اطلاعات دارو اكسپكتورانت  Expectorant در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو اكسپكتورانت Expectorant

گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants
داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
دارو پخش – کارخانه داروسازی بهسا داروسازی خوارزمی داروسازی زهراوی
داروسازی البرز دارو داروسازی پاک دارو داروسازی رازک داروسازی عماد درمان پارس
داروسازی الحاوی داروسازی پور سینا داروسازی راموفارمین داروسازی مینو
داروسازی امین داروسازی تولید دارو    
   

 

   موارد مصرف
اكسپكتورانت براي كاهش غلظت و چسبندگي خلط و تسهيل خروج آن از ريه ها، كاهش موكوس ريوي و تبديل سرفه هاي خشك به سرفه ترشحي و خلط آور استفاده مي شود. 

 

   مکانیسم اثر
اكسپكتورانت حاوي تركيباتي است كه موجب رقيق شدن خلط و خروج آن از ريه ها مي گردند. كلرفنيرامين موجود در اين فراورده با اثرات ضد هيستامين، فنيل پروپانول آمين با اثر مقلد سمپاتيك ضداحتقان و گايافنزين با كاهش چسبندگي خلط و تسهيل خروج آن، در نهايت موجب تسكين سرفه هاي خشك و نرم شدن مخاط ريه و تخليه خلط مي گردند. 

 

 
   عوارض جانبي
اگرچه هر يك از اجزاي اين فراورده، عوارض جانبي مشخص دارد ولي با مقادير بكاربرده شده در اين فرمولاسيون عارضه قابل توجهي ايجاد نمي كنند. 
 
   تداخل دارویی
مصرف همزمان اين دارو با ساير تركيبات مضعف CNS موجب تشديد اثرات هر دو گروه دارويي مي شود. 
 
   نکات قابل توصيه
1. در صورت استفاده از ساير تركيبات مقلد سمپاتيك، احتياط شود.
2. اين دارو ممكن است ايجاد خواب آلودگي نمايد. بنابراين از انجام كارهايي كه نياز به هوشياري دارند، پرهيز شود.
3. قبل از هر گونه عمل جراحي و يا درمان هاي اضطراري، پزشك را از مصرف دارو بايد مطلع كرد.
4. در صورت تداوم نشانه هاي بيماري بيش از 7 روز يا وجود تب بالا، به پزشك مراجعه شود. 
 
   مقدار مصرف
بزرگسالان : 10-5 ميلي ليتر، حداكثر 4 بار در روز مصرف شود.
كودكان : براي كودكان 6-2 سال، 5/2-1 ميلي ليتر تا 4 بار در روز تجويز مي شود كه در نهايت نبايد بيش از 10 ميلي ليتر در روز مصرف شود. در كودكان 12-6 سال، 5-5/2 ميلي ليتر 4 بار در روز تا حداكثر 20 ميلي ليتر در روز مصرف مي شود. 
 
   اشکال دارویی
Syrup: ( Guaifenesin 100 mg + Chlorpheniramine Maleate 2 mg + Phenylpropanolamine HCl 5 mg ) /5 ml 
 
   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
شربت اکسپکتورانت دی پی 60 میلی لیتر
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
شربت اکسپکتورانت البرزدارو 60 میلی لیتر
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
   
شربت اکسپکتورانت-الحاوی 60 میلی لیتر
داروسازی الحاوی [ ایران ]
   
شربت اکسپکتورانت امین 60 میلی لیتر
داروسازی امین [ ایران ]
   
شربت اکسپکتورانت-بهسا 60 میلی لیتر
داروسازی بهسا [ ایران ]
   
شربت اکسپکتورانت-پاک دارو 60 میلی لیتر
داروسازی پاک دارو [ ایران ]
   
شربت اکسپکتورانت پورسینا 60 میلی لیتر
داروسازی پور سینا [ ایران ]
   
شربت کوفکس 60 میلی لیتر
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
   
شربت اکسپکتورانت-خوارزمی 60 میلی لیتر
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
   
شربت رازواکسپکتورانت 60 میلی لیتر
داروسازی رازک [ ایران ]
   
شربت پکتورامین
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
   
شربت اکسپکتورانت زهراوی 60 میلی لیتر
داروسازی زهراوی [ ایران ]
   
شربت اکسپکتورانت-عماد 60 میلی لیتر
داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]
   
شربت اکسپکتورانت-مینو
داروسازی مینو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
EXPECTORANT DP 60ML SYRUP
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
EXPECTORANT ALBORZDAROU 60ML SYRUP
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
   
EXPECTORANT-ALHAVI 60ML SYRUP
داروسازی الحاوی [ IRAN ]
   
EXPECTORANT AMIN 60ML SYRUP
داروسازی امین [ IRAN ]
   
EXPECTORANT-BEHSA 60ML SYRUP
داروسازی بهسا [ IRAN ]
   
EXPECTORANT-PAKDAROU 60ML SYRUP
داروسازی پاک دارو [ IRAN ]
   
EXPECTORANT POURSINA 60ML SYRUP
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
   
COUFEX 60ML SYRUP
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
   
EXPECTORANT-KHARAZMI 60ML SYRUP
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
   
RAZOEXPECTORANT 60ML SYRUP
داروسازی رازک [ IRAN ]
   
PECTORAMIN SYRUP
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
   
EXPECTORANT ZAHRAVI 60ML SYRUP
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
   
EXPECTORANT-EMAD 60ML SYRUP
داروسازی عماد درمان پارس [ IRAN ]
   
EXPECTORANT-MINOO SYRUP
داروسازی مینو [ IRAN ]