي باشد. اثر دارو( افزايش قند خون) 20-5 دقيقه پس از تزريق داخل وريدي، 15 دقيقه پس از تزريق داخل عضلاني و 45-30 دقيقه پس از تزريق زيرجلدي شروع مي شود. طول مدت اثر دارو 90 دقيقه است.

 

   موارد منع مصرف

در فئوكروموسيتوم، تومور ترشح كننده انسولين و تومور ترشح كننده گلوكاگون نبايد مصرف شود.

 

   هشدارها

1. در كمي قند خون ناشي از گرسنگي و نارسايي غده فوق كليه موثر نمي باشد( ذخاير كبدي گليكوژن براي اثر دارو لازم است).
2. مصرف دارو به منظور كمك به تشخيص ديابت مي تواند سبب افزايش قند خون مي باشند.

 

   عوارض جانبي

مهم ترين عوارض جانبي دارو، تهوع، استفراغ، اسهال، كاهش پتاسيم خون و به ندرت واكنش هاي حساسيتي مي باشند.

 

   تداخل دارویی

گلوكاگون با مقادير زياد سبب افزايش اثر ضدانعقادي داروهاي ضدانعقاد كوماريني يا مشتقات ايندانديون مي شود.

 

   نکات قابل توصيه

در صورتي كه بيمار هوشيار نباشد، پس از تزريق دارو بايد بيمار را به دليل خطر بروز استفراغ به يك طرف برگرداند.

 

   مقدار مصرف

كودكان و بزرگسالان: 1-5/0 ميلي گرم از طريق زير جلدي، داخل عضلاني يا داخل وريدي تزريق مي شود. در صورت عدم مشاهده پاسخ تا 15 دقيقه، گلوكز داخل وريدي بايد تزريق شود.

 

   اشکال دارویی

Injection( as HCL): 1 mg/ml

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
پودر قابل تزریق گلوکاگن 1 میلی گرم
NOVONORDISK [ دانمارک ]
  نوونورد دیسک پارس
پودر قابل تزریق گلوکاگون 1میلی گرم
NOVONORDISK [ دانمارک ]
  نوونورد دیسک پارس
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
GLUCAGEN HYPOKIT Injection,Powder 1 mg
NOVONORDISK [ DENMARK ]
  نوونورد دیسک پارس
GLUCAGEN Injection,Powder 1 mg
NOVONORDISK [ DENMARK ]
  نوونورد دیسک پارس