اطلاعات دارو برم هگزين  Bromhexine در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو برم هگزين Bromhexine

گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants
داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
دارو پخش – کارخانه داروسازی خوارزمی داروسازی عماد درمان پارس داروسازی مینا
داروسازی تولید دارو داروسازی راموفارمین داروسازی مداوا  
   

 

   موارد مصرف
برم هگزين به عنوان خلط آور و رقيق كننده ترشحات موكوسي در مواردي مانند التهاب نايژه، آسم، برونشيكتازي و التهاب سينوس ها همراه با تجمع ترشحات موكوسي غليظ و چسبنده در مجاري تنفسي مصرف مي شود. 

 

   مکانیسم اثر
اين دارو با تحريك غدد مخاطي نايژه و تغيير تركيبات گليكوپروتئيني موجود در ترشحات، موجب كاهش چسبندگي و رقيق شدن ترشحات و خروج آنها مي گردد. 

 

  فارماکوکينتيک
اين دارو به خوبي از دستگاه گوارش جذب و پس از يك ساعت، به حداكثر غلظت پلاسمايي مي رسد. دارو پس از متابوليزه شدن، عمدتاً از راه ادرار و به مقدار اندك از طريق مدفوع دفع مي گردد. 

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها
در مبتلايان به زخم هاي گوارشي، با احتياط مصرف شود. 

 

   عوارض جانبي
اختلالات گوارشي از عوارض جانبي دارو هستند. 

 

   تداخل دارویی
 

 

   نکات قابل توصيه
1. براي جلوگيري از عوارض گوارشي، دارو پس از غذا مصرف شده و سپس مصرف شود.
2. بهتر است الگزير دارو، ابتدا با آب رقيق و سپس مصرف شود.
3. مصرف شكل تزريقي دارو در كودكان كمتر از 12 سال توصيه نمي شود. 

 

   مقدار مصرف
خوراكي:
بزرگسالان : مقدار 20-10 ميلي ليتر الگريز يا 2-1 قرص، 4-3 بار در روز، مصرف مي شود.
كودكان : در كودكان كمتر از 5 سال، 4 ميلي گرم قرص يا 5 ميلي ليتر الگزير، 2 بار در روز و در كودكان 10-5 سال، همين مقدار 4 بار در روز مصرف مي شود.
تزريقي:
بزرگسالان و كودكان بيش از 12 سال: روزانه به مقدار 24-8 ميلي گرم به صورت تزريق آهسته داخل وريدي و يا تزريق عميق داخل عضلاني مصرف مي شود. همچنين مي توان مقدار 20-4 ميلي گرم دارو را به 500-250 ميلي ليتر محلول دكستروز 5 درصد اضافه كرد يا مقدار 40-4 ميلي گرم آنرا به 500-250 ميلي ليتر محلول 9/0 درصد كلرور سديم افزوده و آن را انفوزيون آهسته نمود. 

 

   اشکال دارویی
 

Elixir: 4 mg/5ml
Injection; 4 mg/2ml
Tablet:8mg

 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
الگزیر برم هگزین دی پی 4 میلی گرم/5 میلی لیتر
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
آمپول موکولین 4 میلی گرم/2 میلی لیتر
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
   
الگزیر موکولین 4 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
   
قرص موکولین 8 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
   
الگزیر برم هگزین خوارزمی 4 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
   
الگزیر برم هگزین رامین 4 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
   
الگزیر برم هگزین-عماد 4 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر
داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]
   
قرص مدالیت
داروسازی مداوا [ ایران ]
   
الگزیر برم هگزین مینا 4 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر
داروسازی مینا [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
BROMHEXINE DP 4MG/5ML 60ML ELIXIR
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
MUCOLIN 4MG/2ML AMP
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
   
MUCOLIN 4MG/5ML 60ML ELIXIR
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
   
MUCOLIN 8MG TAB
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
   
BROMHEXINE KHARAZMI 4MG/5ML 60ML ELIXIR
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
   
BROMHEXINE RAMIN 4MG/5ML 60ML ELIXIR
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
   
BROMHEXINE-EMAD® 4MG/5ML 60ML ELIXIR
داروسازی عماد درمان پارس [ IRAN ]
   
MODALYTE TAB
داروسازی مداوا [ IRAN ]
   
BROMHEXINE MINA 4MG/5ML 60ML ELIXIR
داروسازی مینا [ IRAN ]