اطلاعات دارو آتروپین سولفات چشمی Atropine Sulfate-Ophthalmic در جدول زر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو آتروپین سولفات چشمی Atropine Sulfate-Ophthalmic

گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی سینا دارو      
   

 

   موارد مصرف

آتروپين به عنوان فلج كننده جسم مژگاني براي اندازه گيري عيب هاي انكساري در كودكان به كار مي رود. اين دارو همچنين جهت درمان التهاب مجموعه عنبيه، جسم مژگاني و مشيميه و براي ايجاد گشادي مردمك چشم تجويز مي شود تا چسبندگي جسم مژگاني به كپسول عدسي را برطرف كرده يا از بروز مشكلات ناشي از بيماري جلوگيري گردد.

 

   مکانیسم اثر

آتروپين يك داروي موسكاريني است كه از پاسخ عضلات اسفنگتر به عنبيه و عضلات تطابقي جسم مژگاني به تحريك استيل كولين، جلوگيري و باعث گشاد شدن مردمك چشم و فلج تطابق چشم ( فلج جسم مژگاني) مي شود.

 

  فارماکوکينتيک

مدت اثر اين دارو طولاني است و ممكن است تا 14 روز بعد از مصرف دارو باقي بماند.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

1. بيماران سالخورده نسبت به مصرف آتروپين حساسيت بيشتري دارند و احتمال بروز واكنش هاي سيستميك در آنها بيشتر است.
2. در بيماران مبتلا به گلوكوم اوليه يا بيماراني كه زمينه پيدايش گلوكوم با زاويه بسته در آنها وجود دارد، با احتياط فراوان تجويز شود.

 

   عوارض جانبي

افزايش حساسيت چشم به نور و تحريك چشم از عوارض اين دارو است.

 

   تداخل دارویی

آتروپين ممكن است با اثر ضد گلوكوم پيلوكارپين تداخل كند. اين دارو هم مي تواند اثر گشادكننده مردمك آتروپين را خنثي كند. در صورت مصرف همزمان آتروپين با مهاركننده هاي كولين استراز چشمي، ممكن است اثر ضدگلوكوم و تنگ كننده مردمك چشم اين داروها خنثي شود.

 

   نکات قابل توصيه

1. اين دارو ممكن است تاري ديد يا حساسيت به نور ايجاد كند.
2. براي جلوگيري از جذب سيستميك، درموقع مصرف قطره آتروپين و تا 2-1 دقيقه بعد از آن، انگشت خود را روي مجراي اشكي(گوشه داخلي چشم) فشار دهيد.

 

   مقدار مصرف

بزرگسالان : در التهاب مجموعه عنبيه، جسم مژگاني و مشيميه 5/0- 3/0 سانتي متر از پماد يك درصد يا يك قطره از محلول يك درصد 3-1 بار در روز بر روي ملتحمه مصرف مي شود. در درمان چسبندگي جسم مژگاني به كپسول عدسي، در فواصل زماني 5 دقيقه اي، هر بار يك يا دو قطره از محلول يك درصد آتروپين و يك قطره از محلول فنيل افرين در چشم چكانده مي شود و بعد از عمل جراحي يك يا دو قطره 3-1 بار در روز در چشم چكانده مي شود.
كودكان : به عنوان فلج كننده جسم مژگاني به منظور تعيين انكسار نور در چشم 3/0 سانتي متر از پماد 3 بار در روز براي 3-1 روز قبل از معاينه چشم مصرف مي شود. در درمان التهاب مجموعه عنبيه، جسم مژگاني و مشيميه يا به عنوان گشادكننده مردمك بعد از جراحي 5/0- 3/0 سانتي متر از پماد يك درصد 3-1 بار در روز بر روي ملتحمه ماليده مي شود.
در كودكان 5 سال و بزرگتر، براي تعيين عيب انكسار در چشم،يك قطره از محلول نيم تا يك درصد سه بار در روز به مدت 3-1 روز درچشم چكانده مي شود.در التهاب مجموعه عنبيه، جسم مژگاني و مشيميه، يك قطره از محلول نيم درصد 3-1 بار در روز مصرف مي شود. به عنوان گشاد كننده مردمك چشم بعد از عمل جراحي، يك قطره از محلول نيم درصد 3-1 بار در روز مصرف مي شود.

 

   اشکال دارویی

Sterile Eye Drops: 0.5%
Sterile Eye Drops: 1%
Ophthalmic Ointment:1%

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قطره چشمی آترین 1%
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
   
قطره چشمی اترین 0.5%
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ATRIN 1% OPH DROP
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]
   
ATRIN 0.5% OPH DROP
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]