اطلاعات دارو بكلومتازون  Beclometasone در جدول زیر آمده است.

 
 نام علمی دارو (ژنریک):

دارو بكلومتازون Beclometasone

گروه دارویی: Corticosteroids
کورتیکواستروئیدها
   
شرکت های تامین کننده این دارو در کشور
APOTEX GSK داروسازی جابربن حیان داروسازی رها
CIPLA ORION داروسازی دنیای بهداشت داروسازی سینا دارو
   

 

   موارد مصرف
بكلومتازون به عنوان درمان نگهدارنده در بيماران مبتلا به آسم نايژه اي مزمن بكار مي رود. 

 

   مکانیسم اثر
بكلومتازون به خاطر مهار ترشح فاكتورهاي رشد و سايتوكاين ها از لنفويستفها، ائوزينوفيل ها، ماكروفاژها، فيبروبلاستها، و ماست سل ها اثر ضد التهابي قوي دارد. همچنين با كاهش ترشح موكوس در مجاري تنفسي مقدار و ويسكوزيته خلط آور را كاهش مي دهد. 

 

  فارماکوکينتيک
بكلومتازون سريعاً از ريه ها و مجرا ي گوارش جذب مي شود. حدود 25-10 درصد داروي مصرفي به ريه ها مي رسد و بقيه در دهان و گلو رسوب كرده يا بلعيده مي شود. متابوليسم دارو عمدتاً سريع و از طريق كبدمي باشد ولي بخشي نيز در كليه، ريه، يا ساير بافتها متابوليزه مي شود. دفع آن از طريق مدفوع يا كليه ها صورت مي گيرد. 

 

   موارد منع مصرف
در آسم حاد يا مداوم(به دليل نياز به درمان هاي خاص) نبايد مصرف شود. 

 

   هشدارها
 

 

   عوارض جانبي
در صورت استفاده از مقادير زياد(روزانه بيش از 5/1 ميلي گرم) امكان مهار غده فوق كليوي وجود دارد. ايجاد كانديدياز دهاني، تحليل استخوان، ائوزينوفيلي ريوي و ازدياد حساسيت تاخيري نيز در مورد اين دارو گزارش شده است. 

 

   تداخل دارویی
 

 

   نکات قابل توصيه
1. نحوه صحيح مصرف آئروسل هاي استنشاقي بايد به بيمار آموزش داده شود.
2. جهت جلوگيري از خشن شدن صدا، التهاب گلو و ايجاد كانديدياز، بعد از هر بار مصرف، دهان بايد باآب شسته شود. 

 

   مقدار مصرف
بزرگسالان :مقدار مصرف معمول 100-84 ميكروگرم(2 پاف اسپري) 3 تا 4 بار در روز و يا 200-168 ميكروگرم (4 پاف اسپري) 2 بار در روز مي باشد. در آسم هاي شديد 800-504 ميكروگرم ( حدود 12 تا 16 پاف اسپري) در روز تجويز مي شود و بر اساس پاسخ بيمار، مقدار مصرف، بتدريج كاهش داده مي شود.
كودكان : در كودكان زير 6 سال ميزان مصرف دارو دقيقاً تعيين نشده است. در كودكان 12-6 سال 100-42 ميكروگرم دارو(1 تا 2 پاف اسپري) 3 تا 4 بار در روز استفاده شده و يا 200-168 ميكروگرم (4 پاف اسپري) 2 بار در روز استفاده مي شود. در كودكان، استفاده روزانه بيش از 10 پاف اسپري(500 ميكروگرم)توصيه نمي شود. 

 

   اشکال دارویی
Nasal/Oral inhaler: 10 mg/container spray 

 

   تولیدات  این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
اسپری بینی آپو-بکلومتازون 50میکروگرم/دوز 200دوز
APOTEX [ کانادا ]
  ندای محيا
اسپری بینی بکلیت آکوانیز 50میکروگرم/دوز
CIPLA [ هند ]
  اهران تجارت
اسپری بینی بکونیز 50میکروگرم/دوز 200 دوز
GSK [ اسپانیا ]
  جهان بهبود
اسپری بینی بکلونازال آکوا 50میکروگرم/دوز
ORION [ فنلاند ]
  اکسیر مد پارس
اسپری بینی بکلومتازون جابر 50 میکروگرم/دوز
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
   
اسپری بکلوتروکس 50 میکروگرم/دوز
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
   
اسپری بکلوتروکس 250 میکروگرم/دوز
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
   
اسپری بکلوتروکس 100 میکروگرم/دوز
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]
   
اسپری بینی دی بی نازال کورت 50 میکروگرم/دوز
داروسازی دنیای بهداشت [ ایران ]
   
اسپری بینی بکلام 50 میکروگرم/دوز
داروسازی رها [ ایران ]
   
اسپری بینی بکلورین 50 میکروگرم/دوز
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
   
اسپری بکلکس 250 میکروگرم/دوز
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
   
اسپری بکلکس 50 میکروگرم
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
   
اسپری کلنیل جت 250 میکروگرم/دوز 200 دوز
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
   
اسپری بکلکس 100 میکروگرم
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
   
   تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
APO-BECLOMETHASON Inhaler 50 mcg/ dose,Nasal,200 doses
APOTEX [ CANADA ]
  ندای محيا
BECLATE AQUANASE Inhaler 50 mcg/ dose,Nasal
CIPLA [ INDIA ]
  اهران تجارت
BECONASE Inhaler 50 mcg/ dose,Nasal,200 doses
GSK [ SPAIN ]
  جهان بهبود
BECLONASAL AQUA Inhaler 50 mcg/dose
ORION [ FINLAND ]
  اکسیر مد پارس
BECLOMETHASONE JABER 50MCG/DOSE NASAL SPRAY
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]
   
BECLOTROX 50MCG/DOSE 200D SPRAY
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]
   
BECLOTROX 250MCG/DOSE 200D SPRAY
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]
   
BECLOTROX 100MCG/DOSE SPRAY
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]
   
DB NASALCORT 50MCG/DOSE NASAL SPRAY
داروسازی دنیای بهداشت [ IRAN ]
   
BEKLAM 50MCG/DOSE NASAL SPRAY
داروسازی رها [ IRAN ]
   
BECLORHIN 50MCG/DOSE NASAL SPRAY
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]
   
BECLEX 250MCG/DOSE 200DOSE INHALER
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]
   
BECLEX 50MCG INHALER
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]
   
CLENIL JET 250MCG/DOSE 200DOSE INHALER
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]
   
BECLEX 100MG SPRAY
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]