اطلاعات دارو ستیل سیستئین  Acetylcysteine در جدول زیر آمده است.

 
نام علمی دارو (ژنریک):

دارو ستیل سیستئین Acetylcysteine

گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants
داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
HEXAL داروسازی اسوه داروسازی ایران دارو داروسازی حکیم
ZAMBON GROUP داروسازی اکسیر داروسازی تولید دارو داروسازی فارماشیمی
داروسازی آوه سینا      
   

 

   موارد مصرف
استیل سیستئین برای درمان مسمومیت با استامینو فن و به منظور جلوگیری از اثرسمی آن بر کبد استفاده می شود.
بعنوان موکولیتیک در بیماران برونشکتزی و فیبروزسیستیک،جلوگیری از نفروپاتی کنتراست(علی مهدی) 

 

   مکانیسم اثر
استیل سیستئن میتواند کبد را در برابر عوارض سمی متابولیت فعال استامینوفن ، از طریق افزایش میزان گلو تاتیون و پیوند با متابولیت فعال، محافظت نماید
بازیابی گلوتاتیون کبدی،شکستن باند دای سولفید در موکوپروتئین ها(علی مهدی) 

 

  فارماکوکينتيک
شروع اثر: 5-10 دقیقه
زمان رسیدن به پیک: 1-2 ساعت
توزیع: 0.47 L/kg
نیمه عمر حذف: بزرگسالان: 5.6 ساعت؛ نوزادان: 11 ساعت
طول اثر: حدود 1 ساعت
اتصال به پروتئین: 80%
متابولیسم: کبدی
دفع: ادراری 

 

   موارد منع مصرف
درآسم شدید و حساسیت به استیل سیستئین نباید مصرف گردد. 

 

   هشدارها
در صورت وجود زخم معده با احتیا ط مصرف شود . 

 

   عوارض جانبي
عوارض این دارو خیلی شایع نیست ولی شامل واکنش های حساسیتی، انقباظ برونش، ادم صورت، بثورات جلدی، انافیلاکسی، گیجی، تب، تهوع و استفراغ می باشد. 

 

   تداخل دارویی
تداخل قابل توجهی با داروهای دیگر ندارد. 

 

   نکات قابل توصيه
1- دارو را می توان به صورت تزریق داخل وریدی تجویز کرد.
2-قبل از استفاده از این دارو درمان مسمومیت با استامینوفن ضروری است که محتویات داخل معده تخلیه شود .
3 – درمان با این دارو حداکثر ظرف 24 ساعت اول پس از مسمومیت صورت می گیرد. 

 

   مقدار مصرف
به عنوان پاد زهر در مسمومیت با استامینوفن در ابتدا مقدارmg/kg 150 در 200 میلی لیتر دکستروز 5% طی4 ساعت و سپس mg/kg 50 در 500 میلی لیتر دکستروز 5% طی 4 ساعت و سپس 100 در 1000 میلی لیتر دکستروز mg/kg % 50وطی 16 ساعت انفوزیون می گردد. مقدار مصرف این دارو در کودکان مشابه بزرگسالان است . 

 

   اشکال دارویی
Injection: 200mg/ml
Tab: 200mg
Eff . Tab: 600mg 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص ا سی سی 200 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ]
SALUTAS PHARMA [ آلمان ]
  بهستان دارو
قرص جوشان ا سی سی لانگ 600 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ]
  بهستان دارو
قرص جوشان فلویموسیل 600 میلی گرم
ZAMBON GROUP [ سوئیس ]
  درمان یاب دارو
ویال هیدوناک 200میلی گرم/میلی لیتر 25میلی لیتر
ZAMBON GROUP [ ایتالیا ]
  درمان یاب دارو
قرص جوشان استیل سیستئین اوه سینا 600 میلی گرم
داروسازی آوه سینا [ ایران ]
   
قرص جوشان اسلیت 600 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
   
آمپول اکسی-ناک 2 گرم/10 میلی لیتر
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
ساشه استیل سیستئین+اسکوربیک اسید آی.دی
داروسازی ایران دارو [ ایران ]
   
قرص موکوسولوین 200 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
   
قرص جوشان استیل سیسنئین-حکیم 600 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
   
قرص استیل سیستئین فارماشیمی 200 میلی گرم
داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ACC 200 Tablet 200 mg
HEXAL [ GERMANY ]
SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
  بهستان دارو
ACC LONG Tablet 600 mg,Effervescent
HEXAL [ GERMANY ]
  بهستان دارو
FLUIMUCIL Tablet 600 mg,Effervescent
ZAMBON GROUP [ SWITZERLAD ]
  درمان یاب دارو
HIDONAC Injection 200 mg/ml,25 ml
ZAMBON GROUP [ ITALY ]
  درمان یاب دارو
ACETYLCYSTEINE AVICENNA 600MG EFF TAB
داروسازی آوه سینا [ IRAN ]
   
OSLYT 600MG EFF TAB
داروسازی اسوه [ IRAN ]
   
EXI-NACE 2G/10ML AMP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
ACETYLCYSTEINE+ASCORBIC ACID I.D 600/75MG SACH
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]
   
MUCOSOLLVIN® 200mg Tab
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
   
ACETYLCYSTEINE-HAKIM® 600MG EFF TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
   
ACETYLCYSTEINE PHARMACHEMIE 200MG TAB
داروسازی فارماشیمی [ IRAN ]