اطلاعات دارو اکسپکتورانت کدئین  Expectorant Codeine در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو اکسپکتورانت کدئین Expectorant Codeine

گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants
داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
دارو پخش – کارخانه داروسازی الحاوی داروسازی پاک دارو داروسازی راموفارمین
داروسازی البرز دارو داروسازی اکسیر داروسازی خوارزمی داروسازی عماد درمان پارس
   

 

   موارد مصرف
اين دارو به منظور تسكين سرفه و كاهش احتقان بيني ناشي از سرماخوردگي، آلرژي و يا سايرعلائم عمومي ناشي از سرماخوردگي به كار مي رود. 

 

   مکانیسم اثر
اين فراورده حاوي تركيباتي است كه در جهت تقويت اثر يكديگر به تسكين سرفه يا رفع احتقان كمك مي كنند. گايافنزين با كاهش چسبندگي خلط و تسهيل خروج آن، فنيل پروپانول آمين با تحريك سمپاتيك و تنگي عروق مخاط بيني و در نتيجه كاهش احتقان وادم و كدئين با اثر مستقين بر مركز سرفه در بصل النخاع و تضعيف رفلكس سرفه، موجب روز اثرات درماني اين دارو مي شوند. 

 

  فارماکوکينتيک
 

 

   موارد منع مصرف
در مبتلايان به ضعف تنفسي شديد نبايد مصرف شود. 

 

   هشدارها
1. اين تركيب ممكن است علائم مسموميت گوشي ناشي از مصرف مقادير بالاي ساليسيسلات را پنهان سازد.
2. به دليل وجود كدئين در اين فراورده، ممكن است وابستگي ايجاد شود.
3. اين فراورده ممكن است ايجاد خواب آلودگي يا سرگيجه نمايد. 

 

   عوارض جانبي
اگر چه هر يك از اجزاي دارويي اين فراورده، داراي عوارض جانبي مشخص است ولي با مقادير بكار برده شده در اين تركيب، عارضه قابل توجهي ايجاد نمي كنند. 

 

   تداخل دارویی
مصرف همزمان اين فراورده با ساير تركيبات تضعيف كننده CNS موجب تشديد اثرات هر دو گروه دارويي مي شود. 

 

   نکات قابل توصيه
1. در صورت تداوم نشانه هاي بيماري بيش از 7 روز يا وجود تب بالا، به پزشك مراجعه شود.
2. براي به حداقل رسانيدن تحريك معده، دارو همراه با غذا، آب يا شير مصرف شود.
3. قبل از هر گونه اعمال جراحي و يا درمان هاي اضطراري، پزشك را از مصرف دارو بايد مطلع كرد.
4. هنگام برخاستن ناگهاني از وضعيت خوابيده يا نشسته احتياط شود. 

 

   مقدار مصرف
بزرگسالان : 10-5 ميلي ليتر هر 6 ساعت مصرف مي شود.
كودكان : در كودكان 6-2 سال، به ميزان 5/2-5/1 ميلي ليتر هر 8-6 ساعت و براي كودكان 12-6 سال به ميزان 5-5/2 ميلي ليتر هر 8-6 ساعت تجويز مي گردد. 

 

   اشکال دارویی
Oral Solution: ( Guaifenesion 100 mg + phenylpanolamine HCl 12.5 mg + Codeine phosphate 10 mg)/5ml
GAIFENESIN 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
شربت اکسپکتورانت کدئین دی پی 60 میلی لیتر
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
شربت اکسپکتورانت کدئین البرزدارو 60 میلی لیتر
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
   
شربت اکسپکتورانت کدئین-الحاوی
داروسازی الحاوی [ ایران ]
   
شربت اکسپکتورانت کدئین-اکسیر
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
شربت اکسپکتورانت کدئین-پاک دارو 60 میلی لیتر
داروسازی پاک دارو [ ایران ]
   
شربت اکسپکتورانت کدئین-خوارزمی 60 میلی لیتر
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
   
شربت پکتورامین-سی 60 میلی لیتر
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
   
شربت اکسپکتورانت کدئین-عماد
داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
EXPECTORANT CODEINE DP 60ML SYRUP
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
EXPECTORANT CODEINE ALBORZDAROU 60ML SYRUP
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
   
EXPECTORANT CODEINE-ALHAVI SYRUP
داروسازی الحاوی [ IRAN ]
   
EXPECTORANT CODEINE-EXIR SYRUP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
EXPECTORANT CODEINE-PAKDAROU 60ML SYRUP
داروسازی پاک دارو [ IRAN ]
   
EXPECTORANT CODEINE-KHARAZMI 60ML SYRUP
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
   
PECTORAMIN-C 60ML SYRUP
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
   
EXPECTORANT CODEINE-EMAD SYRUP
داروسازی عماد درمان پارس [ IRAN ]
   

 

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و داروياب هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
<td “=”” class=”Title” width=”110″ height=”26″ align=”left”> نام علمی دارو (ژنریک): Expectorant Codeine
گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants
داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
دارو پخش – کارخانه داروسازی الحاوی داروسازی پاک دارو داروسازی راموفارمین
داروسازی البرز دارو داروسازی اکسیر داروسازی خوارزمی داروسازی عماد درمان پارس
   

 

   موارد مصرف
اين دارو به منظور تسكين سرفه و كاهش احتقان بيني ناشي از سرماخوردگي، آلرژي و يا سايرعلائم عمومي ناشي از سرماخوردگي به كار مي رود. 

 

   مکانیسم اثر
اين فراورده حاوي تركيباتي است كه در جهت تقويت اثر يكديگر به تسكين سرفه يا رفع احتقان كمك مي كنند. گايافنزين با كاهش چسبندگي خلط و تسهيل خروج آن، فنيل پروپانول آمين با تحريك سمپاتيك و تنگي عروق مخاط بيني و در نتيجه كاهش احتقان وادم و كدئين با اثر مستقين بر مركز سرفه در بصل النخاع و تضعيف رفلكس سرفه، موجب روز اثرات درماني اين دارو مي شوند. 

 

  فارماکوکينتيک
 

 

   موارد منع مصرف
در مبتلايان به ضعف تنفسي شديد نبايد مصرف شود. 

 

   هشدارها
1. اين تركيب ممكن است علائم مسموميت گوشي ناشي از مصرف مقادير بالاي ساليسيسلات را پنهان سازد.
2. به دليل وجود كدئين در اين فراورده، ممكن است وابستگي ايجاد شود.
3. اين فراورده ممكن است ايجاد خواب آلودگي يا سرگيجه نمايد. 

 

   عوارض جانبي
اگر چه هر يك از اجزاي دارويي اين فراورده، داراي عوارض جانبي مشخص است ولي با مقادير بكار برده شده در اين تركيب، عارضه قابل توجهي ايجاد نمي كنند. 

 

   تداخل دارویی
مصرف همزمان اين فراورده با ساير تركيبات تضعيف كننده CNS موجب تشديد اثرات هر دو گروه دارويي مي شود. 

 

   نکات قابل توصيه
1. در صورت تداوم نشانه هاي بيماري بيش از 7 روز يا وجود تب بالا، به پزشك مراجعه شود.
2. براي به حداقل رسانيدن تحريك معده، دارو همراه با غذا، آب يا شير مصرف شود.
3. قبل از هر گونه اعمال جراحي و يا درمان هاي اضطراري، پزشك را از مصرف دارو بايد مطلع كرد.
4. هنگام برخاستن ناگهاني از وضعيت خوابيده يا نشسته احتياط شود. 

 

   مقدار مصرف
بزرگسالان : 10-5 ميلي ليتر هر 6 ساعت مصرف مي شود.
كودكان : در كودكان 6-2 سال، به ميزان 5/2-5/1 ميلي ليتر هر 8-6 ساعت و براي كودكان 12-6 سال به ميزان 5-5/2 ميلي ليتر هر 8-6 ساعت تجويز مي گردد. 

 

   اشکال دارویی
Oral Solution: ( Guaifenesion 100 mg + phenylpanolamine HCl 12.5 mg + Codeine phosphate 10 mg)/5ml
GAIFENESIN 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
شربت اکسپکتورانت کدئین دی پی 60 میلی لیتر
دارو پخش – کارخانه [ ایران ]
   
شربت اکسپکتورانت کدئین البرزدارو 60 میلی لیتر
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
   
شربت اکسپکتورانت کدئین-الحاوی
داروسازی الحاوی [ ایران ]
   
شربت اکسپکتورانت کدئین-اکسیر
داروسازی اکسیر [ ایران ]
   
شربت اکسپکتورانت کدئین-پاک دارو 60 میلی لیتر
داروسازی پاک دارو [ ایران ]
   
شربت اکسپکتورانت کدئین-خوارزمی 60 میلی لیتر
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
   
شربت پکتورامین-سی 60 میلی لیتر
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
   
شربت اکسپکتورانت کدئین-عماد
داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
EXPECTORANT CODEINE DP 60ML SYRUP
دارو پخش – کارخانه [ IRAN ]
   
EXPECTORANT CODEINE ALBORZDAROU 60ML SYRUP
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
   
EXPECTORANT CODEINE-ALHAVI SYRUP
داروسازی الحاوی [ IRAN ]
   
EXPECTORANT CODEINE-EXIR SYRUP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
   
EXPECTORANT CODEINE-PAKDAROU 60ML SYRUP
داروسازی پاک دارو [ IRAN ]
   
EXPECTORANT CODEINE-KHARAZMI 60ML SYRUP
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
   
PECTORAMIN-C 60ML SYRUP
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
   
EXPECTORANT CODEINE-EMAD SYRUP
داروسازی عماد درمان پارس [ IRAN ]