اطلاعات دارو دكسترومتورفان  Dextromethorphan در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو دكسترومتورفان Dextromethorphan

گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants
داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
داروسازی البرز دارو داروسازی تولید دارو داروسازی دانا داروسازی رها
داروسازی الحاوی داروسازی خوارزمی داروسازی راموفارمین داروسازی مینا
داروسازی پور سینا      
   

 

   موارد مصرف
دكسترومتورفان براي درمان علامتي سرفه هاي بدون خلط ناشي از گلودرد ساده و سرماخوردگي يا محرك هاي استنشاق شده بكار مي رود. 

 

   مکانیسم اثر
دكسترومتورفان با اثر مستقيم بر مركز سرفه در بصل النخاع، بازتاب سرفه را تضعيف مي كند. 

 

  فارماکوکينتيک
متابوليسم دارو كبدي بوده و بسرعت و بميزان وسيعي به متابوليت فعال دكستروفان تبديل مي شود. اثر دارو طي 30 دقيقه شروع و براي 6 ساعت باقي مي ماند. دكسترومتورفان عمدتاً از كليه ها و به صورت تغيير نيافته يا متابوليت دفع مي شود. 

 

   موارد منع مصرف
 

 

   هشدارها
در صورت وجود آسم، عيب كار كبد و يا سرفه خلط آور بايد با احتياط مصرف شود. 

 

   عوارض جانبي
سايكوز سمي(فعاليت مفرط ، توهمات بينايي و شنوايي) پس از مصرف 30 ميلي گرم يا بيشتر از دارو گزارش شده است. با مصرف مقادير خيلي زياد دارو ضعف تنفسي گزارش شده است. 

 

   تداخل دارویی
در صورت مصرف همزمان با فراورده هاي حاوي الكل، داروهاي كاهنده فشار خون با اثر مضعف CNS مانند كلونيدين و متيل دوپا، داروهاي مضعف CNS بويژه بيهوش كننده ها، باربيتوراتها، داروهاي مخدر شبه ترياك يا ضد افسردگي هاي سه حلقه اي، ممكن است اثرات مضعف CNS اين داروها يا دكسترومتورفان تشديد شود. مصرف همزمان مهار كننده هاي مونوآمين اكسيداز (MAO) از جمله فورازوليدون و پروكاربازين، ممكن است باعث بروز بحران آدرنرژيك، كلاپس، اغماء، سرگيجه، تهييج، افزايش فشار خون، افزايش دماي بدن، خونريزي داخل مغزي، بيحالي، تهوع، رفتار جنون آميز، اسپاسم و لرزش شود. 

 

   نکات قابل توصيه
1. دارو ممكن است باعث اعتياد شود.
2. در صورتي كه تا 7 روز پس از مصرف دارو سرفه ادامه داشت يا در صورت تب شديد، بثورات جلدي يا سردرد مداوم همراه با سرفه، به پزشك مراجعه گردد. 

 

   مقدار مصرف
بزرگسالان :مقدار 20-10 ميلي گرم هر 4 ساعت يا 30 ميلي گرم هر 8-6 ساعت بر حسب نياز مصرف مي شود. بيشينه مصرف دارو براي بزرگسالان تا mg/day 120 مي باشد.
كودكان :مصرف اين دارو در كودكان كمتر از 2 سال توصيه نمي شود. در كودكان 6-2 سال توصيه نمي شود. در كودكان 6-2 سال مقدار 5-5/2 ميلي گرم هر چهار ساعت يا 5/7 ميلي گرم هر 8-6 ساعت بر حسب نياز مصرف مي شود كه نبايد از mg/day30 تجاوز نمايد. در كودكان 12-6 سال مقدار 10-5 ميلي گرم هر 4 ساعت بر حسب نياز مصرف مي شود كه نبايد از mg/day60 تجاوز نمايد. 

 

   اشکال دارویی
Tablet:15mg
Oral Drops:4 mg/ml
Syrup:15 mg/5ml 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
شربت دکسترومتورفان البرزدارو 60 میلی لیتر
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
   
قطره دکسترومتورفان-الحاوی
داروسازی الحاوی [ ایران ]
   
شربت دکسترومتورفان-الحاوی 15میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر
داروسازی الحاوی [ ایران ]
   
شربت دکسترومتورفان پورسینا 15میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
قرص دکسترومتورفان پورسینا 15 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
قطره خوراکی دکستوفان 60میلی گرم/15 میلی لیتر
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
   
شربت دکسترومتورفان تولیددارو 15میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
   
شربت دکسترومتورفان خوارزمی 60 میلی لیتر
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
   
کپسول نرم ژلوکاف 15 میلی گرم
داروسازی دانا [ ایران ]
   
شربت دکسترورامین 15میلی گرم/5میلی لیتر 60میلی لیتر
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
   
شربت دکسترومتورفان رها 15میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر
داروسازی رها [ ایران ]
   
شربت دکسترومتورفان مینا 15میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی مینا [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
DEXTROMETHORPHAN ALBORZDAROU 60ML SYRUP
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
   
DEXTROMETHORPHAN-ALHAVI DROP
داروسازی الحاوی [ IRAN ]
   
DEXTROMETHORPHAN-ALHAVI 15MG/5ML 60ML SYRUP
داروسازی الحاوی [ IRAN ]
   
DEXTROMETHORPHAN PURSINA 15MG/5ML 60ML SYRUP
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
DEXTROMETHORPHAN POURSINA 15MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
DEXTOPHAN® 60MG/15ML ORAL DROP
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
   
DEXTROMETHORPHAN TOLIDDAROU 15MG/5ML 60ML SYRUP
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
   
DEXTROMETHORPHAN KHARAZMI 60ML SYRUP
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
   
GELOCOUGH® 15MG SOFT GEL CAP
داروسازی دانا [ IRAN ]
   
DEXTRORAMIN 15MG/5ML 60ML SYRUP
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
   
DEXTROMETHORPHAN RAHA 15MG/5ML 60ML SYRUP
داروسازی رها [ IRAN ]
   
DEXTROMETHORPHAN MINA 15MG/5ML 60ML SYRUP
داروسازی مینا [ IRAN ]