اطلاعات دارو هیدروکسی اوره  Hydroxyurea در جدول زر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو هیدروکسی اوره Hydroxyurea

گروه دارویی:

Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
APOTEX CIPLA MEDA  
   

 

   موارد مصرف

هیدروکسی اوره در درمان کارسینوم تخمدان، کنترل موضعی کارسینوم سلول های سنگفرشی، سر و گردن به استثناء لبها و کارسینوم پیشرفته پروستات، در درمان لوسمی میلوستیک مزمن و ملانوم و پلی سیتمی ورا و کم خونی داسی شکل مصرف می شود.

 

   مکانیسم اثر

ظاهراً هیدروکسی اوره در مرحلهS تقسیم سلولی اثر می گذارد و در ساخت DNA تداخل می نماید بدون آن که تاثیری بر ساختRNA یا پروتئین داشته باشد.در کم خونی داسی شکل باعث افزایش هموگلوبین F در سلول های قرمز خون، کاهش نوتروفیل ها و تغییر چسبندگی سلول های قرمز خون به جدار رگ ها می شود.

 

  فارماکوکينتيک

هیدروکسی اوره به خوبی از مجرای گوارشی جذب می شود. متابولیسم آن کبدی است و از سد خونی – مغزی عبور می کند و دفع آن کلیوی ( 50 درصد به صورت تغییر نیافته ) وریوی ( به صورت دی اکسید کربن ) است.

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها

منع مصرف: بیش حساسیتی، آنمی شدید، سرکوب مغز استخوان، بارداری و شیردهی، WBC<2500, platelets<100000

احتیاط:
• در نارسایی کلیوی و تجویز همزمان با ترکیبات سرکوب کننده مغز استخوان احتیاط شود
• لوکوپنی و نوتروپنی شایع است، ترومبوسیتوپنی و آنمی شیوع کمتری دارد، سمیت خونی دارو برگشت پذیر است
• دوز را به طور مکرر تغییر ندهید
• ریسک هپاتوتوکسیسیتی را افزایش می دهد که ممکن است کشنده باشد، به خصوص در ترکیب با Didanosine و Stavudine
• ریسک سمیت های cutaneous vasculitis در بیماران مبتلا به اختلالات میلوپرولیفراتیو به خصوص با سابقه مصرف یا مصرف همزمان اینترفرون
• اختلالات اریتروسیت گزارش شده است، اریتروپوئزیس مگالوبلاستیک خود محدود شونده در ابتدای درمان رخ می دهد که به کمبود ب12 یا فولیک اسید مرتبط نیست
• احتمال هایپراوریسمی وجود دارد، هیدراته کردن، تنظیم دوز یا استفاده از داروهای اوریکوزوریک ممکن است ضرورت پیدا کند
• با تست های آزمایشگاهی اوره، اوریک اسید و لاکتیک اسید تداخل دارد و سطح بالای کاذب از آنها را نشان می دهد
• به زنانی که پتانسیل باروری دارند توصیه شود حین درمان و حداقل تا 6 ماه پس از قطع دارو از روش های کنتراسپشن موثر استفاده کنند، به مردانی که پتانسیل باروری دارند توصیه شود حین درمان و حداقل تا 1 سال بعد از قطع درمان از روش های کنتراسپشن موثر استفاده کنند
از استفاده از واکسن های زنده اجتناب کنید؛ مصرف همزمان با ویروس زنده می تواند همانند سازی ویروس را تقویت کند و یا واکنش زیادی به واکسن نشان دهد، زیرا مکانیسم های دفاعی نرمال میزبان سرکوب شده اند. می تواند منجر به عفونت شدید شود. پاسخ آنتی بادی به واکسن کاهش می یابد.

 

   عوارض جانبي

کم خونی، غیر طبیعی شدن اریتروسیت ها و لکوپنی از عوارض شایع هیدروکسی اوره هستند.

 

   تداخل دارویی

عدم مصرف همزمان: BCG; clozapine; Didanosine; Natalizumab; Pimecrolimus; Stavudine; Tacrolimus (topical); Vaccines (live)

هیدروکسی اوره غلظت/ اثرات این داروها را افزایش می دهد:
Clozapine; Didanosine; Leflunomide; Natalizumab; Stavudine; Vaccines (live)

غلظت/ اثرات هیدروکسی اوره با این داروها افزایش می یابد:
Denosumab; Didanosine; Pimecrolimus; Roflumilast; stavudine; Tacrolimus (topical); Trastuzumab

هیدروکسی اوره غلظت/ اثرات این داروها را کاهش می دهد:
BCG; Coccidioidin skin test; Sipuleucel-T; vaccines (inactivated); vaccines (live)

غلظت/ اثرات هیدروکسی اوره با این داروها کاهش می یابد:
Echinacea

 

   نکات قابل توصيه
 

 

   مقدار مصرف

مقدار مصرف بزرگسالان در کارسینوم سر و گردن یا تخمدان، یا ملانوم بدخیم مقدار mg/kg80-60 یا g/m² 3-2 در یک مقدار مصرف واحد هر سه روز به صورت تنها یا همراه با رادیوتراپی و یا mg/kg/day 30-20 در یک وعده و در لوسمی میلوسیتیک مزمن مقاوم، روزانه به مقدار mg/kg30-20 به صورت یک جا و یا در دو وعده منقسم تجویز می شود.
در درمان کم خونی داسی شکل mg/kg/day 15 مصرف می شود. در صورت نیاز می توان مقدار مصرف را هر 12 هفته یک بار mg/kg/day5 تا حداکثر مقدار مصرف قابل تحمل و یا حداکثر تا میزان mg/kg/day 35 افزایش داد.

 

   اشکال دارویی

Capsule :500mg

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کپسول آپو-هیدروکسی اوره 500 میلی گرم
APOTEX [ کانادا ]
HAUPT PHARMA [ آلمان ]
  ندای محيا
کپسول سیتودروکس 500 میلی گرم
CIPLA [ هند ]
  داروسازی کیمیا آرا هرم
کپسول هیدروکسی اوره مداک 500میلی گرم
MEDA [ آلمان ]
  آرام
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
APO-HYDROXYUREA Capsule 500 mg
APOTEX [ CANADA ]
HAUPT PHARMA [ GERMANY ]
  ندای محيا
CYTODROX Capsule 500 mg
CIPLA [ INDIA ]
  داروسازی کیمیا آرا هرم
HYDROXY UREA MEDAC Capsule 500 mg
MEDA [ GERMANY ]
  آرام